Bài giảng Kinh tế vi mô - Cạnh tranh độc quyền và thiểu số độc quyền

Thị trường - Một hãng lớn độc quyền -Nhiều hãng nhỏ cạnh tranh Hãng độc quyền dẫn đạo giá: xác định giá bán tối đa hoá lợi nhuận một cách độc lập Các hãng cạnh tranh bán theo giá của hãng độc quyền.

ppt14 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 22/09/2014 | Lượt xem: 2079 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Kinh tế vi mô - Cạnh tranh độc quyền và thiểu số độc quyền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PGS,TS Đoàn Thị Mỹ Hạnh hanhkth@yahoo.com.vn Bài 10 CẠNH TRANH ĐỘC QUYỀN Cân bằng ngắn hạn của doanh nghiệp MC AC MR D N q M CÂN BẰNG DÀI HẠN CỦA DOANH NGHIỆP Ngành chưa cân bằng dài hạn : Lkt > 0 SL d MRi P q  LAC LMC C Tại q : MR = LMC = SMC và LAC = SAC < P Ngành cân bằng dài hạn : Lkt = 0 LAC1 LMC1 P q Tại q : MR = LMC = SMC < P = LAC = SAC PHÂN LOẠI THỊ TRƯỜNG THIỂU SỐ ĐỘC QUYỀN Thị trường với các hãng liên minh Thị trường với các hãng không liên minh -Tự quyết định giá và sản lượng -Bị dẫn đạo giá GIÁ VÀ SẢN LƯỢNG CỦA HÃNG LIÊN MINH Nguyên tắc xác định mức sản lượng của toàn hãng: giống như đối với hãng độc quyền hoàn toàn Giá bán: thống nhất theo thoả thuận DẪN ĐẠO GIÁ Thị trường Một hãng lớn độc quyền Nhiều hãng nhỏ cạnh tranh Các hãng cạnh tranh bán theo giá của hãng độc quyền. Hãng độc quyền dẫn đạo giá: xác định giá bán tối đa hoá lợi nhuận một cách độc lập MCĐQ D DĐQ MRĐQ SCT ° Giá Chi phí D MC MR MÔ HÌNH ĐƯỜNG CẦU GẤP KHÚC Sản lượng CÁC CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH KHÔNG QUA GIÁ Quảng cáo Cải tiến kiểu dáng và nâng cao chất lượng Dịch vụ hậu mãi Chiến lược của B Nhận Chối Chiến lược của A Nhận Chối THẾ TIẾN THOÁI LƯỠNG NAN Chiến lược của M về phí quảng cáo Tăng Giữ nguyên Chiến lược của N Tăng Giữ nguyên MA TRẬN LỢI NHUẬN CỦA HAI HÃNG M & N HN Nhập ngành Ở ngoài HH Chấp nhận Chống lại CHIẾN LƯỢC NGĂN CHẶN NHẬP NGÀNH DỰNG RÀO CẢN NHƯ THẾ NÀO?

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptthieu_so_sua_2011_2037.ppt