Bộ quy trình công nghệ may chuẩn sản phẩm áo Jacket

31 Gập may 2 lai tay MB 4 120 32 Gập diễu 2 lai tay MB 4 80 33 Diễu + chận đoạn xẻ cửa tay lớp ngo ài +lót MB 4 110 34 Lượt êm lai tay lớp ngoài + lót MB 3 50 35 May lượt 2 ly 2 lai tay MB 3 40 36 Diễu mí đường tra 2 nẹp tay MB 4 60

pdf13 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 10/08/2016 | Lượt xem: 2219 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bộ quy trình công nghệ may chuẩn sản phẩm áo Jacket, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bộ quy trình công nghệ may chuẩn sản phẩm áo Jacket . Stt Các bước công việc YCKT TB BT TG(giây)  VÒNG NGOÀI 1 Cắt nhãn ( 1 nhãn ) 1 3 2 Cắt băng cố định 1 5 3 Đo cắt dây rút nón 1 15 4 Đo cắt dây rút lai 1 20 5 Đo cắt băng dính ( 2 mặt ) Máy cắt 1 5 6 Đo cắt dây treo 1 5 7 Đo cắt thun lai tay 1 20 8 Đo chấm dấu thun lai tay 1 15 9 Đo cắt băng dệt 1 5 10 Vẽ đường may TP túi ngực 1 20 11 Vẽ đường may TP túi trong 1 20 12 Vẽ khuôn mổ túi đắp trong 1 15 13 Vẽ TP túi hộp vào tay 1 25 14 Vẽ TP khuôn túi tay vào tay ( túi hộp ) 1 15 15 Vẽ đường may TP nẹp nón ( cạnh trong + cạnh ngoài ) 1 25 16 Vẽ đường may TP đệm cổ trên thân sau 1 15 17 So gọt đệm cổ sau ; Chấm dấu giữa họng cổ ; Chấm dấu nhãn 1 20 18 So gọt đệm cổ sau lớp trong + lớp ngo ài ;Chấm dấu nhãn 1 40 19 Gọt lộn , chỉnh gốc đệm cổ TS 1 25 20 So gọt 2 TT ; Chấm dấu túi ngực , túi lai 1 50 21 Bấm lộn túi mổ ngực 1 30 22 Gọt lộn chỉnh góc cá tay 1 40 23 Gọt nhỏ cạnh chuẩn cá tay ( 1cặp ) 1 15 24 Gọt lộn chỉnh góc nắp túi tay 1 20 25 Gọt cạnh chuẩn nắp túi tay 1 10 26 Gọt lộn nắp túi ngực ( 1 cặp ) 1 40 27 Gọt lộn chỉnh góc nón 1 40 28 Xỏ 2 đầu dây rút nón 1 20 29 Gọt lộn nẹp tay 1 45 30 Ui êm 2 nẹp tay để cặp 1 65 31 Gọt lộn cổ , chấm dấu cổ 1 40 32 Gọt lộn chỉnh góc cá cổ ( cặp ) 1 40 33 Gọt chân cá cổ 1 10 34 Gọt lộn chỉnh góc nẹp cổ dây kéo 1 35 35 Gọt cạnh chuẩn nẹp cổ dây kéo 1 15 36 Gọt lộn nẹp dựng dây kéo (có g òn dày40”) 1 35 37 Gọt nhỏ cạnh chuẩn nẹp dựng dây kéo 1 15 38 Cắt chỉ , gọt lộn , chỉnh góc ( lộn áo ) 1 90 39 Luồn dây rút nón + nút chận ( 2 cái ) 1 50 40 Gọt vòng cổ 1 25 41 Bấm vòng cổ 1 25 42 Lấy dấu đường may nẹp che dây kéo vàoTT trái 1 15 43 Cắt chỉ tổng hợp ( Từ 90” – 270” ) 1 280 44 Tẩy hàng ( tẩy dầu : 30” , vải để bám dơ +100% ) ( tuỳ theo nguyên liệu ) 1 50 45 Xếp bó , cột bó ( phân cỡ ) 1 25 ĐÓNG NÚT + ĐÓNG BỌ + THÙA KHUY 1 Chấm dấu khuy + nút 1 10 2 Chấm dấu đóng 1 bộ quay dê 1 5 3 Chấm dấu đóng một bộ nút 4 phần 1 5 4 Đục lổ quay dê MDC 2 10 5 Đóng 1 bộ quay dê có đệm nhựa MDC 2 15 6 Đục 2 lổ đóng nút 4 phần MDC 2 10 7 Đóng 1 bộ nút 4 phần MĐ 2 25 8 Thùa khuy túi (1cái ) MTK 2 25 9 Chấm dấu đính nút túi ngực TT trái MĐN 2 15 LỚP LÓT THÂN TRƯỚC LÓT 1 Bấm dấu ráp 2 ve 1 30 2 Lược gòn 2 ve áo MBX 2 80 3 Lược gòn 2 TT áo + xén gòn MBX 2 100 4 May chần gòn dọc Form MBĐT 2 125 5 Lược xung quanh TT+ xén gòn MBX 2 65 6 Lược gòn 2 TT dưới + xén gòn MBX 2 70 7 Ráp 2 TT dưới vào 2 TT trên MB 3 40 8 Ráp 2 TT dưới vào 2 TT trên VS5C 3 30 9 May dây rubăng vào 2 TT trên + c ắt dâyrubăng Cữ MB2K 3 45 10 Gặp may nẹp eo vào 2 TT Cữ GL MB2K 3 75 11 Lấy dấu may dây eo 2 TT 1 25 12 Chần gòn vi tính bị bung chỉ ( dậm lạibằng máy bằng ( 1 lỗi : 10” ) MB 2 10 13 May chần gòn ngang 2 TT Form MB 3 130 14 May chần gòn dọc 2 TT ( áo lớn : 155 ) Form MB 3 125 15 May chần gòn quả trám 2 TT ( khoãng cách 5 cm ) Form MB 3 480 16 May chần gòn quả trám 2 TT ( khoãng cách 10 cm ) Form MB 3 375 17 May chần gòn quả trám nẹp che dây kéo Form MB 3 75 18 Xén gòn nẹp che + lược MB 2 18 TÚI LÓT TÚI ĐẮP 1 Gập may miệng túi ngực MB 2 25 2 Chấm dấu thùa khuy túi ngực MTK 3 20 3 Vẽ đường may túi ngực 1 25 4 Gập may túi ngực vào TT trái , chận góctúi MBĐT 4 60 5 Chấm dấu , đính 1 cúc vào túi ngực TTtrái MĐ 3 10 6 Gắn băng gai vào miệng túi + chận 4 góc MBĐT 2 15 7 Gắm băng lông vào miệng túi + chận xéo MBĐT 2 20 TÚI NGỰC CÓ DÂY KÉO 1 Gập diễu cạnh trên miệng túi ngực vào cạnh dây kéo MBĐT 2 40 2 Vẽ đường may TP túi ngực 1 20 3 Gập đôi nẹp miệng túi trong , may l ượcêm cạnh dây kéo vào khuôn túi MB 2 25 4 Vuốt may đệm túi trong vào lót túi trong MB 2 25 5 May cặp bấm mổ nẹp miệng túi vàokhuôn túi lộn êm MB 4 70 6 May lót túi nhỏ vào khuôn túi MB 3 40 7 May chận diễu quanh khuôn túi MB 3 40 8 Ráp quanh lót túi VS5C 2 20 TÚI MỔ 1 Vuốt may đệm túi vào 1 đầu lót túi MB 2 20 2 Lấy dấu may lược dây khuy vào nắp túi MB 2 15 3 May mổ túi với 2 nẹp túi nào khuôn túi Form MBĐT 4 80 4 May mổ túi với 1 nẹp túi vào khuôn túi Form MBĐT 4 80 