Các công cụ đánh giá văn bản và phương pháp xây dựng (5 tiết)

Công cụ đánh giá văn bản - những tiêu chuẩn, khuôn mẫu để so sánh, đối chiếu nhằm xác định những giá trị của văn bản phục vụ cho những mục tiêu nhất định. Công cụ đánh giá là: - Những giá trị chuẩn. - Đảm bảo tính khách quan. - Tính thống nhất, nhất quán

ppt15 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/10/2014 | Lượt xem: 1245 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Các công cụ đánh giá văn bản và phương pháp xây dựng (5 tiết), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
* DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC * Bài III Các công cụ đánh giá văn bản và phương pháp xây dựng (5 tiết ) Chương trình cao học hành chính * DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC * Nội dung Khái niệm và ý nghĩa của các công cụ đánh giá văn bản Hệ thống công cụ đánh giá văn bản Phương pháp xây dựng một số loại công cụ đánh giá chủ yếu Kỹ thuật sử dụng công cụ đánh giá * DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC * 1. Khái niệm và ý nghĩa của các công cụ đánh giá văn bản Công cụ đánh giá văn bản - những tiêu chuẩn, khuôn mẫu để so sánh, đối chiếu nhằm xác định những giá trị của văn bản phục vụ cho những mục tiêu nhất định. * DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC * 1. Khái niệm và ý nghĩa của các công cụ đánh giá văn bản Công cụ đánh giá là: - Những giá trị chuẩn. - Đảm bảo tính khách quan. - Tính thống nhất, nhất quán. * DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC * 2. Hệ thống công cụ đánh giá văn bản Pháp lý Kỹ thuật-chuyên môn * DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC * 2.1. Công cụ pháp lý Văn bản quy phạm: quy chế, quy trình, quy định, tiêu chuẩn … Bắt buộc/Khuyến khích * DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC * 2.1. Công cụ pháp lý Pháp chế văn bản * DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC * 2. Hệ thống công cụ đánh giá văn bản * DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC * 2.2. Công cụ chuyên môn Quy tắc, quy ước, quy chiếu, thông lệ, … Đương nhiên/Khuyến khích/Tuỳ nghi * DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC * Bài tập thực hành (a) Liệt kê công cụ đánh giá hệ thống văn bản liên quan đến: - Vấn đề thuộc chức trách. - Vấn đề được giao giải quyết. - Vấn đề quan tâm. * DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC * 3. Phương pháp xây dựng một số loại công cụ đánh giá chủ yếu Mô tả Dẫn chiếu So sánh * DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC * 3. Phương pháp xây dựng một số loại công cụ đánh giá chủ yếu Mục tiêu đánh giá Những nội dung đánh giá Những nguyên tắc đánh giá Những phương thức kiểm tra Những tiêu chí đánh giá Những biện pháp hoàn thiện * DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC * 4. Kỹ thuật sử dụng công cụ đánh giá Kỹ thuật Kỹ năng * DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC * 4.1. Kỹ thuật Quy chuẩn So sánh Lô-gíc * DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC * 4.2. Kỹ năng Thực tiễn khách quan Trực giác * DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC * Bài tập thực hành (b) Nhận xét về công cụ đánh giá hệ thống văn bản liên quan đến: - Vấn đề thuộc chức trách. - Vấn đề được giao giải quyết. - Vấn đề quan tâm.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptdgvbbai3_7001.ppt