Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Bài 3-4: Kiểu dữ liệu, tạo bảng, ràng buộc toàn vẹn

(Bản scan) Các bước thực hiện - Tạo bảng, cài ràng buộc khóa chính cho bảng trước (khóa ngoại nên cài sau, sau khi các bảng đã tạo xong) - Cài đặt ràng buộc khóa ngoại cho các bảng - Nhập dữ liệu cho các bảng Bảng cha nhập liệu trước Bảng con nhập liệu sau

pptx54 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 20/10/2018 | Lượt xem: 299 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Bài 3-4: Kiểu dữ liệu, tạo bảng, ràng buộc toàn vẹn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptxl3_4_0418.pptx