5 May chận diễu quanh khuôn túi vào lóttúi MB 4 90 6 May 2 cạnh , 2 đầu dây kéo vào khuôn túi MB 4 95 8 May 2 lót túi vào khuôn túi MB 3 30 9 Diễu quanh khuôn túi MB 4 90 10 Vắt sổ bao túi mổ VS5C 3 20 THÂN SAU 1 May dây treo + nối dây treo Cữ MB 2 20 2 May dây treo vào giữa họng cổ TS MB 2 15 3 Lượt gòn TS + xén gòn xung quanh MBX 2 96 4 May chần gòn dọc TS ( 5 đường chần ) Form MBĐT 2 144 5 Lượt gòn TS dưới + xén gòn xung quanh MBX 2 64 6 Ráp TS dưới vào TS trên MB 2 40 7 Ráp TS dưới vào TS trên VS5C 3 30 8 May dây rubăng + cắt dây MB2K 3 35 9 So gọt đệm cổ sau ngoài , chấm dấu may nhãn chính + dấu giữa 1 25 10 So gọt đệm cổ sau trong , chấm dấu maybăng gai + dấu giữa 1 25 11 May nhãn chính 4 cạnh vào TS + size +lấy dấu MBĐT 3 50 12 May nhãn chính 4 cạnh vào đệm cổ TS MBĐT 3 40 13 May băng gai vào đệm cc sau trong MB 3 30 14 Viền cạnh đệm cổ sau + Cắt viền Cữ GL MB 3 40 15 Vẽ đường may đệm cổ sau ở TS 1 15 16 May đệm cổ sau vào TS , lượt êm họng cổ sau MB 3 65 17 May lộn 2 đệm cổ sau MB 3 45 18 Gọt lộn chỉnh góc đệm cổ sau 1 25 19 Diễu đệm cổ TS + lượt êm họng cổ MB 3 60 20 May băng lông vào TS MB 3 30 21 May đệm cổ sau vào TS MB 2 50 TAY LÓT 1 Bấm dấu ráp 2 tay + dấu tra 1 30 2 Lượt xung quanh gòn tay + xén gòn MBX 2 130 3 So gọt 2 tay , chấm dấu tra , vẽ đường chần gòn dọc 1 95 4 May chần gòn dọc ( 1 tay 5 đường chuẩn) x 2 tay Form MBĐT 3 160 5 Vẽ gọt gòn chần 2 chèn tay 1 35 6 Vẽ gọt chần 2 tay 1 50 7 Vẽ gọt chần gòn 2 tay trên , chấm dấu tra 1 60 8 Vẽ gọt chần gòn 2 tay dưới 1 30 9 Ráp bụng tay 2 tay dưới MB 3 30 10 Ráp 2 chèn tay vào 2 tay MB 3 50 11 Ráp 2 chèn tay vào 2 tay VS5C 3 35 12 Ráp bụng tay vào 4 nối tay MB 3 40 13 Nối bo tay MB 2 30 14 May lộn 2 bo tay vào 4 nối tay MB 3 130 15 May chần gòn quả trám 2 tay ( khoãng cách 5 cm ) Form MB 3 433 16 May chần gòn quả trám 2 tay ( khoãng cách 10 cm ) Form MB 3 327 17 Chấm dấu tra dây kéo nách tay nhỏ + bấmdấu cong phía tay MB 4 120 18 May nối nách tay vào nách tay nhỏ MB 4 80 19 Tra lộn dây kéo nách tay lớn nhỏ , bấm canh khớp đầu MB 4 215 LẮP RÁP LỚP LÓT 1 Ráp 2 ve áo vào 2 cạnh TT lót MB 3 80 2 Ráp 2 ve áo vào 2 cạnh TT lót VS5C 3 65 3 Diễu đường ráp ve MB 3 65 4 Ráp vai MB 3 40 5 Ráp vai VS5C 3 35 6 Tra tay MB 3 90 7 Tra tay VS5C 3 