Bài giảng Quản trị các tổ chức dịch vụ thông tin thị trường và thương mại - Chương 2: Lập kế hoạch cung ứng dịch vụ thông tin thị trường và thương mại

Khái niệm • Là biểu hiện bằng tiền về chi phí điều hành công việc • Phân bổ chi tiêu cho hoạt động của tổ chức Nội dung • Chi phí thiết bị • Chi phí quản lý • Chi phí tư vấn • Chi phí khác có liên quan

pdf6 trang | Chia sẻ: yendt2356 | Ngày: 26/11/2020 | Lượt xem: 23 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Quản trị các tổ chức dịch vụ thông tin thị trường và thương mại - Chương 2: Lập kế hoạch cung ứng dịch vụ thông tin thị trường và thương mại, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG 2: LẬP KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG VÀ THƯƠNG MẠI Dự báo nhu cầu thông tin • Khái niệm • Vai trò Xác định mục tiêu cung ứng • Yêu cầu • Nội dung Xây dựng ngân sách hoạt động • Khái niệm • Nội dung DHTM_TMU 2.1. Dự báo nhu cầu thông tin thị trường và thương mại Khái niệm dự báo • Dự báo là tiên lượng hướng đến tương lai • Vừa là khoa học vừa là nghệ Vai trò của dự báo • Đối với quốc gia • Đối với doanh nghiệp • Đối với cá nhân DHTM_TMU 2.2. Xác định mục tiêu cung ứng dịch vụ thông tin thị trường và thương mại • Tính tin cậy • Tính đầy đủ • Tính dễ hiểu • Tính bảo mật • Tính kịp thời Yêu cầu • Đáp ứng nhu cầu của khách hàng • Mô hình chỉ số hài lòng của khách hàng CSINội dung DHTM_TMU Mô hình chỉ số hài lòng của khách hàng (CSI) của các tổ chức cung ứng dịch vụ thông tin thị trường và thương mại. Giá trị cảm nhận (Perceived value) Sự hài lòng của khách hàng (SI) Sự than phiền (Complaint) Sự mong đợi (Expectations) Chất lượng cảm nhận (Perceived quality) Sự trung thành (Loyalty) DHTM_TMU 2.3. Xây dựng ngân sách hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin thị trường và thương mại Khái niệm • Là biểu hiện bằng tiền về chi phí điều hành công việc • Phân bổ chi tiêu cho hoạt động của tổ chức Nội dung • Chi phí thiết bị • Chi phí quản lý • Chi phí tư vấn • Chi phí khác có liên quan DHTM_TMU Ngân sách cho hoạt động cuung ứng dịch vụ thông tin thị trường và thương mại gồm: Chi phí thiết bị Chi phí mua sắm thiết bị cưng Chi phí mua sắm phần mềm Chi phí đào tao, CGCN Chi phí lắp đặt, cài đặt Chi phí quản lí Chi phí tư vấn Chi phí khác có liên quan DHTM_TMU

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfslide_quan_tri_cac_to_chuc_2_6748_1998005.pdf