Quản lý hành chính nhà nước - Chương 2: Quản trị chiến lược trong khu vực công

Xác định những vấn đề trọng tâm cần giải quyết trong tương lai Xây dựng và thực hiện thành công các chiến lược Kiểm tra tính đúng đắn, phù hợp của chiến lược trong khu vực công

ppt19 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/10/2014 | Lượt xem: 6699 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Quản lý hành chính nhà nước - Chương 2: Quản trị chiến lược trong khu vực công, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Quản trị chiến lược trong khu vực công Ths.Lê Hồng Hạnh CHƯƠNG 2 QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC TRONG KHU VỰC CÔNG Quản trị chiến lược trong khu vực công Ths.Lê Hồng Hạnh 1.KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC KHU VỰC CÔNG 1.1. Sự cần thiết phải quản trị chiến lược trong khu vực công Quản trị chiến lược trong khu vực công Ths.Lê Hồng Hạnh 1.1.1. KHU VỰC CÔNG Khu vực công? Quản trị chiến lược trong khu vực công Ths.Lê Hồng Hạnh 1.1.2. CÁC CHIẾN LƯỢC TRONG KHU VỰC CÔNG Chiến lược quốc gia Chiến lược địa phương Quản trị chiến lược trong khu vực công Ths.Lê Hồng Hạnh 1.1.3.Lý do cần quản trị chiến lược khu vực công Xuất phát từ vai trò của khu vực công đối với sự phát triển kinh tế- xã hội Quá trình hội nhập kinh tế đặt ra yêu cầu mới đối với khu vực công đòi hỏi phải ứng phó Xu thế đối tác khu vực công- khu vực tư Cụ thể hóa việc thực hiện các chính sách của nhà nước theo các giai đoạn cụ thể Đánh giá hoạt động quản lý, điều hành nền hành chính của Chính phủ Quản trị chiến lược trong khu vực công Ths.Lê Hồng Hạnh 1.2. KHÁI NIỆM QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC KHU VỰC CÔNG Quản trị chiến lược khu vực công: Là một quá trình trong đó các chủ thể được trao thẩm quyền tiến hành: Hoạch định chiến lược Tổ chức triển khai Và đánh giá thực hiện chiến lược Nhằm đạt được các mục tiêu dài hạn, thúc đẩy xã hội phát triển theo định hướng Quản trị chiến lược trong khu vực công Ths.Lê Hồng Hạnh 1.3. ĐẶC ĐIỂM QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC KHU VỰC CÔNG Quản trị chiến lược trong khu vực công vừa là khoa học, vừa là nghệ thuật và là hoạt động mang tính thực tiễn Là một quá trình diễn ra thường xuyên, liên tục, có sự tham gia của nhiều chủ thể khác nhau Là một quá trình mang tính ổn định Mang tính hệ thống với sự phân công, phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong quá trình quản trị chiến lược trong khu vực công Mang tính chính trị, chịu ảnh hưởng bởi quan điểm của chủ thể hoạch định chiến lược Quản trị chiến lược trong khu vực công Ths.Lê Hồng Hạnh 2. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, NGUYÊN TẮC CỦA QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC KHU VỰC CÔNG 2.1. MỤC TIÊU Xác định những vấn đề trọng tâm cần giải quyết trong tương lai Xây dựng và thực hiện thành công các chiến lược Kiểm tra tính đúng đắn, phù hợp của chiến lược trong khu vực công Quản trị chiến lược trong khu vực công Ths.Lê Hồng Hạnh 2.2. NHIỆM VỤ 5 nhiệm vụ chính phải thực hiện Quản trị chiến lược trong khu vực công Ths.Lê Hồng Hạnh NHIỆM VỤ CỦA QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC KHU VỰC CÔNG Đánh giá, theo dõi, điều chỉnh chiến lược Quản trị chiến lược trong khu vực công Ths.Lê Hồng Hạnh 