Bài giảng Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội - Chương XII: Hồi qui đa biến

Chương XII: Hồi qui đa biến Trong trường hợp biến độc lập không có mối liên hệ với biến phụ thuộc nhưng hệ số xác định bội vẫn lớn hơn 0. Để tránh giá quá cao về vai trò của biến độc lập người ta dùng hệ số xác định iệu chỉnh cùng với hệ số xác định bội để dánh giá độ phù hợp của mô hình hồi qui

pdf28 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 14/01/2019 | Lượt xem: 349 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội - Chương XII: Hồi qui đa biến, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfchuong12_hoiquydabien_6602.pdf
Tài liệu liên quan