75 8 Tra tay raplang VS5C 3 95 9 Ráp sườn gắn nhãn MB 3 95 10 Ráp sườn VS5C 3 80 11 Ráp 2 dưới tay vào 2 lai tay MB 3 85 12 Vắt sổ đường ráp VS5C 3 45 13 Ráp 2 bụng tay MB 3 45 14 Ráp sườn TT + TS +gắn nhãn MB 3 55 15 Tra tay tròn MB 3 150 16 Vắt sổ đường tra VS3C 2 50 17 Gọt 2 đệm vai 1 20 18 Chấm dấu may 2 đệm vai 1 50 19 May 2 đệm vai vào 2 lớp vai MB 3 80 20 May lượt gòn vào nẹp lai trước sau MB 2 70 21 Xén gòn 2 nẹp lai trước sau MBX 2 20 22 Ráp nẹp lai trước vào nẹp lai sau MB 3 20 23 Ráp nẹp lai vào lai áo VS5C 3 80 LỚP CHÍNH NÓN CHÍNH1 LỚP 1 Ráp 2 má nón VS5C 3 30 2 Bấm , gập may 2 đầu chần nón MB 3 45 3 Gập may vòng mặt nón MB 3 70 4 Ráp + gọt may lộn 2 má nón MB 3 65 5 Ráp 2 má nón vào giữa nón VS5C 3 60 6 Diễu đường ráp 2 má nón vào giữa nón MB2K 3 55 7 Nối giữa 2 nẹp nón MB 3 15 8 Rẽ diễu đường ráp 2 nẹp nón MB 3 25 9 Gập đôi may lượt êm nẹp nón MB 2 35 10 Ráp nẹp nón vào vòng mặt nón MB 3 50 11 Diễu đường ráp nẹp nón vào vòng mặt nón MB 3 45 12 Ráp cạnh trong nẹp nón vào vòng mặt nón MB 3 60 13 Gập diễu cạnh ngoài vòng mặt nón MB 3 95 14 May lộn nẹp nón vào vòng mặt nón MB 3 65 15 Diễu đường may nẹp nón MB 3 50 16 Gập diễu đường luồn dây rút nón MB 3 95 NÓN CHÍNH 2 LỚP 1 Lượt gòn 2 má nón MB 2 75 2 Xén gòn 2 má nón MBX 2 40 3 Lượt gòn giữa nón MB 2 35 4 Xén gòn giữa nón MBX 2 15 5 Ráp 2 má nón vào giữa nón lớp ngoài ,gắm băng gai MB 3 60 6 Diễu đường ráp 2 má nón MB2K 3 55 7 Ráp 2 má nón vào giữa nón lớp lót MB 3 60 8 Vẽ đưòng TP 2 ve nón 1 20 9 May lộn vòng mặt nón + chân nón lớp ngoài , lớp lót MB 3 120 10 May dính băng lông nón lớp ngoài , lớptrong MB 2 20 11 May chận dính dây rút vào vòng mặt nón MB 2 15 12 Gọt lộn chỉnh góc + xỏ 2 đầu dây rút 1 35 13 Diễu vòng mặt nón liền chân nón MB 4 110 14 Chấm dấu diễu đường luồn dây rút liền chân nón MB 4 120 CỔ CHÍNH 1 May lượt dựng lá cổ MB 2 35 2 Vẽ đường may lộn cạnh trên lá cổ 1 10 3 So 2 đầu cổ may lộn cạnh trên lá cổ MB 3 45 4 Gọt chấm dấu chân cổ để tra 1 40 5 Vẽ đường may lộn lá cổ 1 10 6 May lộn lá cổ MB 3 35 7 Gọt lộn chỉnh góc lá cổ 1 25 8 Diễu quanh lá cổ MB 3 40 9 Gọt chân lá cổ chuẩn 1 5 10 So gọt lá cổ ngoài 1 15 11 Lượt gòn lá cổ ngoài MB 2 35 12 Xén gòn lá cổ ngoài MBX 2 15 13 So gọt lá cổ trong , gọt chân cổ để bọc 1 20 