Hệ thống thông tin kế toán - Chương 2: Tổ chức dữ liệu kế toán trên bảng tính

Các TK doanh thu, chi phí kết chuyển về TK XĐKQKD 911 tạo chênh lệch (lãi hoặc lỗ) trong kì + Giả sử kết chuyển là lãi, DN phải nộp Thuế TNDN + Ghi nhận khoản chênh lệch lãi được minh họa trên bảng tính. •

pdf8 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 04/04/2020 | Lượt xem: 56 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hệ thống thông tin kế toán - Chương 2: Tổ chức dữ liệu kế toán trên bảng tính, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Vũ Quốc Thông 10/16/2015 1 Chương 2 Tổ chức dữ liệu kế toán trên bảng tính Hệ Thống Thông Tin Kế Toán 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN 1 Tổ chức dữ liệu trên bảng tính 2 Kết chuyển số liệu kế toán Mục tiêu 2 Vũ Quốc Thông 10/16/2015 2 Tổ chức dữ liệu kế toán trên bảng tính 6 Lưu ý 7 1. Trình bày thông tin trên các sổ và báo cáo Ví dụ: TK chi tiết công nợ, TK chi tiết hàng tồn kho 2. Làm “trung gian” cho những xử lý kế toán Các tài khoản (TK) chi tiết giúp cho: Vũ Quốc Thông 10/16/2015 3 • Ghi nhận nghiệp vụ 8 + Trên giấy: Nợ TK 1521.A01 1.000.000 Nợ TK 1331 100.000 Có TK 1111 1.100.000 + Môi trường máy: 9 • Tính tổng phát sinh va ̀ gia ́ trị cuối ki ̀ Vũ Quốc Thông 10/16/2015 4 Kết chuyển số liệu kế toán 10 • Hoạt động sản xuất 11 Giả sử DN có 2 phân xưởng PX1 & PX2 + PX1 sản xuất 2 sản phẩm F01 và F02 + PX2 sản xuất 1 sản phẩm B01, giá trị của B01 phân bổ: 25% vào C/P QLDN 75% vào C/P SXC của PX1 Vũ Quốc Thông 10/16/2015 5 12 1. Sản phẩm B01 - PX2 2. C/P SXC ở PX1 6271.PX1 6273.PX1 6278.PX1  6279.PX1 (giá trị của 6279.PX1 phân bổ cho sản phẩm F01 và F02) • Hoạt động sản xuất (tt.) 13 3. Sản phẩm F01 – PX1 4. Sản phẩm F02 – PX1 • Hoạt động sản xuất (tt.) Vũ Quốc Thông 10/16/2015 6 14 • Kết chuyển hoạt động sản xuất 15 Sơ đồ: • Hoạt động kinh doanh Vũ Quốc Thông 10/16/2015 7 16 + Các TK doanh thu, chi phí kết chuyển về TK XĐKQKD 911 tạo chênh lệch (lãi hoặc lỗ) trong ki ̀ + Giả sử kết chuyển là lãi, DN phải nộp Thuế TNDN + Ghi nhận khoản chênh lệch lãi được minh họa trên bảng tính. • Hoạt động kinh doanh (tt.) 17 • Kết chuyển hoạt động kinh doanh Vũ Quốc Thông 10/16/2015 8 18 1. Xác định thuế TNDN tạm tính Lưu ý: các khoản không chịu thuế 2. Kết chuyển Lợi nhuận sau thuế; có 3 bước: + Bước 1: chuyển thuế TNDN sang TK 911ST + Bước 2: chuyển TK 911ST sang TK 4212ST + Bước 3: chuyển TK 4211ST sang TK 4212ST • Hoạt động kinh doanh (tt.) Tóm lại 16 1 Tổ chức dữ liệu trên bảng tính 2 Kết chuyển số liệu kế toán

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfch2_ht1cq_1516_9009.pdf