Bài giảng môn xã hội học đại cương

Bài 1. Lịch sử hình thành và phát triển của xã hội học 1. Sự ra đời xã hội học là nhu cầu khách quan 2. Những điều kiện và tiền đề thực tiễn ra đời của xã hội học. 2.1. Nh?ng Điều kiện phát triển kinh tế – xã hội 2.2. Điều kiện phát triển chính tr? – xã hội 2.3. Những tiền đề về tư tưởng, lý luận khoa học 3. Một số đóng góp của các nhà sáng lập Xã hội học 1. Sự ra đời xã hội học là nhu cầu khách quan Auguste Comte (1798 – 1857), được xem là người đặt nền tảng xây dựng xã hội học hiện đại. 1838: Ông ghép từ Logos ( học thuyết) và Socius ( Xã hội) - (Sociology) 2. Những điều kiện và tiền đề thực tiễn ra đời của xã hội học. 2.2. Điều kiện chính trị – xã hội

doc26 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 31/05/2013 | Lượt xem: 4253 | Lượt tải: 12download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn xã hội học đại cương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBài giảng môn xã hội học đại cương.doc
Tài liệu liên quan