14 Bọc chân lá cổ trong MB 3 40 15 Vẽ đường may lộn lá cổ 1 15 16 May lộn 2 lá cổ MB 3 65 17 Gọt lộn chỉnh góc lá cổ 1 35 18 Diễu quanh lá cổ MB 3 70 19 Gọt chân cổ chuẩn , chấm dấu tra 1 25 20 May lộn 2 nối cổ vào lá cổ MB 3 55 21 Diễu đường may lộn 2 nối cổ vào lá cổ MB 4 45 22 Chấm dấu tra dây kéo vào chân nón ngoài MB 4 45 NẸP DÂY KÉO CỔ CHÍNH 1 May lộn 1 đầu nẹp dây kéo cổ có lót dựng MB 3 30 2 Gọt lộn chỉnh góc nẹp dy kéo cổ 1 20 3 Lượt êm cạnh chuẩn nẹp dây kéo cổ MB 2 35 4 Chấm dấu + tra 1 cạnh dây kéo vào nẹpdây kéo cổ MB 4 45 5 Chấm dấu tra nẹp dây kéo cổ vàp lá cổ ngoài MB 4 50 TAY CHÍNH 1 So gọt 2 tay , chấm dấu tra 1 40 2 So gọt 2 chèn tay 1 25 3 Ráp 2 chèn tay vào 2 tay MB 3 60 4 Ráp 2 chèn tay vào 2 tay VS5C 3 45 5 Diễu đường ráp 2 chèn tay vào 2 tay MB2K 3 50 6 Ráp 2 bụng tay MB 3 45 7 Ráp 2 bụng tay VS5C 3 35 TAY NỐI THUN 1 Bấm dấu 2 nẹp tay 1 25 2 Nối 2 nẹp tay MB 2 25 3 May bọc thun 2 nẹp tay MB 4 120 4 Diễu thun 2 nẹp tay MB 4 90 TAY KHÔNG NỐI THUN 1 May chận 4 đầu thun liền bọc thun 2 nẹptay MB 3 80 2 Diễu 2 thun tay + cắt thun KSAI 3 60 3 Nối 2 nẹp tay + gập may 2 đầu thun tay +gọt thun tay MB 3 90 4 Gập chận diễu thun tay MB 3 60 TAY CÓ MACHET 1 Bọc 2 nẹp tay MB 3 35 2 Vẽ đường may lộn 2 nẹp tay có dựng 1 20 3 Lượt gòn 2 nẹp tay MB 2 35 4 Xén gòn 2 nẹp tay MBX 2 20 5 May lộn 2 nẹp tay MB 3 65 6 Gọt lộn chỉnh góc 2 nẹp tay 1 45 7 Diễu quanh 2 nẹp tay MB 3 70 8 Ui êm 2 nẹp tay để tra cặp 1 60 9 Chấm dấu 2 nẹp tay để tra 1 25 CÁ TAY 1 Vẽ đường may lộn 2 tay 1 20 2 May lộn 2 cá tay có dựng lót MB 3 50 3 Gọt lộn chỉnh góc 2 cá tay 1 50 4 Diễu quanh 2 cá tay MB2K 3 45 5 Chấm dấu may băng dai vào 2 cá tay MB 2 70 6 Chấm dấu may băng lông vào 2 nẹp tay( đã nối 2 nẹp tay ) MB 2 90 7 Chấm dấu may băng dính vào 2 nẹp taychưa nối MB 2 80 8 May lượt êm 2 cá tay chuẩn MB 2 30 9 So gọt 2 cá tay chuẩn 1 15 TAY CÓ TRỤ XẺ 1 Viền 2 xẻ cửa tay + cắt viền MB 3 60 NẸP LAI 1 Bấm dấu nẹp lai 1 15 2 May chận 2 đầu thun vào 2 đầu lai áo +liền bọc thun MB 3 80 3 Diễu thun lai áo + cắt thun KSAI 3 65 4 Lượt dựng 2 nẹp đầu lai MB 2 30 5 Vẽ TP đường may 2 nẹp đầu lai 1 30 6 May lộn 2 nẹp đầu lai vào nẹp lai + lộnêm MB 3 60 7 Chấm dấu nẹp lai tra 1 15 NẸP CHE DÂY KÉO 1 Vẽ đường may lộn nẹp che dây kéo 1 