Chương 10: Phép biến đổi laplace

DẪN NHẬP 􀃒 PHÉP BIẾN ĐỔI LAPLACE ♦ Phép biến đổi Laplace ♦ Phép biến đổi Laplace ngược 􀃒 CÁC ĐỊNH LÝ CƠ BẢN CỦA PHÉP BIẾN ĐỔI LAPLACE 􀃒 ÁP DỤNG VÀO GIẢI MẠCH 􀃒 CÁC PHƯƠNG PHÁP TRIỂN KHAI HÀM P(S)/Q(S) ♦ Triển khai từng phần ♦ Công thức Heaviside 􀃒 ĐỊNH LÝ GIÁ TRỊ ĐẦU VÀ GIÁ TRỊ CUỐI ♦ Định lý giá trị đầu ♦ Định lý giá trị cuối 􀃒 MẠCH ĐIỆN BIẾN ĐỔI ♦ Điện trở ♦ Cuộn dây ♦ Tụ điện

pdf21 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 26/06/2013 | Lượt xem: 13271 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chương 10: Phép biến đổi laplace, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
_________________________________________Chương 10 Phép biến đổi Laplace - 1 ___________________________________________________________________________ Nguyễn Trung Lập LÝ THUYẾT Ò CHƯƠNG 10 PHÉP BIẾN ĐỔI LAPLACE Ò DẪN NHẬP Ò PHÉP BIẾN ĐỔI LAPLACE ♦ Phép biến đổi Laplace ♦ Phép biến đổi Laplace ngược Ò CÁC ĐỊNH LÝ CƠ BẢN CỦA PHÉP BIẾN ĐỔI LAPLACE Ò ÁP DỤNG VÀO GIẢI MẠCH Ò CÁC PHƯƠNG PHÁP TRIỂN KHAI HÀM P(S)/Q(S) ♦ Triển khai từng phần ♦ Công thức Heaviside Ò ĐỊNH LÝ GIÁ TRỊ ĐẦU VÀ GIÁ TRỊ CUỐI ♦ Định lý giá trị đầu ♦ Định lý giá trị cuối Ò MẠCH ĐIỆN BIẾN ĐỔI ♦ Điện trở ♦ Cuộn dây ♦ Tụ điện __________________________________________________________________________________________ _____ 10.1 DẪN NHẬP Phép biến đổi Laplace, một công cụ toán học giúp giải các phương trình vi phân, được sử dụng đầu tiên bởi Oliver Heaviside (1850-1925), một kỹ sư người Anh, để giải các mạch điện. So với phương pháp cổ điển, phép biến đổi Laplace có những thuận lợi sau: * Lời giải đầy đủ, gồm đáp ứng tự nhiên và đáp ứng ép, trong một phép toán. * Không phải bận tâm xác định các hằng số tích phân. Do các điều kiện đầu đã được đưa vào phương trình biến đổi, là phương trình đại số, nên trong lời giải đầy đủ đã chứa các hằng số. Về phương pháp, phép biến đổi Laplace tương tự với một phép biến đổi rất quen thuộc: phép tính logarit (H 10.1) cho ta so sánh sơ đồ của phép tính logarit và phép biến đổi Laplace Lấy logarit Nhân chia trực tiếp Cộng các số Lấy logarit ngược Các con số Kết quả các phép tính logarit của các số Tổng logarit của các số Pt vi tích phân Pt sau Biến đổi MẠCH _________________________________________Chương 10 Phép biến đổi Laplace - 2 ___________________________________________________________________________ Nguyễn Trung Lập LÝ THUYẾT Biến đổi Laplace Phép giải cổ điển Đk đầu Phép tính đại số Đk đầu Biến đổi Laplace ngược lãnh vực thời gian Lãnh vực tần số (H 10.1) Để làm các phép tính nhân, chia, lũy thừa . . . của các con số bằng phép tính logarit ta thực hiện các bước: 1. Lấy logarit các con số 2. Làm các phép toán cộng, trừ trên logarit của các con số 3. Lấy logarit ngược để có kết quả cuối cùng. Thoạt nhìn, việc làm có vẻ như phức tạp hơn nhưng thực tế, với những bài toán có nhiều số mã, ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian vì có thể sử dụng các bảng lập sẵn (bảng logarit) khi biến đổi. Hãy thử tính 1,43560,123789 mà không dùng logarit. Trong bài toán giải phương trình vi tích phân dùng phép biến đổi Laplace ta cũng thực hiện các bước tương tự: 1. Tính các biến đổi Laplace của các số hạng trong phương trình. Các điều kiện đầu được đưa vào 2. Thực hiện các phép toán đại số. 3. Lấy biến đổi Laplace ngược để có kết quả cuối cùng. Giống như phép tính logarit, ở các bước 1 và 3 nhờ sử dụng các bảng lập sẵn chúng ta có thể giải quyết các bài toán khá phức tạp một cách dễ dàng và nhanh chóng. 