Hướng dẫn bài tập logo

Tạo Text - Chọn công cụ Type Tool - Nhập nội dung văn bản với Font: As seen on TV với nội dung DOGGY và tô màu C: 15, M: 5, Y: 5, K: 100 và chỉnh size. - Sao chép văn bản vừa tạo (nhấn Alt+Shift để sao chép) và thay đổi lại nội dung NOTES

pdf16 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 26/07/2016 | Lượt xem: 994 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hướng dẫn bài tập logo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trung Tâm Tin Học – Đại Học KHTN TPHCM HƯỚNG DẪN BÀI TẬP LOGO 1 1 Hướng dẫn thực hành Ilustrator BÀI 1: • Tạo nền - Chọn công cụ Rounded Rectangle Tool - Nhấp và rê chuột để vẽ hình chữ nhật bo góc, trong khi thao tác kết hợp thêm phím mũi tên lên, xuống trên bàn phím để thay đổi bán kính góc bo sao cho giống logo mẫu - Nhập thông số màu tô (Fill) C: 25, M: 100, Y: 100, K: 30 • Tạo đối tượng - Chọn công cụ Rectangle Tool (M) - Nhấn phím D để chuyển về màu mặc định (Fill màu trắng, Stroke màu đen) - Nhấn phím X để chuyển đổi ô màu Stroke và Fill - Nhấn phím / để ô màu Stroke không màu - Nhấp và rê chuột để vẽ hình chữ nhật màu trắng đứng bên trái 2 Trung Tâm Tin Học – Đại Học KHTN TPHCM - Sao chép bằng cách chọn và di chuyển đối tượng qua bên phải và nhấn giữ phím Alt+Shift - Lập lại thao tác nhấn phím Ctrl+D - Đối tượng hcn thứ 2,3 bên phải kéo giãn chiều dọc - Chọn đối tượng hcn bên trái, sao chép và di chuyển lên trên, sau đó thu chiều cao và kéo giãn chiều ngang sao cho bằng với đối tượng hcn thứ 3 bên phải 3 Hướng dẫn thực hành Ilustrator - Chọn đối tượng hcn đứng bên phải nhấn phím Ctrl+C, sau đó nhấn phím Ctrl+F (dán đối tượng lên trên đối tượng ban đầu) - Sau đó thu nhỏ chiều dọc và kéo giãn chiều ngang đối tượng đặt đúng vị trí • Tạo Text - Chọn công cụ Type Tool (T) - Nhấp trên trang giấy, chọn Font: VNI-Franko, chỉnh Size và nhập nội dung MEDICA, LLC - Sau đó tô màu cho nội dung văn bản với màu xám thông số C: 0, M: 0, Y: 0, K: 50 4 Trung Tâm Tin Học – Đại Học KHTN TPHCM - Tiếp tục nhập nội dung còn lại INSERT TAGLINE HERE với Font Arial Narrow và thay đổi Size - Nhấn Ctrl+T để hiển thị hộp thoại Character để chỉnh khoảng cách ký tự cho nội dung - Trong hộp thoại Character tăng giá trị tại Tracking cho khoảng cách ký tự giãn ra cho phù hợp - Sau đó tô màu cho nội dung văn bản với màu xám thông số C: 0, M: 0, Y: 0, K: 50 5 Hướng dẫn thực hành Ilustrator BÀI 2: • Tạo đối tượng - Chọn công cụ Rectangle Tool - Vẽ hcn tô màu C: 0, M: 0, Y: 0, K: 100 - Sao chép thêm đối tượng (nhấn giữ phím Alt+Shift) và lập lại thao tác bằng phím Ctr+D - Sao chép thêm đối tượng và thu nhỏ chiều dọc và kéo giãn chiều ngang và đặt đúng vị trí - Tiếp tục vẽ thêm đối tượng hình chữ nhật - Vẽ thêm đối tượng hình chữ nhật nhỏ và sao chép thêm một đối tượng, đặt đúng vị trí 6 Trung Tâm Tin Học – Đại Học KHTN TPHCM • Tạo Text - Với nội dung văn bản này không sử dụng công cụ văn bản mà tạo đối tượng hình chữ nhật ghép lại thành nội dung - Chọn công cụ Rectangle Tool - Vẽ các hcn và sao chép bằng cách nhấn phím Alt+Shift sau đó lập lại thao tác bằng cách nhấn phím Ctrl+D - Thu nhỏ hoặc phóng lớn đối tượng sao cho giống bài mẫu 7 Hướng dẫn thực hành Ilustrator BÀI 3: • Tạo nền - Chọn công cụ Rectangle Tool - Nhấp trên trang giấy và nhập giá trị chiều ngang (width) 12cm, chiều cao (height) 6cm trong hộp thoại Rectangle, sau đó nhấp Ok - Tô màu cho đối tượng C: 0, M: 20, Y: 100, K: 0 • Tạo đối tượng - Chọn công cụ Rounded Rectangle Tool - Vẽ các đối tượng bo góc trong khi thao tác kết hợp thêm phím mũi tên lên, xuống trên bàn phím để thay đổi bán kính góc bo sao cho giống logo - Các đối tượng nào giống nhau thực hiện lệnh sao chép 8 Trung Tâm Tin Học – Đại Học KHTN TPHCM - Thao tác Transform (xoay 90 độ nhớ nhấn giữ phím Shift khi xoay) • Tạo Text - Chọn công cụ Type Tool - Nhấp trên trang giấy, chọn Font: Font Arial Narrow nhập nội dung DESIGN và thay đổi Size - Chỉnh sửa khoảng cách các ký tự trong hộp thoại Character sao cho đúng với logo mẫu - Đặt cho đúng vị trí như logo mẫu 9 Hướng dẫn thực hành Ilustrator BÀI 4: • Tạo nền - Chọn công cụ Round Rectangle Tool - Nhấn giữ phím Shift vẽ hình vuông bo góc, chỉnh góc bo sao cho phù hợp - Tô màu viền C: 0, M: 0, Y: 0, K: 100 và không màu tô cho độ dày viền 2pt - Sao chép đối tượng hình vuông bo góc vừa vẽ (nhấn Ctrl+C sau đó nhấn Ctrl+F) - Thu nhỏ đồng tâm bằng cách nhấn giữ phím Shift+Alt trong khi thao tác - Nhấn phím Shift+X để chuyển tô màu viền thành màu tô • Tạo đối tượng - Chọn công cụ Round Rectangle Tool - Vẽ các đối tượng hcn bo góc - Sao chép đối tượng và lập lại thao tác bằng phím Ctrl+D - Thay đổi chiều ngang của đối tượng trên và đối tượng phía dưới bằng cách chọng công cụ Direct Selection Tool (A) chọn các node sau đó di chuyển các node để đối tượng không bị biến dạng phần góc bo - Sau đó xoay 3 đối tượng với góc 45 độ và đặt đúng vị trí 10 Trung Tâm Tin Học – Đại Học KHTN TPHCM • Tạo Text - Chọn công cụ Type Tool - Nhập nội dung văn bản với Font: As seen on TV với nội dung BUILDINGBLOX và tô màu C: 0, M: 0, Y: 0, K: 100 và chỉnh size. - Sao chép văn bản vừa tạo và thay đổi lại nội dung INSERT YOUR TAGLINE HERE và thay đổi size và màu tô - Chỉnh sửa khoảng cách các ký tự trong hộp thoại Character sao cho đúng với logo mẫu 11 Hướng dẫn thực hành Ilustrator BÀI 5: • Tạo nền - Chọn công cụ Rectangle Tool - Nhấp trên trang giấy và nhập giá trị chiều ngang (width) 10cm, chiều cao (height) 2cm trong hộp thoại Rectangle, sau đó nhấp Ok - Tô màu cho đối tượng C: 65, M: 50, Y: 40, K: 10 - Sao chép đối tượng di chuyển lên phía trên và thay đổi kích thước chiều cao và chiều ngang 12 Trung Tâm Tin Học – Đại Học KHTN TPHCM - Sao chép thêm 1 đối tượng bằng cách nhấn phím Alt+Shift di chuyển qua bên phải - Chọn cả 2 đối tượng và sao chép di chuyển xuống phía dưới và thay đổi kích thước chiều ngang - Sao chép tiếp đối tượng thu nhỏ và xoay để tạo tam giác nhọn của ngòi viết, sau đó sao chép và lật ngang đối tượng (mở hộp thoại Transform chọn Flip Horizontal) - Vẽ hcn và xoay 90 độ, sau đó chọn công cụ Direct Selection Tool để chỉnh node sao cho đặt vừa khít tại vị trí góc nhọn - Sử dụng công cụ Rectangle Tool vẽ hình chữ nhật đặt góc tạo điểm nhọn - Chọn công cụ Ellipse Tool (L) nhấn giữ phím Shift để vẽ hình tròn và đặt phía trên 13 Hướng dẫn thực hành Ilustrator • Tạo đối tượng - Vẽ từ trên xuống - Vẽ hình tròn tô màu trắng làm đầu viết - Sử dụng công cụ Polygon Tool để vẽ hình tam giác, chỉnh các node bằng cách sử dụng công cụ Direct Selection để chỉnh node để tạo tai - Sao chép và lật đối xứng chiều ngang để tạo thêm 1 cái tai 14 Trung Tâm Tin Học – Đại Học KHTN TPHCM - Vẽ mắt bằng công cụ Ellipse Tool tô màu trắng và cho màu viền C: 65, M: 50, Y: 40, K: 10 với độ dày là 2 pt, con ngươi vẽ hình tròn nhỏ hơn sau đó chọn công cụ Direct Selection chọn node trên và xóa để thành nửa hình tròn - Vẽ đường ngang mí mắt bằng công cụ Rectangle Tool - Sao chép thêm con mắt - Vẽ tiếp thân đầu viết bằng công cụ Polygon Tool với số cạnh là 3 và tô màu trắng - Sao chép và lật dọc đối tượng tam giác sau đó thu nhỏ chiều dọc tam giác • Tạo Text - Chọn công cụ Type Tool - Nhập nội dung văn bản với Font: As seen on TV với nội dung DOGGY và tô màu C: 15, M: 5, Y: 5, K: 100 và chỉnh size. - Sao chép văn bản vừa tạo (nhấn Alt+Shift để sao chép) và thay đổi lại nội dung NOTES 15 Hướng dẫn thực hành Ilustrator 16

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_tap_1_4113.pdf
Tài liệu liên quan