15 2 Lượt gòn nẹp che dây kéo MB 2 40 3 Xén gòn nẹp che dây kéo MBX 2 20 4 May lộn nẹp che dấy kéo MB 3 70 5 Gọt lộn chỉnh góc nẹp che dây kéo 1 35 6 Diễu quanh nẹp che dây kéo MB2K 3 75 7 Lượt êm cạnh chẩun nẹp che dây kéo MB 2 25 8 Gọt cạnh chuẩn nẹp che dây kéo 1 15 NẸP ĐỆM DÂY KÉO 1 Vẽ đường may lộn nẹp đệm dây kéo 1 15 2 Lượt gòn nẹp đệm dây kéo MB 2 40 3 Xén gòn nẹp đệm dây kéo MBX 2 20 4 May lộn nẹp đệm dây kéo MB 3 60 5 Gọt lộn chỉnh góc nẹp đệm dây kéo 1 30 6 Diễu quanh nẹp đệm dây kéo MB2K 3 75 7 Lượt cạnh chẩun nẹp đệm dây kéo MB 2 25 8 May 1 cạnh dây kéo vào cạnh nẹp chedây kéo MB 3 55 THÂN TRƯỚC CHÍNH 1 So gọt 2 thân trước , vẽ khuôn túi 1 65 2 So gọt 2 thân trước chấm dấu may 2 túilai + 2 nắp túi lai 1 50 3 May hai túi lai vào 2 TT MB 4 160 4 May 2 túi lai vào 2 TT ( túi hộp có chậndính miệng túi + chận dọc miệng túi ) MB 4 190 5 May 2 nắp túi vào cạnh trên 2 TT MB 3 30 6 So gọt 2 đô trước 1 30 7 Ráp 2 đô trước vào 2 TT( có nắp túi ) MB 3 50 8 Ráp đô trước vào 2 TT VS5C 3 35 9 Diễu đường ráp 2 đô trước MB2K 3 35 10 Bấm dấu ráp vai trước 1 15 11 Ráp 2 vai trước vào 2 TT MB 3 35 12 Diễu đường ráp 2 vai TT MB2K 3 35 13 Ráp 2 ve vào 2 TT MB 3 65 14 May diễu ép 2 ve vào 2 cạnh TT MB 3 110 15 May diễu ép 2 ve vào 2 TT liền lượt dính cạnh 2 ve vào 2 TT MB 3 180 NẮP TÚI LAI 1 May lượt dựng quanh 2 nắp túi lai MB 2 40 2 Vẽ TP đường may lộn 2 nắp túi lai 1 20 3 May lộn 2 nắp túi lai có lót chỉ 2 đầu MB 3 65 4 Gọt lộn chỉnh góc 2 nắp túi lai 1 55 5 Diễu quanh 2 nắp túi lai MB2K 3 75 6 May lượt êm cạnh 2 nắp túi lai MB 2 30 7 Gọt cạnh chuẩn 2 nắp túi lai 1 15 TÚI LAI 1 Vẽ TP 2 túi lai 1 25 2 Gập may 2 miệng túi lai MB 3 40 3 May xếp 2 góc đáy túi lai MB 3 45 TÚI MỔ CÓ DÂY KÉO (không có nẹp túi) 1 Vuốt may 2 đệm túi vào 2 lót túi MB 2 40 2 May 2 cạnh dây kéo vào 2 lót túi lớn , nhỏ MB 2 60 3 May lượt 4 nẹp túi chuẩn MB 2 60 4 May cặp 2 nẹp miệng túi vào khuôn túibấm mổ lộn êm Form MB 4 150 5 Diễu quanh 2 khuôn túi vào 2 dây kéo MB 4 200 6 Ráp quanh 2 lót túi VS5C 2 45 TÚI CÓ DÂY KÉO ( không có đ ệm mổ ) 1 May chận 2 dầu dây kéo vào khuôn túi , may 2 cạnh dây kéo vào 2 khuôn túi MB 4 200 2 May 2 lót túi lớn nhỏ vào khuôn túi MB 3 40 3 Diễu quanh khuôn túi MB 4 110 4 Ráp quanh lót túi VS5C 2 45 