Bài giảng Nhập môn Tin học - Chương 3: Microsoft word 2010

Formatting Pictures • Apply a Picture Style: − Chọn hình-> Format tab->Click mũi tên trên nút More chọn styles

pdf129 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 207 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Nhập môn Tin học - Chương 3: Microsoft word 2010, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG 3: MICROSOFT WORD 2010 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 1 WORD BASICS Phần 1: 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 2 Giới thiệu • Word 2010 là một trình xử lý cho phép bạn tạo ra các loại văn bản khác nhau như thư từ, giấy tờ, tờ rơi, fax... • Trong bài học này giới thiệu về: − Thanh Ribbon và Backstage view mới − Cách để tạo tài liệu mới và mở tài liệu đã có. 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 3 Thanh Ribbon • Hệ thống Ribbon theo thẻ thay thế trình đơn truyền thống. • Ribbon chứa tất cả các lệnh để làm nhiệm vụ chung. Nó chứa nhiều tab, mỗi tab chứa một số nhóm các lệnh. Có thể thêm các tab với những lệnh bạn thường dùng. • Một số nhóm có mũi tên ở góc dưới cùng bên phải, click vào để xem lệnh nhiều hơn. 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 4 Thanh Ribbon 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 5 Minimize & Maximize thanh Ribbon • Ribbon được thiết kế để đáp ứng công việc dễ dàng, tuy nhiên, bạn có thể chọn để giảm thiểu nó nếu nó chiếm quá nhiều không gian màn hình. 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 6 Tùy biến thanh Ribbon • Bạn có thể tùy chỉnh Ribbon bằng cách tạo ra các tab của riêng bạn với bất cứ lệnh nào bạn muốn bằng cách: − Kích phải trên thanh Ribbon, chọn Customize Ribbon, xuất hiện hộp thoại. 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 7 Tùy biến thanh Ribbon − Click tab New. Một tab mới sẽ được tạo ra với một New group bên trong nó. − Hãy chắc chắn rằng new group được chọn. − Chọn một lệnh từ danh sách bên trái, sau đó nhấn Add. Bạn cũng có thể kéo các lệnh trực tiếp vào group. − Khi thực hiện thêm lệnh xong, nhấn OK 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 8 Tùy biến thanh Ribbon 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 9 Tùy biến thanh Ribbon − Nếu không nhìn thấy các lệnh mà bạn muốn, bấm vào Choose commands from: hộp thả xuống và chọn All Commands. 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 10 Backstage View • Backstage view cung cấp cho bạn tùy chọn khác nhau cho việc lưu file, mở file, in ấn, hoặc chia sẻ tài liệu. • Để chuyển sang Backstage view: − Chọn tab file. − Chọn một tùy chọn ở phía bên trái của trang. − Để trở về tài liệu chính, chỉ cần nhấp vào tab bất kỳ trên thanh Ribbon. 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 11 Backstage View 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 12 The Quick Access Toolbar • Quick Access Toolbar nằm trên thanh Ribbon, nó cho phép bạn truy cập các lệnh chung. Mặc định, gồm các lệnh Save, Undo, và Repeat. • Có thể thêm các lệnh khác vào Quick Access Toolbar để làm cho nó thuận tiện hơn. 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 13 The Quick Access Toolbar • Để thêm lệnh vào Quick Access Toolbar: − Click vào mũi tên thả xuống ở bên phải của Quick Access Toolbar. − Chọn lệnh cần thêm từ trình đơn thả xuống. Nó sẽ xuất hiện trong thanh công cụ Quick Access 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 14 The Ruler • Ruler nằm ở phía trên và bên trái của tài liệu. • Ruler dùng để điều chỉnh lề trang tài liệu. Có thể ẩn Rule để giải phóng không gian màn hình. 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 15 The Ruler • Để ẩn hoặc hiện Ruler: − Click vào biểu tượng View Ruler trên thanh cuộn để ẩn ruler. − Để hiển thị Ruler, nhấp vào biểu tượng View Ruler lần nữa. 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 16 Tạo và mở một tài liệu • Tạo một tài liệu mới: − Click tab File, chuyển sang Backstage view. − Chọn lệnh New. − Chọn Blank document bên dưới Available Templates. − Click Create. Một tài liệu mới được tạo trong cửa sổ word. 