Quản lý đất đai - Chuương VII: Lưới khống chế mặt bằng

Để thành lập bản đồ, bình đồ ngoài việc xây dựng mạng lưới khống chế mặt bằng các cấp người ta còn phải xây dựng lưới khống chế độ cao. Các điểm khống chế độ cao được xác định trong một hệ thống độ cao thống nhất mà điểm khởi đầu của nó là điểm ''0" của mặt thủy chuẩn Nhà nước. Lưới khống chế độ cao được xây dựng theo nguyên tắc từ toàn diện đến cục bộ và từ độ chính xác cao đến độ chính xác thấp. Điểm "0" của mặt thủy chuẩn Nhà nước của nước ta được đo đạc xác định tại trạm nghiệm triều Hòn Dấu, Đồ Sơn, Hải Phòng

pdf80 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 14/03/2018 | Lượt xem: 712 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Quản lý đất đai - Chuương VII: Lưới khống chế mặt bằng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfdodacdiachinh2_9822.pdf
Tài liệu liên quan