TÚI CÓ DÂY KÉO (không có đ ệm túi ) 1 May chận 4 đầu 2 dây kéo vào 4 đầu 2khuôn túi + bấm mổ lộn êm MB 4 120 2 May diễu quanh 2 khuôn túi có lót 2 lóttúi lai MB 4 240 3 May 2 lót túi lớn nhỏ vào 2 cạnh kguôntúi MB 3 50 4 Ráp quanh 2 lót túi + gắn dây câu VS5C 2 45 TÚI CÓ 1 NẸP TÚI LỚN 1 Vuốt may 2 đệm túi vào 2 lót túi lai MB 2 40 2 Gập đôi 2 nẹp túi có lót dựng , may l ượtêm cạnh MB 2 40 3 May cặp 2 nẹp túi + 2 lót túi lớn vào 2khuôn túi + bấm mổ lộn êm MB 4 150 4 Diễu quanh 2 khuôn túi có lót túi nhỏ MB 4 170 5 Ráp quanh 2 lót túi + gắn dây câu VS5C 3 45 TÚI CÓ 1 NẸP TÚI + DÂY KÉO 1 Vuốt may 2 đệm túi vào 2 lót túi lớn MB 2 40 2 Gập đôi 2 nẹp túi có lót dựng may l ượtêm cạnh MB 2 40 3 May cạnh dây kéo vào 2 lót túi lớn nhỏ MB 2 60 4 May cặp 2 nẹp túi + 2 dây kéo vào khuôntúi + bấm mổ lộn êm MB 4 160 5 May chận diễu quanh 2 khuôn túi vào 2lót túi lớn nhỏ MB 4 220 6 Diễu quanh 2 khuôn túi lần 2 MB 4 80 7 Chận 2 góc trong lót túi MB 3 40 8 Ráp quanh loót tuúi VS5C 2 45 9 Đính bọ 4 góc túi MĐB 2 40 10 May lượt dính 2 dây câu vào lai TT( hoặc cạnh xẻ TT ) MB 2 15 NẮP TÚI ( 1 nắp ) 1 May loộn naắp túi ngực vuông Form MBĐT 3 33 2 May lộn nắp túi ngực tròn Form MBĐT 3 30 3 May lộn nắp túi ngực vạt góc Form MBĐT 3 35 4 May nắp túi ngực vuông có băng dính Form MBĐT 3 33 5 May lộn nắp túi ngực tròn có băng dính Form MBĐT 3 35 6 May lộn nắp túi ngực vạt góc có băngdính Form MBĐT 3 40 7 May lộn nắp túi ngực vuông may 2 đầu Form MBĐT 3 25 8 Gọt lộn nắp túi ngực vuông 1 25 9 Gọt lộn nắp túi ngực tròn 1 20 10 Gọt lộn nắp túi ngực vạt góc 1 25 11 Gọt lộn nắp túi ngực vuông 2 đầu 1 15 12 Diễu nắp túi vuông 1mm–3mm–5mm MB 3 40 13 Diễu nắp túi tròn 1mm–3mm–5mm MB 3 40 14 Diễu nắp túi vạt góc 1mm–3mm–5mm MB 3 40 15 Lượt cạnh chuẩn nắp túi ngực MB 2 10 16 Gọt cạnh chuẩn naắp túi ngực 1 10 17 May nắp túi ngực vào TT , diễu đường ráp nắp túi ngực MB 3 45 GẮN GAI NHUNG 1 May băng gai chần xéo dài 3cm + 6 cm MBĐT 2 80 2 May băng gai chần vuông dài 3cm + 6cm MBĐT 2 50 3 May băng gai chần xéo dài 3cm + 6cm MC 2 40 4 May băng gai chần vuông dài 3cm + 6cm MC 2 50 THÂN SAU CHÍNH 1 So gọt TS , chấm dấu giữa họng cổ TS 1 45 2 So gọt đô sau , chấm dấu giữa đô sau 1 25 3 So gọt giữa TS 1 25 4 Ráp đô sau vào TS MB 3 35 5 Ráp đô sau