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 17 Tạo và mở một tài liệu 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 18 Tạo và mở một tài liệu • Để mở một tài liệu đã có: − Click tab File, chuyển sang Backstage view. − Chọn Open. Hộp thoại Open xuất hiện. − Chọn tập tin cần mở, click open 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 19 Làm việc với văn bản • Điều quan trọng là làm thế nào để thực hiện thao tác cơ bản với văn bản khi làm việc trong một ứng dụng xử lý văn bản. • Trong phần này sẽ tìm hiểu những thao tác cơ bản với văn bản bao gồm: insert, delete, select, copy, cut, paste, and drag và drop 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 20 Làm việc với văn bản • Insert Text: − Di chuyển chuột đến vị trí bạn muốn nhập văn bản. − Click chuột. Con trỏ insertion xuất hiện, nhập văn bản 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 21 Làm việc với văn bản • Delete Text: − Đặt con trỏchèn cạnh văn bản muốn xóa − Nhấn phím Backspace để xóa văn bản bên trái của con trỏ. − Nhấn phím Delete để xóa văn bản bên phải của con trỏ. 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 22 Làm việc với văn bản • Select Text: − Đặt con trỏ chèn bên cạnh các văn bản mà bạn muốn chọn. − Click chuột và drag trên vùng văn bản muốn chọn. 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 23 Làm việc với văn bản • Copy và Paste: − Chọn văn bản muốn copy. − Click lệnh copy trên tab Home. − Hoặc right-click trên khối văn bản cần copy và chọn Copy. − Chọn vị trí cần sao chép − Click Past 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 24 Làm việc với văn bản − Bạn cũng có thể copy và past bằng cách right- clicking trên khối văn bản được chọn và chọn lệnh từ menu. Khi bạn sử dụng phương pháp này để dán sẽ có 3 lựa chọn. 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 25 Làm việc với văn bản • Drag and Drop Text: Có thể di chuyển khối văn bản bằng cách kéo thả − Chọn khối văn bản cần di chuyển − Drag chuột đến vị trí mới và thả chuột 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 26 Find and Replace • Tự động tìm kiếm và thay thế một từ hoặc cụm từ bằng chức năng Find and Replace. • Find Text: − Chọn tab Home, click lệnh Find. − Thanh Navigation pane xuất hiện bên trái màn hình. − Gõ văn bản muốn tìm vào ô trong Navigation pane. Nếu văn bản được tìm thấy trong các tài liệu, nó sẽ được đánh dấu màu vàng. 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 27 Find and Replace 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 28 Find and Replace • Replace Text − Chọn tab Home, click lệnh Replace. − Xuất hiện hộp thoại Find and Replace. 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 29 Find and Replace − Nhập văn bản cần tìm trong ô Find what. − Nhập văn bản muốn thay thế trong ô Replace with. − Click Replace để thay thế văn bản. − Click Replace All để thay thế toàn bộ những từ tìm được trong tài liệu. 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 30 Find and Replace 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 31 Định dạng văn bản • Để tạo và thiết kế tài liệu hiệu quả, cần phải định dạng văn bản làm cho tài liệu hấp dẫn hơn, thu hút sự chú ý của người đọc giúp truyền đạt thông điệp của bạn. 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 32 Nhóm lệnh trình bày Font chữ • Font Size: − Chọn khối văn bản cần chỉnh size − Chọn size trong tab home 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 33 Nhóm lệnh trình bày Font chữ − Hoặc sử dụng Grow Font và Shrink Font để tăng hoặc giảm size 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 34 Nhóm lệnh trình bày Font chữ • Change the Font: − Chọn khối văn bản cần đổi Font − Chọn Font trong tab Home 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 35 Nhóm lệnh trình bày Font chữ • Change the Font Color: − Chọn văn bản cần đổi màu − Click nút Font Color trong tab Home − Chọn màu 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 36 Nhóm lệnh trình bày Font chữ • Highlight Text: − Chọn tab Home, click nút Text Highlight Color drop-down arrow. − Hộp Highlight Color xuất hiện − Chọn màu, quét khối văn bản cần đánh dấu 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 37 Nhóm lệnh trình bày Font chữ • Bold, Italic, and Underline − Chọn văn bản cần định dạng − Click B, U, I 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 38 Nhóm lệnh trình bày Font chữ • Change the Text Case − Đánh dấu khối văn bản − Click nút change case 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 39 Nhóm lệnh trình bày Font chữ • Text Alignment: canh lề cho văn bản − Chọn khối văn bản cần canh lề − Chọn alignment options trong nhóm lệnh Paragraph group trong tab Home tab • Align Text Left • Center • Align Text Right • Justify. 