Chương 4. Full-Text search

3.Tạo lập và thực thi full-text Search Các bước tạo full-text Search  Tạo Full-Text Catalog  Tạo Full-Text Index  Populate the Index Sử dụng full-text Seach để truy vấn dự liệu

pdf12 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 19/10/2018 | Lượt xem: 271 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chương 4. Full-Text search, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
10/03/2015 1 CHƯƠNG 4. FULL-TEXT SEARCH TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GV: Lê Thị Minh Nguyện Email: leminhnguyen@itc.edu.vn NỘI DUNG 2  Giới thiệu  Lý do dùng full-text Search  Tạo lập và thực thi full-text Search 10/03/2015 2 1.Giới thiệu 3 Full-text Seach(FTS) là cơ chế cho phép tìm kiếm một hay một cụm từ hiệu quả và nhanh chóng. Full-text Seach được dùng để tìm kiếm toàn văn trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu. 2. Lý do dùng full-text Search Khi nào dùng full-text Search Tại sao phải chọn full-text Search  Các từ khóa chính trong full-text search 4 10/03/2015 3 2.1.Khi nào dùng full-text Search Ngày nay dữ liệu do con người tạo ra ngày càng phong phú, thông tin được lưu trữ trong những cơ sở dữ liệu rất lớn. Nhu cầu tìm kiếm thông tin ngày càng bức thiết và đa dạng. Việc tìm kiếm một từ hay một cụm từ một cách nhanh chóng, hiệu quả phù hợp với yêu cầu của người dùng Ví dụ như google 5 2.2. Tại sao phải chọn full-text Search Full-text tìm kiếm nhanh chính xác hơn so với tìm kiếm “like” thông thường, đặc biệt thời gian tìm kiếm tương đối nhanh phù hợp với những phần mềm, website có hệ thống CSDL lớn. Hỗ trợ hơn 50 ngôn ngữ khác nhau Không phân biệt tiếng Việt có dấu hay không dấu. Không giới hạn chiều dài cũng như dạng của chuỗi tìm kiếm. 6 10/03/2015 4 2.3.Các từ khóa chính trong full-text search 7 In where clause:  FreeText  Contains In from Clause:  ContainsTable  FreeTextTable 8  FreeText o Từ khóa FreeText tìm kiếm các cột đối với các giá trị sao cho phù hợp về mặt ý nghĩa và không cần chính xác về từ với từ trong điều kiện tìm kiếm. o Chuỗi tìm kiếm có thể chỉ là một tập hợp các từ hoặc các nhóm từ hoặc thậm chí là một câu hoàn chỉnh. Ví dụ: SELECT Title FROM Searchs WHERE FREETEXT(Title, „”mạng xã hội”‟) 2.3.Các từ khóa chính trong full-text search 10/03/2015 5 Contains  Tìm kiếm dữ liệu theo các tiêu chí: • Phù hợp với các kỳ tự đơn và nhóm từ. • Các từ trong khoảng của một từ khác, hoặc sự phù hợp chính xác.  Ví dụ: SELECT title FROM searchs WHERE contains(titles, „”mạng” or “xã” and “hội”‟) 9 2.3.Các từ khóa chính trong full-text search 3.Tạo lập và thực thi full-text Search Các bước tạo full-text Search  Tạo Full-Text Catalog  Tạo Full-Text Index  Populate the Index Sử dụng full-text Seach để truy vấn dự liệu 10 10/03/2015 6 11 3.Tạo lập và thực thi full-text Search Bước 1: Vào Sql Server Configuration 12 3.Tạo lập và thực thi full-text Search Bước 2: 10/03/2015 7 13 3.Tạo lập và thực thi full-text Search 14 3.Tạo lập và thực thi full-text Search Bước 3: 10/03/2015 8 15 3.Tạo lập và thực thi full-text Search 16 3.Tạo lập và thực thi full-text Search 10/03/2015 9 17 3.Tạo lập và thực thi full-text Search 18 3.Tạo lập và thực thi full-text Search 10/03/2015 10 19 Tiếp theo nhấn next 3.Tạo lập và thực thi full-text Search Bước 4: 20 3.Tạo lập và thực thi full-text Search 10/03/2015 11 Ví dụ select * from KhachHang where freetext(TenKhachHang,'"nguyen le thanh"') 21 select * from KhachHang where contains(TenKhachHang, „ “nguyen” or “le” or “thanh” „) Ví dụ 22 select * from KhachHang where contains(TenKhachHang, „ "nguyen" or "le" and "thanh” ') 10/03/2015 12 23 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfchuong_4_9573.pdf
Tài liệu liên quan