Bài giảng Toán T2 - Chương 2: Hệ phương trình tuyến tính - Nguyễn Anh Thi

Định lý (Kronecker-Capelli) Nếu à = (A|B) là ma trận mở rộng của hệ gồm n ẩn dạng AX = B thì r(Ã) = m(A) hoặc r(Ã) = R(A) + 1. Hơn nữa, • nếu r(Ã) = (A)+1 thì hệ vô nghiệm; • nếu r(Ã) = P(A) =n thì hệ có nghiệm duy nhất; nếu r(Ã) = m(A) < n thì hệ có vô số nghiệm với bậc tự do là n – r(A).

pdf39 trang | Chia sẻ: hoant3298 | Ngày: 27/11/2020 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Toán T2 - Chương 2: Hệ phương trình tuyến tính - Nguyễn Anh Thi, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdft2_chuong2_4612_2012603.pdf
Tài liệu liên quan