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 40 Hiệu chỉnh Page Layout • Hiệu chỉnh kích thước của trang tài liệu phù hợp với khổ giấy. 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 41 Hiệu chỉnh Page Layout • Page Orientation: − Chọn tab Page Layout. − Click Orientation trong nhóm lệnh Page Setup. − Click chọn Portrait / Landscape để thay đổi hướng giấy in. 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 42 Hiệu chỉnh Page Layout • Page Size: hiệu chỉnh kích thước trang in − Chọn tab Page Layout. − Click lệnh Size, chọn kích thước trang trong menu xổ xuống. 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 43 Hiệu chỉnh Page Layout • Page Margins − Chọn tab Page Layout. − Click Margins, xuất hiện menu, mặc định Normal được chọn. − Click chọn size mong muốn 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 44 Hiệu chỉnh Page Layout • Custom Margins − Chọn tab Page Layout, click Margins. − Chọn Custom Margins, xuất hiện hộp thoại Page Setup. − Hiệu chỉnh margin sizes OK. 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 45 Checking Spelling and Grammar • Word cung cấp các chức năng hỗ trợ cho việc sửa lỗi chính tả và văn phạm trong tiếng anh. 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 46 Checking Spelling and Grammar • Run a Spelling & Grammar Check: − Chọn tab Review. − Click lệnh Spelling & Grammar. 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 47 Checking Spelling and Grammar − Hộp thoại Spelling and Grammar xuất hiện. Đối với mỗi lỗi trong tài liệu, Word sẽ cung cấp một hoặc nhiều gợi ý. − Bạn có thể chọn một gợi ý và sau đó nhấp vào Change đổi để sửa lỗi. 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 48 Checking Spelling and Grammar − Nếu không có đề nghị được đưa ra, bạn có thể tự gõ vào đúng chính tả. 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 49 Checking Spelling and Grammar 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 50 • Ignoring "Errors" − The spelling and grammar không phải là luôn luôn đúng. Đặc biệt là ngữ pháp, có rất nhiều lỗi mà Word sẽ không nhận thấy. − Ngoài ra còn có những lúc The spelling and grammar sẽ cho rằng đó là lỗi trong khi nó thực sự không phải. Checking Spelling and Grammar • For spelling "errors“: − Ignore Once: bỏ qua từ mà không cần thay đổi. − Ignore All: bỏ qua các từ mà không thay đổi nó, và cũng sẽ bỏ qua tất cả các trường hợp khác của từ này trong các tài liệu. − Add to Dictionary: thêm từ vào từ điển để nó sẽ không bao giờ đưa ra lỗi. Phải đảm bảo các từ được viết đúng chính tả trước khi chọn tùy chọn này. 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 51 Checking Spelling and Grammar • For grammar "errors“ − Ignore Once: bỏ qua "lỗi" mà không thay đổi nó − Ignore Rule: bỏ qua "lỗi" này cũng như tất cả các trường hợp khác có liên quan đến quy tắc ngữ pháp này. − Next Sentence: bỏ qua các câu mà không thay đổi nó, và để nó được đánh dấu là một lỗi. 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 52 Checking Spelling and Grammar • Automatic Spelling &Grammar Checking: mặc định, Word tự động kiểm tra lỗi chính tả và lỗi ngữ pháp. Các lỗi được chỉ định bởi đường lượn sóng − Đường màu đỏ: lỗi chính tả. − Đường màu xanh lá cây: lỗi ngữ pháp. − Đường màu xanh: lỗi chính tả theo ngữ cảnh. 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 53 Checking Spelling and Grammar 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 54 Checking Spelling and Grammar • Spelling Check Feature − Right-click trên từ được gạch dưới. − Click chọn từ đề nghị trong danh sách. − Cụm từ chỉnh sẽ xuất hiện trong tài liệu. 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 55 Checking Spelling and Grammar • Thay đổi chức năng sửa lỗi chính tả và văn phạm tự động − Từ Backstage view, click Options 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 56 Checking Spelling and Grammar − Chọn Proofing: chọn các tùy chọn sau • Uncheck Check spelling as you type: Nếu không muốn Word tự động kiểm tra lỗi chính tả. • Uncheck Mark grammar errors as you type: Nếu không muốn lỗi ngữ pháp được đánh dấu • Use contextual spelling: kiểm tra lỗi chính tả theo ngữ cảnh 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 57 Checking Spelling and Grammar 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 58 Checking Spelling and Grammar • Ẩn lỗi chính tả và lỗi ngữ pháp: − Từ Backstage view, click Options. − Chọn Proofing. − Trong drop-down bên cạnh "Exceptions for:“ chọn tài liệu đúng. − Đặt một dấu check vào Hide spelling errors in this document only và Hide grammar errors in this document only. − OK 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 59 Checking Spelling and Grammar 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 60 In tài liệu • Mở Print Pane: − Click tab File chuyển sang Backstage view. − Chọn Print. Xuất hiện Print pane với các thiết lập trang in bên trái và Preview bên phải. 