10.2 PHÉP BIẾN ĐỔI LAPLACE 10.2.1 Phép biến đổi Laplace Hàm f(t) xác định với mọi t>0. Biến đổi Laplace của f(t), được định nghĩa ∫ ∞ −== 0 stdtf(t).eF(s)[f(t)]L (10.1) s có thể là số thực hay số phức. Trong mạch điện s=σ+jω Toán tử L thay cho cụm từ 'biến đổi Laplace của" Điều kiện đủ để f(t) có thể biến đổi được là ∞<∫ ∞ δ−0 tdt.ef(t) (10.2) δ là số thực, dương. Điều kiện này hầu như được thỏa đối với những hàm f(t) gặp trong mạch điện. Vì e-δt là hàm mũ giảm khi t tăng nên khi nhân với |f(t)| ta cũng được kết quả tương tự. MẠCH _________________________________________Chương 10 Phép biến đổi Laplace - 3 ___________________________________________________________________________ Nguyễn Trung Lập LÝ THUYẾT Thí dụ, với hàm f(t)=tn, dùng qui tắc Hospital, người ta chứng minh được 00,etlim tn t >δ=δ− ∞→ Với n=1, ta có 01dtt.e 0 t >δδ=∫ ∞ δ− ,2 Với giá trị khác của n, tích phân trên cũng xác định với δ ≠ 0 Có những hàm dạng không thỏa điều kiện (10.2) nhưng trong thực tế với những kích thích có dạng như trên thì thường đạt trị bảo hòa sau một khoảng thời gian nào đó. nate Thí dụ v(t)= ⎪⎩ ⎪⎨⎧ > ≤≤ 0 0 at tt,K tt0,e 2 v(t) trong điều kiện này thỏa (10.2) Ta nói toán tử L biến đổi hàm f(t) trong lãnh vực thời gian sang hàm F(s) trong lãnh vực tần số phức. Hai hàm f(t) và F(s) làm thành một cặp biến đổi Thí dụ 10.1 Tìm biến đổi Laplace của hàm nấc đơn vị u(t) = ⎩⎨ ⎧ < ≥ 0t,0 0t,1 s 1e s 1dte[u(t)] st 0 st =∞−== −∞ −∫ 0L Nếu f(t)=Vu(t) ⇒ s V[Vu(t)] =L Thí dụ 10.2 Tìm biến đổi Laplace của f(t) = e-at, a là hằng số ∫∫ ∞ +−∞ −− == 0 s)t0 statat- dtedtee][e a(L as 1e as 1 s)t += ∞ +−= +− 0 a( Kết quả của 2 thí dụ trên cho một bảng nhỏ gồm 2 cặp biến đổi f(t) F(s) u(t) e-at s 1 as 1 + Bằng cách tính biến đổi của một số hàm quen thuộc, ta sẽ xây dựng được một bảng dùng để tra sau này. 10.2.2 Phép biến đổi Laplace ngược Phép biến đổi Laplace ngược được định nghĩa MẠCH _________________________________________Chương 10 Phép biến đổi Laplace - 4 ___________________________________________________________________________ Nguyễn Trung Lập LÝ THUYẾT ∫ ∞+σ ∞−σ− π== j j st1 1 1 dsF(s)e j2 1F(s)f(t) L (10.3) Đây là tích phân đường, lấy dọc theo đường thẳng đứng s=σ1, từ -j∞ đến +j∞ jω +j∞ σ1 σ -j∞ (H 10.2) Do tính độc nhất của phép biến đổi Laplace, ta không sử dụng định nghĩa (10.3) để xác định f(t) mà ta thường dùng kết quả của những cặp biến đổi để xác định f(t) khi đã có F(s) 10.3 CÁC ĐỊNH LÝ CƠ BẢN CỦA PHÉP BIẾN ĐỔI LAPLACE 10.3.1 Biến đổi của một tổ hợp tuyến tính Cho 2 hàm f1(t) và f2(t), với các hằng số a, b. F1(s) và F2(s) lần lượt là biến đổi Laplace của f1(t) và f2(t). Ta có: L [af1(t) + bf2(t)] = a F1(s) + b F2(s) (10.4) Thật vậy ∫ ∞ −+=+ 0 st2121 dt(t)]ebf(t)[af(t)]bf(t)[afL ∫∫ ∞∞ += 0 st-20 st-1 dt(t)efbdt(t)efa ⇒ L [af1(t) + bf2(t)] = a F1(s) + b F2(s) Thí dụ 10.3 Tìm