Cơ sở thiết kế máy - Chương 15: Lò xo

5.1 Khái niệm chung 15.2 Vật liệu chế tạo lò xo 15.3 Lò xo xoắn ốc nén 15.4 Lò xo xoắn ốc kéo 15.5 Lò xo xoắn ốc xoắn 15.6 Lò xo lá Môn học Cơ Sở Thiết Kế Máy Slide 2 Chương 15 15.7 Lò xo đĩa Chương 15: Lò xo Trần Thiên Phúc

pdf8 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 16/01/2019 | Lượt xem: 127 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Cơ sở thiết kế máy - Chương 15: Lò xo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môn học Cơ Sở Thiết Kế Máy Slide 1 Chương 15: Lò xo Trần Thiên Phúc 15.1 Khái niệm chung 15.2 Vật liệu chế tạo lò xo 15.3 Lò xo xoắn ốc nén 15.4 Lò xo xoắn ốc kéo 15.5 Lò xo xoắn ốc xoắn 15.6 Lò xo lá Môn học Cơ Sở Thiết Kế Máy Slide 2 Chương 15 15.7 Lò xo đĩa Chương 15: Lò xo Trần Thiên Phúc Chỉ tiêu tính toán:  Độ bền  Độ cứng  Độ ổn định (đối với lò xo nén) Phân loại:  Theo trạng thái chịu lực  Theo hình dạng sợi lò xo  Theo kết cấu lò xo 15.1 Khái niệm chung: Môn học Cơ Sở Thiết Kế Máy Slide 3 Công dụng chung Chương 15: Lò xo Trần Thiên Phúc 15.2 Vật liệu chế tạo lò xo: Vật liệu chế tạo lò xo phải có độ bền và độ đàn hồi cao 15.3 Lò xo xoắn ốc nén: Môn học Cơ Sở Thiết Kế Máy Slide 4 Các thông số hình học cơ bản:  D, d, n, p, H,   Hệ số độ cong lò xo c = D/d Chương 15: Lò xo Trần Thiên Phúc Đầu dây lò xo xoắn ốc nén và công thức tính thông số hình học tương ứng Chiều cao lò xo tương ứng với tải trọng ngoài: Môn học Cơ Sở Thiết Kế Máy Slide 5 Tính bền lò xo xoắn ốc nén:  Moment xoắn tác dụng trên thanh thay thế:  Ứng suất lớn nhất trên dây lò xo:  Ứng suất lớn nhất khi tính đến uốn lò xo:  Khi tải trọng thay đổi (công thức Goodman): Chương 15: Lò xo Trần Thiên Phúc 15.3 Lò xo xoắn ốc nén: Chuyển vị của lò xo dưới tác dụng của T: Môn học Cơ Sở Thiết Kế Máy Slide 6 Chương 15: Lò xo Trần Thiên Phúc 15.3 Lò xo xoắn ốc nén: Độ cứng của lò xo: Tỉ lệ tối đa để lò xo không bị mất ổn định (uốn dọc): H0/D < 2,53 Tần số dao động của lò xo: Trình tự thiết kế lò xo xoắn ốc nén Môn học Cơ Sở Thiết Kế Máy Slide 7 Các loại đầu lò xo xoắn ốc kéo Chương 15: Lò xo Trần Thiên Phúc 15.4 Lò xo xoắn ốc kéo: Ứng suất tới hạn trên móc:  Ứng suất pháp tại cạnh móc:  Ứng suất tiếp tại điểm chuyển tiếp: Độ cứng và chuyển vị của lò xo xoắn ốc kéo Trình tự thiết kế lò xo xoắn ốc nén 15.7 Lò xo đĩa Môn học Cơ Sở Thiết Kế Máy Slide 8 Các mô hình tính lò xo lá cơ bản Chương 15: Lò xo Trần Thiên Phúc 15.6 Lò xo lá: Biến dạng và độ cứng của lò xo lá:  Biến dạng:  Độ cứng: Lò xo lá tương đương

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfchuong15_9131.pdf