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 61 In tài liệu 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 62 • Print: − Mở Print pane. − Nếu muốn in các trang nhất định, gõ một loạt các trang. Nếu không, Print All Pages. − Chọn số lượng bản sao: number of copies. − Check Collate box nếu muốn in nhiều bản sao trên nhiều trang. − Chọn máy in từ drop-down list. − Click nút Print. In tài liệu • Nếu bạn chỉ muốn in các trang nhất định, bạn có thể gõ một loạt trang. Nếu không, chọn In Tất cả các trang. • Chọn số lượng bản sao. • Kiểm tra hộp thập nếu bạn in nhiều bản sao của một tài liệu nhiều trang. • Chọn một máy in từ danh sách thả xuống. • Nhấp vào nút In. 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 63 COMMON TASKS IN WORD Phần 2: 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 64 Indents and Tabs • Indenting Text − First line: − Hanging 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 65 Indents and Tabs • Tạo và hiệu chỉnh First line và Hanging indent dùng Ruler: − Đặt điểm chèn trong đoạn muốn thụt lề, hoặc chọn nhiều đoạn. − Nút first line: Thụt dòng đầu tiên − Nút hanging: thụt dòng treo − Nút left indent: thụt tất cả các dòng trong đoạn văn bản 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 66 Indents and Tabs 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 67 Indents and Tabs • Sử dụng lệnh indent − Chọn đoạn văn bản muốn thụt lề. − Chọn tab Home, click nút Increase Indent để tăng thụt lề, mỗi lần là 1/4 inch. − Click nút Decrease Indent để giảm thụt lề, mỗi lần giảm ½ inch 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 68 Indents and Tabs • Tabs: − Là cách để kiểm soát chính xác nơi mà văn bản được đặt. Theo mặc định, mỗi khi nhấn phím tab, điểm chèn sẽ di chuyển 1/2 inch bên phải. − Bằng cách thêm các điểm dừng trên thước, ta có thể thay đổi kích thước của các tab. 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 69 Indents and Tabs • Tabs 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 70 Indents and Tabs − Tab Selector • Left Tab : canh lề trái tại điểm dừng. • Center Tab Canh giữa tại điểm dừng • Right Tab : Canh lề phải tại điểm dừng • Decimal Tab canh lề theo dấu thập phân • Bar Tab tạo thanh đứng tại điểm dừng 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 71 Indents and Tabs • Add Tab Stops − Chọn đoạn văn bản muốn thêm các điểm dừng. − Click vào select tab cho đến khi được tab muốn sử dụng xuất hiện. − Click vào vị trí trên thước tại nơi văn bản xuất hiện. Bạn có thể thêm nhiều điểm dừng. 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 72 Indents and Tabs − Đặt điểm chèn tại vị trí cần thêm các tab, và nhấn phím Tab. Văn bản sẽ nhảy đến điểm dừng tiếp theo. 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 73 Indents and Tabs − Click nút Show/Hide ¶ 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 74 Indents and Tabs − Thiết lập tab stop với cửa sổ tab stop: • Trong nhóm lệnh Paragraph, click nút • Click nút Tab xuất hiện cửa sổ Tab Stop 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 75 Indents and Tabs − Nhập tọa độ điểm dừng trong ô tab stop position − Chọn loại tab trong mục Margin − Click nút set cho mỗi điểm dừng. • Tạo leader tab: − Ứng với mỗi điểm dừng − Trong mục leader chọn kiểu leader − Click set 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 76 Line and Paragraph Spacing • Format Line Spacing − Khoảng cách giữa các dòng đo bằng line hoặc point. − Chọn văn bản cần định dạng. − Click Line and Paragraph Spacing trong nhóm Paragraph của tab Home. − Chọn khoảng cách trong drop-down menu. 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 77 Line and Paragraph Spacing − Từ trình đơn thả xuống, có thể chọn Line Spacing Options để điều chỉnh khoảng cách phù hợp, chính xác hơn 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 78 Line and Paragraph Spacing 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 79 Line and Paragraph Spacing • Paragraph Spacing: không gian được thêm vào giữa các đoạn, tiêu đề, hoặc phân nhóm làm cho tài liệu dễ đọc hơn. • Format Paragraph Spacing − Click Line and Paragraph Spacing − Chọn Add Space Before Paragraph/Remove Space After Paragraph từ drop-down menu. 