biến đổi Laplace của cosωt và sinωt Từ công thức Euler 2 eetcos tjtj ω−ω +=ω và 2j eetsin tjtj ω−ω −=ω Ap dụng (10.4) và dùng kết quả ở thí dụ 10.2 22 tjtj s s] js 1 js 1[ 2 1] 2 ee[t][cos ω+=ω++ω−= +=ω ω−ωLL 22s st][cos ω+=ωL Tương tự: MẠCH _________________________________________Chương 10 Phép biến đổi Laplace - 5 ___________________________________________________________________________ Nguyễn Trung Lập LÝ THUYẾT 22 tjtj s ] js 1 js 1[ 2j 1] 2j ee[t][sin ω+ ω=ω+−ω−= −=ω ω−ωLL 22s t][sin ω+ ω=ωL 10.3.2 Biến đổi của e-atf(t) a)F(sdtf(t)edtf(t)eef(t)][e 0 s)t 0 statat- +=== ∫∫ ∞ +−∞ −− a(L a)F(sf(t)][e-at +=L (10.5) Khi hàm f(t) nhân với e-at, biến đổi Laplace tương ứng e-at f(t) có được bằng cách thay F(s) bởi F(s+a) Thí dụ 10.4 Tìm biến đổi Laplace của e-atcosωt và e-atsinωt Chỉ cần thay s bởi s+a trong các các kết quả biến đổi của hàm sinωt và cosωt ở trên. 22 at- a)(s ast]cos[e ω++ +=ωL 22 at- a)(s t]sin[e ω++ ω=ωL Thí dụ 10.5 Tìm f(t) ứng với 52ss 6sF(s) 2 ++= Viết lại F(s) , sao cho xuất hiện dạng F(s+a) 2222 21)(s 6-1)6(s 21)(s 6sF(s) ++ +=++= Dùng kết quả của thí dụ 10.4 với a = 1 và ω = 2 F(s) 2222 21)(s 23- 21)(s 1)(s 6 ++++ += ⇒ f(t) = L -1[F(s)]=6e-tcos2t - 3e-tsin2t 10.3.3 Biến đổi của f(t-τ)u(t-τ) f(t-τ) là hàm f(t) trễ τ đơn vị thời gian. (Lưu ý là f(t)=0 khi t<0 nên f(t-τ)=0 khi t<τ) ∫∫ ∞τ∞ τ−=τ−τ−=τ−τ− dt).ef(tdt)e).u(tf(t)]).u(t[f(t st-st-0L Đổi biến số: x= t-τ ∫∫ ∞ττ∞ +τ ==τ−τ− dxf(x)eedxf(x).e)]).u(t[f(t sx-s-s(-0 )xL F(s)e)]).u(t[f(t -sτ=τ−τ−L (10.6) Hãy so sánh (10.5) và (10.6) MẠCH _________________________________________Chương 10 Phép biến đổi Laplace - 6 ___________________________________________________________________________ Nguyễn Trung Lập LÝ THUYẾT * Ở (10.5), F(s+a) biểu thị sự chuyển dịch của F(s) từ s đến s+a trong lãnh vực tần số tương ứng với nhân hàm f(t) với e-at trong lãnh vực thời gian. * Ở (10.6), f(t-τ) biểu thị sự chuyển dịch của hàm f(t) từ t đến t-τ trong lãnh vực thời gian tương ứng với nhân F(s) với e-sτ trong lãnh vực tần số. Thí dụ 10.6 Tìm biến đổi của f(t)=e-3tu(t-2) Viết lại f(t): f(t)= e-3(t-2)-6u(t-2) = e-6e-3(t-2) u(t-2) Vì L [e-3tu(t)]= 3s 1 + Nên L [e-3(t-2)u(t-2)]= 3s e-2s + L [e-3tu(t-2)]= e-6( 3s e-2s + ) 10.3.4 Định lý kết hợp (Convolution theorem) Đây là định lý dùng để tìm biến đổi ngược y(t) của tích 2 hàm F(s)và G(s) y(t)= L -1[G(s).F(s)]= (10.7) ττ−τ∫ t0 )d)f(tg( Tích phân trong biểu thức được gọi là kết hợp hai hàm g(t) và f(t), ký hiệu: g(t)*f(t) = (10.8) ττ−τ∫ t0 )d)f(tg( Thí dụ 10.7 Tìm kết hợp 2 hàm e-t và e-2t Dùng (10.8) e-t * e-2t = τ∫ τ−−τt0 )2(t- dee . = τ∫ τ− t02t dee e-t * e-2t = e-t - e-2t Thí dụ 10.8 Xác định L -1 [ 22 1)(s 1 + ] Dùng định lý kết hợp với F(s)=G(s)= 1s 1 2 + Ta được f(t)=g(t)=sint L -1 [ 22 1)(s 1 + ]=L -1[F(s).G(s)] = g(t)*f(t) =sint*sint = ττ−τ∫ t0 )dsin(tsin . Ap dụng công thức biến đổi lượng giác rồi lấy tích phân, ta được MẠCH _________________________________________Chương 10 Phép biến đổi Laplace - 7 ___________________________________________________________________________ Nguyễn Trung Lập LÝ THUYẾT L -1 [ 22 1)(s 1 + ]= 2 1 [sint-tcost] 10.3.5 Biến đổi của đạo hàm Ò Đạo hàm bậc 1 L dt