vào TS VS5C 3 28 6 Diễu đường ráp đô sau vào TS MB2K 3 30 7 So gọt 2 TS + chấm dấu ráp 1 45 8 Ráp giữa TS MB 3 65 9 Ráp giữa TS VS5C 3 50 10 Diễu đường ráp giữa 2 thân sau MB2K 3 60 LẮP RÁP LỚP CHÍNH 1 Ráp vai MB 3 45 2 Ráp vai VS5C 3 35 3 Diễu đường ráp vai MB2K 3 40 4 Tra tay MB 3 95 5 Tra tay VS5C 3 80 6 Diễu đường tra tay MB2K 3 80 7 Tra tay raplang vào TT MB 3 70 8 Tra tay raplang vào TS MB 3 70 9 Chận 1 đoạn khớp đường ráp MB 2 20 10 Ráp sườn MB 3 100 11 Ráp sườn VS5C 3 85 12 Ráp sườn TT+TS MB 3 60 13 Tra tay tròn MB 3 225 LẮP RÁP LỚP NGOÀI VỚI LỚP LÓT 1 Chấm dấu tra lá cổ vào vòng cổ lót + ngoài 1 20 2 Tra lá cổ vào vòng cổ ngoài MB 4 60 3 Tra nẹp lai vào lai áo lớp ngoài ( chừa mở2 đầu ) MB 4 110 4 Chấm dấu tra dây kéo vào 2 cạnh TT MB 4 120 5 Tra lá cổ vào vòng cổ lớp lót MB 4 55 6 Chấm dấu tra dây kéo vào 2 cạnh TT lớplót MB 4 110 7 Ui gập 2 cạnh TT lớp lót 1 50 8 May dính vòng c lớp ngoài + lót MB 4 50 9 Vắt sổ đường may lộn vòng cổ lớp ngoài + lót VS3C 2 25 10 May lộn lai áo lớp ngoài + lót ( có nẹpthun lai ) MB 4 100 11 May lộn lai áo lớp ngoài + lót MB 4 80 12 May lộn dây kéo lớp goài + lót MB 4 120 13 May lộn nẹp thun tay lớp ngoài + lót MB 4 90 14 May lộn lai tay lớp ngoài + lót MB 4 60 15 Vắt sổ đường may lộn lai tay lớp ngoài +lót VS3C 2 45 16 May lộn xẻ cửa tay lớo ngoài + lót MB 4 80 17 May đính dây câu vào vai , nách l ớp ngoài + lót MB 2 40 18 Cắt chỉ gọt lộn chỉnh góc 1 90 19 Diễu đường tra dây kéo liền cạnh trên lá cổ MB2K 4 140 20 Diễu đường tra dây kéo liền cạnh trên lá cổ + 2 đầu nẹp lai MB2K 4 165 21 Chấm dấu may diễu ép 2 cạnh TT lớp ngoài vào lớp lót MB 4 230 22 May lượt dính vòng cổ lớp ngoài + lót MB 4 60 23 Gọt vòng cổ 1 20 24 Tra cổ MB 4 105 25 Bấm vòng cổ 1 20 26 Mí cổ MB 4 135 27 Gập may lai áo MB 4 160 28 Chấm dấu may nẹp che dây kéo v ào 1 cạnh TT trái 1 15 29 May nẹp che dây vào TT trái MB 4 75 30 Diễu đường may nẹp che dây kéo MB 4 55 31 Gập may 2 lai tay MB 4 120 32 Gập diễu 2 lai tay MB 4 80 33 Diễu + chận đoạn xẻ cửa tay lớp ngo ài +lót MB 4 110 34 Lượt êm lai tay lớp ngoài + lót MB 3 50 35 May lượt 2 ly 2 lai tay MB 3 40 36 Diễu mí đường tra 2 nẹp tay MB 4 60

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfquy_trinh_cong_nghe_ao_jacket_8796.pdf