Bài giảng môn đại số tuyền tính - Chương 1: Ma trận và hệ phương trình tuyến tính

Trong quá trình biến đổi có thê xảy ra hai trường hưpj Trường hơph 1: tồn tại p sao cho trong dãy biến đổi trên ma trận Ap có ít nhất một dòng hay một cột bàng 0. Khi đó A không khả nghịch Trường hợp 2

pdf465 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 14/01/2019 | Lượt xem: 97 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng môn đại số tuyền tính - Chương 1: Ma trận và hệ phương trình tuyến tính, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_mon_hoc_dai_so_tuyen_tinhslide_ch1_ma_tran_va_he_pttt_4436.pdf
Tài liệu liên quan