2.3. NGUYÊN TẮC Luôn hướng tới mục tiêu Hiệu quả Nguyên tắc hài hòa giữa phát triển kinh tế và công bằng xã hội Hợp lý Phù hợp với môi trường Phối hợp Hỗ trợ Quyết định tập thể Chính trị Quản trị chiến lược trong khu vực công Ths.Lê Hồng Hạnh 2.4. MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC KVC Chính trị kinh tế- xã hội năng lực chủ thể quốc tế Quản trị chiến lược trong khu vực công Ths.Lê Hồng Hạnh 3. NHÀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC KHU VỰC CÔNG 3.1. NHÀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC Là các cá nhân chịu trách nhiệm cao nhất đối với sự thành công, hay thất bại của tổ chức Có vai trò quyết định đối với quá trình lựa chọn, xây dựng và thực hiện chiến lược Quản trị chiến lược trong khu vực công Ths.Lê Hồng Hạnh 3.2. NHÀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC KHU VỰC CÔNG Cá nhân có vai trò quyết định trong quá trình quản trị chiến lược khu vực công: Hoạch định chiến lược Thực hiện chiến lược Đánh giá, điều chỉnh chiến lược Bao gồm cá nhân nào? Quản trị chiến lược trong khu vực công Ths.Lê Hồng Hạnh 3.2. NHÀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC KHU VỰC CÔNG Bao gồm: Nguyên thủ quốc gia, quan chức nhà nước quyết định đến các chiến lược quốc gia: Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, thành viên Chính phủ… Lãnh đạo các địa phương: Chủ tịch UBND, Chủ tịch HĐND, các thành viên của UBND, HĐND… Người đứng đầu các phòng ban chuyên môn với tư cách hỗ trợ Nhà nghiên cứu, chuyên gia tư vấn chiến lược CBCC được giao nhiệm vụ Quản trị chiến lược trong khu vực công Ths.Lê Hồng Hạnh 3.3. YÊU CẦU ĐỐI VỚI NHÀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC KHU VỰC CÔNG Cần phải suy nghĩ mang tính chiến lược Để lựa chọn và giải quyết những vấn đề chiến lược Nếu không sẽ không định hướng cho sự phát triển Quản trị chiến lược trong khu vực công Ths.Lê Hồng Hạnh 3.4. MỘT SỐ TIÊU CHUẨN DÀNH CHO NHÀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC KHU VỰC CÔNG Có trình độ học vấn, am hiểu về chuyên môn và đời sống xã hội Nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước Suy nghĩ logic, rành mạch, sáng suốt Trung thực, khách quan, chí công vô tư Sẵn sàng chịu trách nhiệm cá nhân Tự tin, bình tĩnh khi giải quyết vấn đề Có tầm nhìn xa trông rộng Có phẩm chất chính trị, tư cách đạo đức tốt Quản trị chiến lược trong khu vực công Ths.Lê Hồng Hạnh 3.5. MỘT SỐ KỸ NĂNG NHÀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC KHU VỰC CÔNG CẦN CÓ Kỹ năng xử lý thông tin: Xác định thông tin nào là quan trọng với tổ chức Các nguồn thu thập thông tin: Họp, báo cáo, điều tra… Cần phân tích, sàng lọc thông tin để tiếp cận và giải quyết vấn đề Đưa ra các dự báo chính xác Quản trị chiến lược trong khu vực công Ths.Lê Hồng Hạnh Kỹ năng nhận thức, hiểu sâu sắc về môi trường tổ chức Kỹ năng giao tiếp: Thuyết trình Làm việc cùng nhau trong tổ chức Kỹ năng hợp tác và xây dựng mạng lưới Khả năng đối thoại: Quá trình học hỏi lẫn nhau. Cần biết lắng nghe, trao đổi, tranh luận và thể hiện chính kiến của mình. Quản trị chiến lược trong khu vực công Ths.Lê Hồng Hạnh Kỹ năng tạo động lực làm việc cho CBCC: khen thưởng, kỷ luật phù hợp Kỹ năng ra quyết định

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptchuong_2_8609.ppt
Tài liệu liên quan