Diversifying IT Application Services - Đầu tư công nghệ gắn liền phát triển đa dạng hoá dịch vụ

Đầu tư Công nghệ phù hợp với các kế hoạch phát triển sản phẩm - dịch vụ theo phương châm hướng tới khách hàng. Đầu tư công nghệ bảo đảm ổnh định, an toàn hoạt động của Ngân hàng. Đầu tư công nghệ để đạt hiệu quả trực tiếp và gián tiếp trong hoạt động kinh doanh Ngân hàng. Đầu tư công nghệ để đáp ứng yêu cầu tuân thủ chuẩn mực và thông lệ quốc tế về hoạt động Ngân hàng

ppt8 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 22/02/2013 | Lượt xem: 1205 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Diversifying IT Application Services - Đầu tư công nghệ gắn liền phát triển đa dạng hoá dịch vụ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Banking VietNam 2006 ĐA DẠNG HOÁ DỊCH VỤ TẦM CAO MỚI - VỊ THẾ MỚI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Xây dựng, củng cố, phát triển hệ thống công nghệ ngân hàng chính quy, hiện đại Phát triển Công nghệ gắn liền với phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại Phát triển nguồn nhân lực tạo ra khả năng đột phá về công nghệ Đầu tư công nghệ gắn liền với chiến lược và hiệu quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Đầu tư công nghệ gắn liền phát triển đa dạng hoá dịch vụ Banking VietNam 2006 Đầu tư công nghệ gắn liền phát triển đa dạng hoá dịch vụ Đầu tư Công nghệ phù hợp với các kế hoạch phát triển sản phẩm - dịch vụ theo phương châm hướng tới khách hàng. Đầu tư công nghệ bảo đảm ổnh định, an toàn hoạt động của Ngân hàng. Đầu tư công nghệ để đạt hiệu quả trực tiếp và gián tiếp trong hoạt động kinh doanh Ngân hàng. Đầu tư công nghệ để đáp ứng yêu cầu tuân thủ chuẩn mực và thông lệ quốc tế về hoạt động Ngân hàng. Banking VietNam 2006 Phát triển dịch vụ dựa trên cơ sở ứng dụng Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin là yêu cầu tất yếu cho phát triển sản phẩm dịch vụ Ngân hàng hiện đại 80% nghiệp vụ Ngân hàng được trợ giúp bởi các giải pháp công nghệ thông tin. Các sản phẩm - dịch vụ chủ yếu sử dụng CNTT: Hệ thống Ngân hàng bán lẻ, hệ thống thông tin tín dụng, thông tin phòng ngừa rủi ro tín dụng Banking VietNam 2006 Định hướng phát triển dịch vụ Ngân hàng Khai thác những tiện ích của Dự án hiện đại hoá Ngân hàng nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ truyền thống. Đưa ra những tiện ích, dịch vụ mới để tăng sức cạnh tranh sản phẩm dịch vụ. Phát huy thế mạnh hiện có, khai thác các dịch vụ truyền thống mang lại hiệu quả cao: Các sản phẩm tín dụng doanh nghiệp, tín dụng tiêu dùng, hoạt động ngân hàng bán lẻ, thanh toán, bảo lãnh, kinh doanh ngoại hối, chứng khoán … Banking VietNam 2006 Định hướng phát triển dịch vụ Ngân hàng Các sản phẩm dịch vụ trọn gói: Bộ sản phẩm SmartAcount Trong thời gian tới sẽ đưa thêm các sản phẩm dịch vụ tron gói khác cho khách hàng với nhiều tiện ích mới Banking VietNam 2006 Định hướng phát triển dịch vụ Ngân hàng Các dịch vụ tiện ích khác Dịch vụ giao dịch rút tiền tự động ATM Dịch vụ gửi tiền tự động vào tài khoản qua máy CDM Phát triển thêm các dịch vụ trên máy ATM/CDM Phát hành thẻ thanh toán quốc tế Visa, Master card, thẻ tín dụng nội địa và các loại thẻ khác Phát triển dịch vụ qua Internet ( thương mại điện tử ) Phát triển các dịch vụ trên cơ sở công nghệ kỹ thuật số Banking VietNam 2006 Banking VietNam 2006

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptBIDV_BKVN2006.ppt
Tài liệu liên quan