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 80 Line and Paragraph Spacing 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 81 Line and Paragraph Spacing − Từ drop-down menu, chọn Line Spacing Options để mở cửa sổ Paragraph. − Chọn khoảng cách trong before hoặc after 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 82 Working with Lists • Bulleted and Numbered Lists − Tạo danh sách: • Chọn khối văn bản muốn định dạng danh sách. • Click mũi tên trong Bullets or Numbering drop-down thuộc tab Home. • Chọn kiểu bullet/numbering. − Bỏ danh sách: • Chọn danh sách • Click Bullets/Numbering • . 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 83 Working with Lists 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 84 Working with Lists • Bullet Options − Sử dụng Symbol như một Bullet: • Chọn danh sách đã có. • Click mũi tê trong Bullets drop-down. • Chọn Define New Bullet từ drop-down menu, xuất hiện hộp thoại Define New Bullet. • Click nút Symbol, xuất hiện hộp thoại Symbol. • Trong mục Font chọn Wingdings/Symbol. 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 85 Working with Lists 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 86 Working with Lists 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 87 Working with Lists − Chọn một symbol tùy ý − OK 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 88 Working with Lists • Đổi màu Bullet − Chọn danh sách đã có. − Click mũi tên trong Bullets drop-down. − Chọn Define New Bullet. − Click nút Font. − Click Font Color trong drop-down box. 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 89 Working with Lists 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 90 Working with Lists • Multilevel Lists: dùng định dạng văn bản nhiều cấp • Cách tạo: − Chọn khối văn bản muốn định dạng danh sách nhiều cấp. − Click Multilevel List. 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 91 Working with Lists • Thay đổi cấp của một dòng: − Đặt trỏ chèn tại dòng cần thay đổi cấp − Nhấn phím tab để tăng cấp − Nhấn tổ hợp phím Shift+Tab để giảm cấp 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 92 Adding Breaks • Break: − Có nhiều loại Break khác nhau có thể thêm vào tài liệu để thay đổi cách bố trí và phân trang. − Mỗi loại break phục vụ một mục đích khác nhau và ảnh hưởng đến tài liệu theo những cách khác nhau. − Page Break: di chuyển văn bản đến trang mới khi chưa hết trang 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 93 Adding Breaks • Insert a Break: − Đặt trỏ tại vị trí chèn Break − Chọn tab Page Layout. − Click lệnh Breaks. − Click chọn loại break muốn chèn vào tài liệu 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 94 Adding Breaks 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 95 Working with Columns • Columns được sử dụng trong nhiều loại tài liệu như báo, tạp chí, tạp chí chuyên ngành, và bản tin. 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 96 Working with Columns • Định dạng cột: − Chọn khối văn bản cần định dạng. − Click tab Page Layout . − Click lệnh Columns. Xuất hiện drop-down menu. − Chọn số cột thích hợp. 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 97 Working with Columns 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 98 Working with Columns − Nếu cần hiệu chỉnh các thông số: khoảng cách giữa các cột, độ rộng của các cột • Click more columns • Xuất hiện hộp thoại − Width: độ rộng của cột − Spacing: Khoảng cách giữa các cột 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 99 Working with Columns • Column Breaks: Chèn dấu ngắt cột − Đặt dấu nháy tại vị trí muốn ngắt cột − Click tab Page Layout. − Click Breaks trong nhóm lệnh Page Setup. − Chọn Column từ danh sách kiểu break. 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 100 Working with Columns 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 101 Working with Shapes • Insert Shape − Chọn tab Insert, click mũi tên trên nút lệnh shape − Chọn hình. − Drag chuột để vẽ 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 102 Working with Shapes • Thay đổi kích thước của shape • Xoay shape 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 103 Working with Shapes • Thay đổi thứ tự của các shape 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 104 Working with Shapes • Thay đổi kiểu shape: − Chọn shape. Xuất hiện tab Format với Drawing Tools − Click tab Format. − Click lệnh Edit Shape. 