df(t) = dtf(t)e dt d st 0 −∞∫ Lấy tích phân từng phần Đặt u = e-st ⇒ du = -s e-st dv=df(t) ⇒ v = f(t) L dt df(t) = ∫ ∞ −− +∞ 0 stst dtf(t)esf(t)e 0 Vì =0, số hạng thứ nhất ở vế phải = - f(0f(t)elim st t − ∞→ + ) L dt df(t) = sF(s) - f(0+) (10.9) f(0+) là giá trị của f(t) khi t → 0+ Ò Đạo hàm bậc 2 L ⎭⎬ ⎫ ⎩⎨ ⎧ ⎥⎦ ⎤⎢⎣ ⎡= dt df(t) dt d dt (t)df 2 2 L = dt )df(0 dt df(t) s +−⎥⎦ ⎤⎢⎣ ⎡L L dt )df(0 -)sf(0-F(s)s dt (t)df 2 2 2 + += (10.10) Trong đó dt )df(0 + là giá trị của dt df(t) khi t → 0+ Ò Đạo hàm bậc n Từ kết quả trên, ta suy ra trường hợp đạo hàm bậc n L n n dt f(t)d = snF(s) - sn-1f(0+) - sn-2 dt )df(0+ -...- 1-n 1-n dt )(0df + (10.11) 10.3.6 Biến đổi của tích phân L dt]ef(t)dt[f(t)dt 0 stt 0 t 0 ∫ ∫∫ ∞ −=⎥⎦⎤⎢⎣⎡ Đặt u= f(t)duf(t)dt t 0 =⇒∫ dv=e-stdt ⇒ v= ste s 1 −− MẠCH _________________________________________Chương 10 Phép biến đổi Laplace - 8 ___________________________________________________________________________ Nguyễn Trung Lập LÝ THUYẾT L dtf(t)e s 1f(t)dt s ef(t)dt 0 stt 0 stt 0 ∫∫∫ ∞ − − +−=⎥⎦ ⎤⎢⎣ ⎡ ∞ 0 Khi t → ∞ e-st → 0 và 0f(t)dt 0t t 0 ==∫ nên số hạng thứ nhất của vế phải triệt tiêu L F(s) s 1f(t)dt t 0 =⎥⎦ ⎤⎢⎣ ⎡∫ (10.12) Khi áp dụng vào mạch điện, thời gian thường xác định từ - ∞ đến t, như vậy có thể chia làm 2 phần ∫ ∞t- f(t)dt ∫∫∫ += ∞∞ t00-t- f(t)dtf(t)dtf(t)dt Số hạng thứ nhất của vế phải là hằng số và ta đặt f -1(0+)= ∫ ∞0- f(t)dt Hệ thức (10.12) có thể viết lại cho trường hợp tổng quát nhất: L s )(0f s F(s)f(t)dt 1t - + − ∞ +=⎥⎦ ⎤⎢⎣ ⎡∫ (10.13) 10.3.7 Biến đổi của tf(t) Lấy đạo hàm hệ thức (10.1), đồng thời hoán chuyển các toán tử lấy đạo hàm và tích phân, ta được: [ ] [ ]dttf(t)e-dtf(t)e ds d ds dF(s) 0 st 0 st ∫∫ ∞ −∞ − == Vế phải của hệ thức chính là L [-tf(t)] Vậy L [tf(t)]= ds dF(s)− (10.14) Thí dụ 10.9 Tìm biến đổi của hàm tu(t) và tcosωt f(t)=u(t) ⇒ F(s)= s 1 L [tu(t)=] = 2s 1)( ds d =− s 1 f(t) = cosωt ⇒ F(s)= 22s s ω+ L [tcosωt] = 222 22 22 )(s s s s ds d ω+ ω−=⎥⎦ ⎤⎢⎣ ⎡ ω+− Dựa vào các định lý cơ bản ta có được một số cặp biến đổi. Kết hợp các định lý này với định nghĩa của phép biến đổi ta có thêm một số cặp biến đổi thông dụng. Bảng 1 dưới đây cho biến đổi của một số hàm MẠCH _________________________________________Chương 10 Phép biến đổi Laplace - 9 ___________________________________________________________________________ Nguyễn Trung Lập LÝ THUYẾT 10.4 ÁP DỤNG VÀO GIẢI MẠCH Để áp dụng biến đổi Laplace vào bài toán giải mạch, ta có thể thực hiện theo một trong hai cách: - Viết phương trình vi tích phân của mạch điện, dùng biến đổi Laplace ta được các phương trình đại số. - Biến đổi mạch sang lãnh vực tần số nhờ biến đổi Laplace, viết các phương trình đại số cho mạch. 10.4.1 Giải phương trình vi tích phân Dưới đây là một số thí dụ cho thấy cách áp dụng biến đổi Laplace vào giải mạch. Thí dụ 10.10 Mạch RC nối tiếp (H 10.3), khóa K đóng ở t=0. Xác định i(t), cho tụ tích điện ban đầu với điện tích q0 Bảng 1 STT f(t) F(s) 1 δ(t) 1 2 u(t) s 1 3 t 2s 1 4 nguyãnn, 1)!(n t 1n − − ns 1 5 eat a-s 1 6 teat 2a)-(s 1 7 nguyãnn,e 1)!