Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 3 (2009 - 2012) - Nghề: May - thiết kế thời trang - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: MVTKTT – LT 25

Câu 3: (2 điểm) Hãy điền chữ ký hiệu tên gọi các chi tiết, đánh số thứ tự các đường may vào hình biểu diễn thể hiện phương pháp may túi ốp ngoài có nắp (Hình 01)! Giải thích chữ ký hiệu, gọi tên các đường may, nêu trình tự may và trình bày các dạng sai hỏng thường xảy ra, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa khi may túi ốp ngoài có nắp. Câu 4: (1.5 điểm) Một dây chuyền sản xuất một mã hàng có số lượng 58760 sản phẩm trong thời gian 4 tháng, biết rằng mỗi tháng dây chuyền làm việc 26 ngày công, mỗi ngày làm việc 1 ca, thời gian làm việc 1 ca là 7,5 giờ. a - Xác định công suất của dây chuyền? b -Tính số công nhân trên dây chuyền, biết thời gian hoàn thành sản phẩm là 1584 giây. c - Biết thời gian thực hiện trên các loại thiết bị: Máy 1 kim: 1200 giây

doc2 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 08/04/2020 | Lượt xem: 100 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 3 (2009 - 2012) - Nghề: May - thiết kế thời trang - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: MVTKTT – LT 25, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3 (2009 - 2012) NGHỀ: MAY - THIẾT KẾ THỜI TRANG MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề thi : MVTKTT – LT 25 Hình thức thi: (Viết) Thời gian: 180 Phút (Không kể thời gian chép/giao đề thi) ĐỀ BÀI Câu 1: (1 điểm) Hãy trình bày khái niệm, điều kiện của kiểu dệt vân chéo biến đổi gẫy ngang. Vận dụng vẽ kiểu dệt vân chéo gẫy ngang dựa trên vân chéo gốc là vân chéo kết hợp 1/2; 1/1; với K = 7 Câu 2: (2,5 điểm) Hãy sử dụng hệ thống công thức cơ bản, tính toán thiết kế và vẽ hình thu tỷ lệ 1: 5 chi tiết thân sau lần chính áo Jacket hai lớp có cầu vai cắt rời với số đo sau: (đơn vị đo là: cm) Da = 74 Rv = 44 Vng = 86 Des = 41 Xv = 5,5 Cđnách = 5 Dt = 60 Vc = 36 Cđng = 7 Câu 3: (2 điểm) Hãy điền chữ ký hiệu tên gọi các chi tiết, đánh số thứ tự các đường may vào hình biểu diễn thể hiện phương pháp may túi ốp ngoài có nắp (Hình 01)! Giải thích chữ ký hiệu, gọi tên các đường may, nêu trình tự may và trình bày các dạng sai hỏng thường xảy ra, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa khi may túi ốp ngoài có nắp. Câu 4: (1.5 điểm) Một dây chuyền sản xuất một mã hàng có số lượng 58760 sản phẩm trong thời gian 4 tháng, biết rằng mỗi tháng dây chuyền làm việc 26 ngày công, mỗi ngày làm việc 1 ca, thời gian làm việc 1 ca là 7,5 giờ. a - Xác định công suất của dây chuyền? b -Tính số công nhân trên dây chuyền, biết thời gian hoàn thành sản phẩm là 1584 giây. c - Biết thời gian thực hiện trên các loại thiết bị: Máy 1 kim: 1200 giây Máy 2 kim :144 giây Máy vắt sổ : 96 giây Tính số lượng thiết bị từng loại. Câu 5: (3 điểm) Nội dung phần này do các trường tự ra đề phù hợp với chương trình đào tạo của từng trường. c d a b Hình 1 , ngàythángnăm 2012 DUYỆT HĐ THI TỐT NGHIỆP TIỂU BAN RA ĐỀ THI

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docmvtktt_lt_25_5685.doc
  • docda_mvtktt_25_8472.doc
Tài liệu liên quan