Chương Trình Môn Thiết Kế Web

TT Tên chương Tổng số Lý thuyết Bài tập Thảo luận Kiểm tra 1 Tổng quan HTML 3 2 1 2 Định dạng văn bản 6 3 3 3 Danh sách 6 2 3 1 4 Hình ảnh 6 3 3 5 Liên kết 9 3 5 1 6 Bảng 6 3 3 7 Khung 6 3 3 8 Biểu mẫu 9 3 5 1 9 Cascading Style Sheet 9 3 6

pdf4 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/01/2013 | Lượt xem: 2594 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chương Trình Môn Thiết Kế Web, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương trình môn học THIẾT KẾ WEB (Web Design) I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 1. Tên môn học: Thiết kế web Mã môn học: 27.300 2. Tổng số tiết: 90 3. Môn học được phân bổ trong học kỳ: 3 4. Vị trí: môn học này thuộc khối kiến thức chuyên ngành 5. Mục tiêu của môn học: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về ngôn ngữ HTML và ứng dụng ngôn này tạo ra các trang web. 6. Yêu cầu: Biết sử dụng windows, internet. II.CÁC HÌNH THỨC DẠY-HỌC CHÍNH TRONG MÔN HỌC Học ở phòng máy tính. III.CÁC PHƯƠNG TIỆN DẠY-HỌC HỖ TRỢ CẦN THIẾT Máy chiếu, bảng trắng (dùng bút lông bảng). Máy tính có kết nối Internet. IV.NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ PHÂN BỐ THỜI GIAN TT Tên chương Thời gian (tiết) Tổng số Lý thuyết Bài tập Thảo luận Kiểm tra 1 Tổng quan HTML 3 2 1 2 Định dạng văn bản 6 3 3 3 Danh sách 6 2 3 1 4 Hình ảnh 6 3 3 5 Liên kết 9 3 5 1 6 Bảng 6 3 3 7 Khung 6 3 3 8 Biểu mẫu 9 3 5 1 9 Cascading Style Sheet 9 3 6 10 Một số hiệu ứng 12 5 6 1 11 Đưa website lên internet 12 6 6 Ôn tập 6 3 3 V.NỘI DUNG CHI TIẾT Chương 1: TỔNG QUAN VỀ HTML Mục tiêu: Cung cấp cho sinh viên những khái niệm cơ bản về ngôn ngữ HTML. Yêu cầu: Xem trước nội dung lý thuyết. 1.1.Cấu trúc trang HTML 1.2.Các khái niệm liên quan đến tag 1.3.Các tag cơ bản Chương 2: ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN Mục tiêu: Cung cấp cho sinh viên các thẻ thay đổi kích thước, màu, vị trí hiển thị. Yêu cầu: Xem trước nội dung lý thuyết. 2.1. Định dạng ký tự 2.2. Thay đổi font 2.3. Định dạng đoạn văn bản Chương 3: DANH SÁCH Mục tiêu: Cung cấp cho sinh viên cách liệt kê các nội dung trình bày. Yêu cầu: Xem trước nội dung lý thuyết. 3.1. Danh sách không có thứ tự 3.2. Danh sách có thứ tự 3.3. Danh sách các định nghĩa Chương 4: HÌNH ẢNH Mục tiêu: Cung cấp cho sinh viên cách dùng hình ảnh trong trang web. Yêu cầu: Xem trước nội dung lý thuyết.. 4.1. Chèn hình ảnh 4.2. Nền trang Web Chương 5: LIÊN KẾT Mục tiêu: Cung cấp cho sinh viên cách tạo các liên kết. Yêu cầu: Xem trước nội dung lý thuyết.. 5.1. Liên kết đến các trang Web khác trên Internet 5.2. Liên kết trong cùng một WebSite 5.3. Liên kết trong cùng một WebPage 5.4. Một số tùy chọn Chương 6 BẢNG Mục tiêu: Cung cấp cho sinh viên các cách dùng bảng. Yêu cầu: Xem trước nội dung lý thuyết.. 6.1. Thiết kế bảng 6.2. Định dạng bảng 6.3. Định dạng ô Chương 7: KHUNG Mục tiêu: Cung cấp cho sinh viên cách chia trang web thành nhiều phần. Yêu cầu: Xem trước nội dung lý thuyết.. 7.1. Các bước chia khung 7.2. Trường hợp trình duyệt không hỗ trợ khung 7.3. Chỉ định khung hiển thị cho liên kết Chương 8: BIỂU MẪU Mục tiêu: Cung cấp cho sinh viên cách tạo biểu mẫu để nhập liệu. Yêu cầu: Xem trước nội dung lý thuyết.. 8.1. Tạo Form 8.2. Nâng cấp Form Chương 9: CASCADING STYLE SHEET Mục tiêu: Cung cấp cho sinh viên cách tạo định dạng chung cho các trang trong website. Yêu cầu: Xem trước nội dung lý thuyết.. 9.1. Thêm style trực tiếp 9.2. Thêm style vào một trang web 9.3.Thêm style cho nhiều trang web Chương 10 MỘT SỐ HIỆU ỨNG Mục tiêu: Cung cấp cho sinh viên một số hiệu ứng để trang web sinh động hơn. Yêu cầu: Xem trước nội dung lý thuyết.. 10.1.Chèn âm thanh, video 10.2.Chèn các thành phần chuyển động Chương 11 ĐƯA WEBSITE LÊN INTERNET Mục tiêu: Cung cấp cho sinh viên cách thức triển khai trang web trên mạng Internet. Yêu cầu: Tham khảo thêm trên Internet.. 11.1.Một số khái niệm cơ bản 11.2.Các bước để chọn phương án 11.3.Thử nghiệm VI.TÀI LIỆU THAM KHẢO [1]Thiết kế và lập trình ứng dụng Web bằng ASP Lê Đình Duy, NXB Thống kê. [2]HTML kỹ thuật tạo trang Web, NXB Thống kê [3]Microsoft FrontPage 2000 Nguyễn Trường Sinh, NXB Lao Động - Xã HộI [4]Create web pages with html and dymamic html- Patrick Carey

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfChương Trình Môn Thiết Kế Web.pdf
Tài liệu liên quan