(n t at1n − − na)-(s 1 8 1- eat a)-s(s a- 9 )e(e ba 1 btat −− b)a)(s(s 1 −− 10 Sinωt 22s ω+ ω 11 Cosωt 22s s ω+ 12 Sin(ωt+θ) 22s cosssin ω ω + θ+θ 13 Cos(ωt+θ) 22s sinscos ω ω + θ−θ 14 e-at Sinωt 22a)(s ω++ ω 15 e-at Cosωt 22a)(s as ω++ + MẠCH _________________________________________Chương 10 Phép biến đổi Laplace - 10 _ N 16 Sinhωt 22s ω− ω 17 Coshωt 22s s ω− 18 dt df(t) sF(s)-f(0+) 19 2 2 dt f(t)d s2F(s) - sf(0+) - dt )df(0+ 20 n n dt f(t)d snF(s) - sn-1f(0+) - sn-2 dt )df(0 + -...- 1-n 1-n dt )(0df + 21 ∫ ∞−t f(t)dt s )(0fsF(s) 1 + − + 22 )).u(tf(t τ−τ− F(s)e-sτ 23 af1(t) + bf2(t) a F1(s) + b F2(s) 24 f(t)e-at a)F(s+ 25 tf(t) ds dF(s)− * Khi sử dụng bảng 1, phải nhân f(t) với u(t), nói cách khác, f(t) thỏa điều kiện là f(t)=0 khi t<0 nh mạch điện Vu(t)Riidt C 1 t =+∫ ∞− (1) Lấy biến đổi Laplace các số hạng pt (1) [Vu(t)][Ri]]idt1[ t LLL =+∫ ∞− (2) d ⇒ D ⇒ D MPhương trì__________________________________________________________________________ guyễn Trung Lập LÝ THUYẾT (H 10.3) C s VRI(s)] s )(0f s I(s)[ C 1 1 =++ + − (3) Với f-1(0+)= 0 0 qidt =∫ ∞− q0 có dấu (+) ở bản trên của tụ, cùng dấu với điện tích tích bởi nguồn V nên có trị ương Pt (3) được viết lại s VRI(s) Cs q Cs I(s) 0 =++ (4) I(s)= 1/RCs 1 R /CqV 0 + − (5) ùng bảng 1 lấy biến đổi Laplace ngược để được i(t) i(t)= RC t 0 e R /CqV −− ạng sóng của i(t) (H 10.4) ẠCH _________________________________________Chương 10 Phép biến đổi Laplace - 11 Thí dụ 10.11 Mạch RL nối tiếp (H 10.5), khóa K đóng ở t=0. Xác định i(t), cho mạch không tích trữ năng lượng ban đầu Phương trình mạch điện Vu(t) dt dLR =+ ii (1) Lấy biến đổi Laplace các số hạng pt (1) s V)]i(0-L[sI(s)RI(s) =+ + (2) Mạch không tích trữ năng lượng ban đầu nên i(0+)=0 ⇒ I(s)= ) L Rs(s 1 L V + = )R(sL 1 s V + (3) (H 10.5) Dạng của I(s) không có trong bảng 1. Viết lại I(s) sao cho gồm tổng của các hàm đơn giản I(s)= ) L Rs(s 1 L V + = L Rs B s A + + (4) A, B là 2 hằng số cần xác định Qui đồng mẫu số vế 2, cân bằng 2 vế, ta được: )) L Rs(s B)s(A L RA L Rs(s Bs) L RA(s + ++ = + ++ L V L RA = ⇒ A= R V A+B=0 ⇒ B = - A= R V− 4) ) L Rs 1 + − ) t L R e − , t ≥ 0 Thay A và B vào ( I(s)= ( s 1 R V ⇒ i(t) = (1 R V − ___________________________________________________________________________ Nguyễn Trung Lập LÝ THUYẾT 10.4.2 Mạch điện biến đổi Trong chương 6, với khái niệm vectơ pha, ta đã biến đổi mạch điện từ lãnh vực thời gian sang lãnh vực tần số và viết các phương trình đại số cho mạch. Tương tự , với phép biến đổi Laplace, ta cũng biến đổi mạch điện từ lãnh vực thời gian sang lãnh vực tần số phức (s), kể cả các loại nguồn kích thích khác nhau và ta có lời giải đầy đủ thỏa các điều kiện đầu. Ò Điện trở VR=Ri(t) ⇒ VR(s)=RI(s) ⇒ ZR(s)=R và YR(s)=1/R (10.15) MẠCH _________________________________________Chương 10 Phép biến đổi Laplace - 12 ___________________________________________________________________________ Nguyễn Trung Lập LÝ THUYẾT (H 10.6) Ò Cuộn dây vL(t)=L dt (t)di L Hay iL(t) = ∫ ∞−t L (t)dtL1 v Biến đổi Laplace tương ứng VL(s)=L[sIL(s)-iL(0+)] ⇒ IL(s) = sL )(0Li sL (s)V LL ++ (10.16a) hay sLIL(s) = VL(s)+L iL(0+) (10.16b) Biểu thức (10.16a) cho mạch biến đổi (H 10.7b) Biểu thức (10.16b) cho mạch biến đổi (H 10.7c) (a) (b) (c) (H 10.7) Ò Tụ điện iC(t)=C dt (t)d Cv hay vC(t)= ∫ ∞−t C (t)dtC1 i Biến đổi của vC(t) VC(s)= ] s )q(0 s (s)I[ C 1 c ++ Với C )q(0)(0C +=+v là điện thế do tụ tích điện ban đầu VC(s)= s )(0(s)I sC 1 C c ++ v (10.17a) Hay (10.17b) )(0C-(s)sCV(s)I CCc += v Đặt s )(0)(V(s)V CC1 +−= vs Biến đổi tổng trở của tụ là: ZC(s)= (s)I (s)V C 1 = sC 1 Biểu thức (10.17a) cho mạch biến đổi của tụ (H 10.8b) Biểu thức (10.17b) cho mạch biến đổi của tụ (H 10.8c) MẠCH _________________________________________Chương 10 Phép biến đổi Laplace - 13 ___________________________________________________________________________ Nguyễn Trung Lập LÝ THUYẾT (a) (b) (c) (H 10.8) Thí dụ 10.12 Xác định i(t) khi t>0 của mạch (H 10.9a). Cho i(0)=4A và v(0)=8V (a) (H 10.9) (b) Mạch biến đổi cho bởi (H 10.11b) I(s)= 2/ss3 8/s43)(2/s ++ −++ = 3)2)(s3s(s 3)-8)(s-(4s2s 2 +++ + = 3)2)(s1)(s(s 24-6s4s2 +++ + Triển khai I(s) I(s)= 3s 3 2s 20 1s 13 +−+++− Suy ra, khi t>0 i(t)=-13e-t+20e-2t- 3e-3t A Thí dụ 10.13 Xác định v(t) của mạch (H 10.10a). Cho i(0)=1A và v(0)=4V (a) (b) (H 10.10) Viết phương trình nút cho mạch biến đổi (H 10.10b) 0 24 4 24 sV s 1 3s V 4 V =−+++ MẠCH _________________________________________Chương 10 Phép biến đổi Laplace - 14 ___________________________________________________________________________ Nguyễn Trung Lập LÝ THUYẾT ⇒ V(s)= 4s 20 2s 16 4)2)(s(s 244s +++−=++ − và v(t)=-16e-2t+20e-4t V 10.5 CÁC PHƯƠNG PHÁP TRIỂN KHAI HÀM P(s)/Q(s) Trong phân giải mạch điện bằng phép biến đổi Laplace, kết quả đạt được là một hàm theo s có dạng P(s)/Q(s) , trong đó P(s) và Q(s) là các đa thức. Nếu P(s)/Q(s) có dạng trong bảng 1 thì ta có ngay kết quả biến đổi Laplace ngược. Trong nhiều trường hợp ta phải triển khai P(s)/Q(s) thành tổng các hàm đơn giản hơn và có trong bảng. Gọi m và n là bậc của P(s) và Q(s) Có 2 trường hợp * m≤n, có thể triển khai ngay P(s)/Q(s) * m>n, ta phải thực hiện phép chia để được (s)Q (s)P sA.....sAA Q(s) P(s) 1 1nm nm10 ++++= −− (10.18) P1(s) và Q1(s) có bậc bằng nhau và ta có thể triển khai P1(s)/Q1(s) 10.5.1. Triển khai từng phần Ò Trường hợp 1 Q(s)=0 có nghiệm thực phân biệt s1 , s2, . . . sn. n n 2 2 1 1 s-s K s-s K s-s K Q(s) P(s) +++= ..... (10.19) Ki (i= 1, 2,. . . ., n) là các hằng số xác định bởi: i ssQ(s) P(s) )s(sK ii = −= (10.20) Thí dụ 10.14 Triển khai hàm I(s)= 23ss 1s 2 ++ − , xác định i(t)=L -1[I(s)] Phương trình s2+3s+2=0 có 2 nghiệm s1=-2 và s2=-1 I(s)= 23ss 1s 2 ++ − = 1s K 2s K 21 +++ 3 Q(s) P(s) 2)(sK -s 1 =+= = 2 -2 Q(s) P(s) 1)(sK -s 2 =+= = 1 I(s)= 1s 2 2s 3 +−+ MẠCH _________________________________________Chương 10 Phép biến đổi Laplace - 15 ___________________________________________________________________________ Nguyễn Trung Lập LÝ THUYẾT ⇒ i(t)= 3e-2t-2e-t Ò Trường hợp 2 Q(s)=0 có nghiệm đa trùng bậc r r2r ..... )s-(s K )s-(s K s-s K )s-(s P(s) Q(s) P(s) i r i 2 i 1 i +++== (10.21) Để xác định K1, K2, . . . Kr, ta xét thí dụ sau: Thí dụ 10.15 Triển khai 21)(s 2s Q(s) P(s) + += 21)(s K 1s K Q(s) P(s) 21 +++= (1) Nhân 2 vế phương trình (1) với (s+1)2 s+2=(s+1)K1+K2 (2) Cho s=-1, ta được K2=1 Nếu ta cũng làm như vậy để xác định K1 thì sẽ xuất hiện các lượng vô định Để xác định K1, lấy đạo hàm theo s phương trình (2) 1+0=K1+0 ⇒ K1=1 Tóm lại 21)(s 1 1s 1 Q(s) P(s) +++= Và i(t) = e-t + te-t Với Q(s)=0 có nghiệm kép, một hằng số được xác định nhờ đạo hàm bậc 1. Suy rộng ra, nếu Q(s)=0 có nghiệm đa trùng bậc r, ta cần các đạo hàm từ bậc 1 đến bậc r-1. Ò Trường hợp 3 Q(s)=0 có nghiệm phức liên hợp s=α ± jω )j-)(sj--(s P(s) Q(s) P(s) ω+αωα= (10.22) )j-(s *K )j--(s K Q(s) P(s) ω+α+ωα= (10.23) Các hằng số K xác định bởi θ−=ω+α−= ω−α= jAe Q(s) P(s) )j(sK js , Và θ+=ω−α−= ω+α= jAe Q(s) P(s) )j(sK* js (10.24) Thí dụ 10.16 Triển khai I(s)= 54ss 1 Q(s) P(s) 2 ++= Q(s)=0 có 2 nghiệm -2 ± j MẠCH _________________________________________Chương 10 Phép biến đổi Laplace - 16 ___________________________________________________________________________ Nguyễn Trung Lập LÝ THUYẾT I(s)= j)-2-(s *K j)2(s K Q(s) P(s) +++= °==++= −−= 0e 2 1 2 1j Q(s) P(s)j)2(sK js 9j 2 °−=−=−+= +−= 0e 2 1 2 1j Q(s) P(s)j)2(sK* js 9j 2 I(s)= j-2s j1/2 j2s j1/2 +−++ ⇒ i(t)= ]e[e 2 1j )tj2()tj2( +−−− − = ] 2j ee[e tjt 2t j− − − Hay i(t)=e-2tsint A 10.5.2 Công thức Heaviside Tổng quát hóa các bài toán triển khai hàm I(s)=P(s)/Q(s), Heaviside đưa ra công thức cho ta xác định ngay hàm i(t), biến đổi ngươc của I(s) 10.5.2.1 Q(s)=0 có n nghiệm phân biệt i(t)=L -1[I(s)] = L -1 j stn 1j j ssQ(s) P(s)e)s(s] Q(s) P(s)[ = ∑ = −= (10.25) Hoặc i(t) tsje )(sQ' )P(sn 1j j j∑ = = (10.26) Trong đó sj là nghiệm thứ j của Q(s)=0 Thí dụ 10.17 Giải lại thí dụ 10.14 bằng công thức Heaviside I(s)= 23ss 1s 2 ++ − , xác định i(t)=L -1[I(s)] Phương trình s2+3s+2=0 có 2 nghiệm s1=-2 và s2=-1 Q(s)= s2+3s+2 ⇒ Q’(s) = 2s+3 Ap dụng công thức (10.26) i(t) te 1)(Q' 1)P(2te 2)(Q' 2)P( e )(sQ' )P(s tsjn 1j j j − − −+−− −== ∑ = ⇒ i(t)= 3e-2t-2e-t A 10.5.2.2 Q(s)=0 có nghiệm đa trùng bậc r i(t)=L -1[I(s)] = L -1 j n-r j n-r1nr 1n ssds )R(sd 1)!(n t n)!-(r 1] Q(s) P(s)[ =−= − = ∑ts je (10.27) MẠCH _________________________________________Chương 10 Phép biến đổi Laplace - 17 ___________________________________________________________________________ Nguyễn Trung Lập LÝ THUYẾT sj là nghiệm đa trùng bậc r r)) jj s(sQ(s) P(s)R(s −= (10.28) Thí dụ 10.18 Giải lại thí dụ 10.15 bằng công thức Heaviside I(s)= 21)(s 2s Q(s) P(s) + += Q(s)=0 có nghiệm kép, r=2, sj=-1 Ap dụng công thức (10.27) Với 2s1)(s 1)(s 2s)R(s 22j +=++ += 1s2)(s 1! t 0! 1 ds 2)d(s 0! t 1! 1[e(t) 10 t −=+++= − ;]i Và i(t) = e-t + te-t A Thí dụ 10.19 Cho mạch điện (H 10.11), tụ C tích điện đến V0=1V và khóa K đóng ở t=0. Xác định dòng i(t) 0dt dt dLR t =++ ∫ ∞− iii Lấy biến đổi Laplace L[sI(s)-i(0+)]+RI(s)+ Cs 1 [I(s)+q(0+)]=0 Dòng điện qua cuộn dây liên tục nên i(0+)= i(0-)=0 q(0+): điện tích ban đầu của tụ: s 1 s V Cs )q(0 o −==+ (Để ý dấu của điện tích đầu trên tụ ngược chiều điện tích nạp bởi dòng i(t) khi chạy qua mạch) Thay giá trị đầu vào, sắp xếp lại 11)(s 1 22ss 1I(s) 22 ++=++= ⇒ i(t)=L -1[I(s)]=e-tsint.u(t) Thí dụ 10.20 Cho mạch (H 10.12), khóa K đóng ở t=0 và mạch không tích trữ năng lượng ban đầu. Xác định i2(t) Viết pt vòng cho mạch 100u(t)1020 dt d 21 1 =−+ iii (1) 01020 dt d 12 2 =−+ iii (2) MẠCH _________________________________________Chương 10 Phép biến đổi Laplace - 18 ___________________________________________________________________________ Nguyễn Trung Lập LÝ THUYẾT Lấy biến đổi