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 105 Working with Shapes 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 106 • Định dạng Shape − Thay đổi Shape Style: • Chọn shape • Chọn kiểu trong nhóm Shape style Working with Shapes − Shape Fill Color: • Chọn shape. Xuất hiện tab Format. • Click Shape Fill, xuất hiện drop-down list. • Chọn màu 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 107 Working with Shapes − Shape Outline • Chọn shape. Xuất hiện tab Format. • Click Shape Outline, xuất hiện drop-down list, chọn màu 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 108 Working with Shapes • Shadow Effects − Chọn shape click tab Format. − Click Shape Effects, xuất hiện drop-down menu. − Chọn kiểu Shadow. 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 109 Working with Shapes 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 110 Text Boxes and WordArt • Insert a Text box: − Chọn tab Insert, Click Text Box trong nhóm Text. − Xuất hiện drop-down, chọn Draw Text Box. 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 111 Text Boxes and WordArt • Thay đổi kiểu Text Box Shape: − Chọn text box. Xuất hiện tab Format với Drawing Tools, chọn tab Format − Click Edit Shape. − Click Change Shape để hiển thị drop-down list − Chọn Shape 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 112 Text Boxes and WordArt 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 113 Text Boxes and WordArt • Creating WordArt − Chọn tab Insert click Word Art 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 114 Text Boxes and WordArt • Cách chuyển văn bản trong text boxe thành word Art − Chọn text boxe chứa văn bản − Chọn tab Format trong Drawing tools − Click Quick Styles drop-down menu chọn kiểu word Art 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 115 Text Boxes and WordArt • Gán hiệu ứng cho Word Art − Chọn text boxe chứa Word Art − Click tab Format, chọn Text Effects trong nhóm WordArt Styles, chọn kiểu hiệu ứng 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 116 Text Boxes and WordArt 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 117 Inserting Clip Art and Pictures • Insert Clip Art: − Chọn tab Insert − Click nút ClipArt − Chọn loại ClipArt trong ClipArt Paner − Click vào hình cần chèn 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 118 Inserting Clip Art and Pictures • Insert a Picture From a File: − Đặt trỏ tại vị trí cần chèn − Chọn tab Insert. − Click nút Picture trong nhóm Illustrations. − Chọn tập tin hình click Insert 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 119 Inserting Clip Art and Pictures • Wrap Text Around an Image: − Chọn hình. − Click tab Format. − Click Wrap Text trong nhóm Arrange − Chọn loại wrap text 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 120 Inserting Clip Art and Pictures 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 121 Formatting Pictures • Crop an Image: − Chọn hình, chọn tab Format, Click nút Crop, − Click và drag handle để crop image. 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 122 Formatting Pictures • Crop an Image to a Shape: − Chọn hình, chọn tab Format − Click mũi tên trong Crop drop-down − Chọn shape từ the drop-down menu. − Hình sẽ được bao trong Shape đã chọn 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 123 Formatting Pictures 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 124 Formatting Pictures • Add a Border to a Picture: − Chọn hình, chọn tab Format. − Click nút Picture Border. 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 125 Formatting Pictures • Make Image Corrections − Chọn hình-> Format tab-> Corrections 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 126 Formatting Pictures • Adjust the Color in an Image: − Chọn hình-> Chọn format tab->Color 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 127 Formatting Pictures • Apply a Picture Style: − Chọn hình-> Format tab->Click mũi tên trên nút More chọn styles 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 128 Formatting Pictures • About Background Removal − Chọn hình-> chọn tab Format. − Click nút Remove Background 07/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 129

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf2chuong3_4214.pdf
Tài liệu liên quan