Laplace, để ý mạch không tích trử năng lượng ban đầu: (s+20)I1(s)-10I2(s)= s 100 (3) -10 I1(s)+ (s+20)I2(s)=0 (4) Giải hệ (3) và (4) I2(s)= 300)40ss(s 1000 20s10 1020s 010 s 10020s 2 ++= +− −+ − + Triển khai I2(s) 30s 1,67 10s 5 s 3,33(s)I 2 ++++= ⇒ i2(t)= 3,33-5e-10t+1,67e-30t 10.6 ĐỊNH LÝ GIÁ TRỊ ĐẦU VÀ GIÁ TRỊ CUỐI 10.6.1 Định lý giá trị đầu Từ phép biến đổi của đạo hàm: L dt df(t) = sF(s)-f(0+) Lấy giới hạn khi s→ ∞ [L ∞→s lim dt df(t) ] = [sF(s)-f(0+)] ∞→s lim mà [L ∞→s lim dt df(t) ]= ∞→s lim ∫ ∞ −0 dtedtdf(t) st =0 Vậy [sF(s)-f(0+)]=0 ∞→s lim f(0+) là hằng số nên f(0+)= sF(s) (10.29) ∞→s lim (10.29) chính là nội dung của định lý giá trị đầu Lấy trường hợp thí dụ 10.10, ta có: I(s)= 1/RCs 1 R /CqV 0 + − i(0+)= sI(s)= ∞→s lim R /CqV 0− 10.6.2 Định lý giá trị cuối MẠCH _________________________________________Chương 10 Phép biến đổi Laplace - 19 ___________________________________________________________________________ Nguyễn Trung Lập LÝ THUYẾT Từ phép biến đổi đạo hàm: L dt df(t) = sF(s)-f(0+) Lấy giới hạn khi s→ 0 [L 0s lim → dt df(t) ] = 0s lim → ∫ ∞ − 0 dte dt df(t) st = [sF(s)-f(0+)] 0s lim → mà 0s lim → ∫ ∞ − 0 dte dt df(t) st = = 0s lim → ∫ ∞ +∞= 0 )f(0-)f(df(t) Vậy f(∞)-f(0+)= [sF(s)-f(0+)] 0s lim → Hay f(∞)= sF(s) (10.30) 0s lim → (10.30) chính là nội dung của định lý giá trị cuối, cho phép xác định giá trị hàm f(t) ở trạng thái thường trực. Tuy nhiên, (10.30) chỉ xác định được khi nghiệm của mẫu số của sF(s) có phần thực âm, nếu không f(∞)= f(t) không hiện hữu. ∞→t lim Thí dụ, với f(t)=sint thì sin∞ không có giá trị xác định (tương tự cho e∞ ). Vì vậy (10.30) không áp dụng được cho trường hợp kích kích là hàm sin. Lấy lại thí dụ 10.13, xác định dòng điện trong mạch ở trạng thái thường trực I(s)= ) R/Ls 1 s 1( R V +− i(∞)= sI(s)= 0s lim → R V) R/Ls s(1 R V =+− i(∞)= R V BÀI TẬP ÒÒÒ 10.1 Mạch (H P10.1). Khóa K đóng ở t=0 và mạch không tích trữ năng lượng ban đầu. Xác định i(t) khi t> 0 10.2 Mạch (H P10.2). Xác định v(t) khi t> 0. Cho v(0)=10V (H P10.1) (H P10.2) 10.3 Mạch (H P10.3). Xác định vo(t) MẠCH _________________________________________Chương 10 Phép biến đổi Laplace - 20 ___________________________________________________________________________ Nguyễn Trung Lập LÝ THUYẾT Cho vi(t) = ⎩⎨ ⎧ > < − 0t ,4e 0t 4V, t 10.4 Mạch (H P10.4). Xác định vo(t). Cho vo(0)=4V và i(0)=3A (H P10.3) (H P10.4) 10.5 Mạch (H P10.5). Xác định io(t). 10.6 Mạch (H P10.6). Dùng định lý kết hợp xác định vo(t). (H P10.5) (H P10.6) 10.7 Mạch (H P10.7) đạt trạng thái thường trực ở t=0- với khóa K ở vị trí 1. Chuyển K sang vị trí 2, thời điểm t=0. Xác định i khi t>0 (H P10.7) 10.8 Mạch (H P10.8) đạt trạng thái thường trực ở t=0. Xác định v khi t>0 (H P10.8) 10.9 Mạch (H P10.9) đạt trạng thái thường trực ở t=0- Xác định i khi t>0 MẠCH _________________________________________Chương 10 Phép biến đổi Laplace - 21 ___________________________________________________________________________ Nguyễn Trung Lập LÝ THUYẾT (H P10.9) 10.10 Mạch (H P10.10). Xác định i(t) khi t>0. Cho v(0) = 4 V và i(0) = 2 A (H P10.10) MẠCH

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfPhép biến đổi laplace.pdf
Tài liệu liên quan