Bài giảng Chia sẻ file và máy in trên mạng

Có thể cấp những quyền gì cho thư mục chia sẻ?  Để bảo mật cho tài nguyên chia sẻ ta cần phải làm thế nào?  Nếu đã cấu hình chia sẻ file mà các máy khác không truy cập vào được tài nguyên đó thì phải làm gì?  Một máy tính có thể sử dụng được nhiều máy in chia sẻ không? Giải thích  Để mỗi lần đăng nhập đến máy có tài nguyên chia sẻ mà không phải nhập tài khoản account thì phải làm gì

pdf18 trang | Chia sẻ: hao_hao | Ngày: 09/06/2014 | Lượt xem: 1301 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Chia sẻ file và máy in trên mạng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương 5 Chia sẻ file và máy in trên mạng Mục tiêu bài học  Biết phương pháp chia sẻ file và máy in trên mạng LAN  Bảo mật thông tin chia sẻ  Phân quyền chia sẻ file theo yêu cầu  Ánh xạ (mapping) thư mục chia sẻ thành ổ đĩa thuận lợi cho việc quản lý  Cài đặt và sử dụng được máy in chia sẻ 2Slide 5 - Chia sẻ file và máy in trên mạng Chia sẻ file trên Windows  Trên Windows 7, mặc định thư mục Users đã được thiết lập chia sẻ. Ngoài ra, bạn cũng có thể thiết lập những thư mục khác thành chia sẻ cho các máy trên mạng với những quyền khác nhau  Tùy vào việc phân quyền mà những máy khác được sử dụng file chia sẻ ở cấp độ nào 3 Quyền Ý nghĩa Full Control Toàn quyền Modify Có quyền thay đổi nội dung file Read & execute Có quyền đọc và thực thi List folder contents Có quyền xem danh sách các file và thư mục Read Chỉ có quyền đọc Write Có quyền tạo và thay đổi những file tự tạo ra Special permissions Quyền đặc biệt Slide 5 - Chia sẻ file và máy in trên mạng Chia sẻ file trên Windows Ngoài quyền Full Control, những quyền khác bạn có thể chọn kết hợp một hoặc nhiều. Để được quyền truy cập đến file chia sẻ, bạn phải đảm bảo rằng chức năng chia sẻ file được bật Trên Windows 7: vào Control pane tìm mục Network and Internet chọn chức năng Choose homegroup and sharing options/Change advanced sharing settings… Trong mục File and printer sharing bạn phải chọn mục Turn on file and printer sharing. Tương tự để bảo vệ tài nguyên chia sẻ, bạn cuộn xuống phía dưới cửa sổ và chọn mục Password protected sharing chọn Turn on password protected sharing 4Slide 5 - Chia sẻ file và máy in trên mạng Chia sẻ file trong Windows 5Slide 5 - Chia sẻ file và máy in trên mạng Cấu hình chia sẻ file  Bước 1: Tạo thư mục cần chia sẻ  Bước 2: Nhấp chuột phải vào thư mục cần chia sẻ chọn Properties  Bước 3: Trên thẻSharing bấm vào nút Share… chọn Username là Everyone và quyền Read/Write bên mục Permission Level  Bước 4: Chọn chi tiết quyền trong ô Security, chọn User và bấm vào nút Edit để chọn các quyền cần thiết lập. Phần Allow để cho phép, Deny để không cho phép 6Slide 5 - Chia sẻ file và máy in trên mạng Cấu hình chia sẻ file 7Slide 5 - Chia sẻ file và máy in trên mạng Đặt mật khẩu cho tài nguyên chia sẻ  Khác với Windows XP, khi truy cập vào tài nguyên chia sẻ trong Windows 7, bạn có thể đăng nhập vào hệ thống đó với tài khoản bất kỳ chứ không phải chỉ có tài khoản Guest. Để thiết lập chế độ bảo mật cho tài nguyên chia sẻ, bạn nên đặt mật khẩu cho các tài khoản.  Nhấp chuột phải vào Computer chọn Manage, trong danh sách bên trái chọn mục Local Users and Groups/Users và nhấp chuột phải vào các User muốn đặt mật khẩu bên cửa sổ phải, chọn Set password, bấm chọn Proceed và nhập mật khẩu cho User đó 8Slide 5 - Chia sẻ file và máy in trên mạng Đặt mật khẩu cho tài nguyên chia sẻ 9Slide 5 - Chia sẻ file và máy in trên mạng Map ổ đĩa từ thư mục chia sẻ Đến máy khác trên mạng, đăng nhập vào máy có tài nguyên chia sẻ thông qua tên máy tính hoặc địa chỉ IP của máy đó Cú pháp: \\Tênmáy hoặc : \\địa chỉ IP Ví dụ: \\Server hoặc \\192.168.1.1 Bạn sẽ được hỏi đăng nhập vào hệ thống chia sẻ đó với account. Khi đăng nhập đúng account bạn sẽ nhìn thấy tài nguyên chia sẻ, nếu không muốn hỏi mỗi lần đăng nhập, tick vào remember my credentials 10Slide 5 - Chia sẻ file và máy in trên mạng Map ổ đĩa từ thư mục chia sẻ 11Slide 5 - Chia sẻ file và máy in trên mạng Ánh xạ ổ đĩa từ thư mục chia sẻ Để ánh xạ (map) ổ đĩa, trên Windows 7, nhấp chuột phải lên thư chia sẻ, chọn Map Network Drive… gán một tên chữ cái cho ổ đĩa ánh xạ, kết thúc chọn Finish. Từ bây giờ thư mục chia sẻ được hiển thị như một ổ đĩa trong hệ thống quản lý file của bạn. 12Slide 5 - Chia sẻ file và máy in trên mạng Chia sẻ máy in  Từ Start/Devices and Printers Nhấp chuột phải lên máy in cần chia sẻ chọn Printer Properties 13Slide 5 - Chia sẻ file và máy in trên mạng Chia sẻ máy in  Chọn thẻ Sharing và chọn mục Share this printer, nhập tên vào ô share name hoặc để tên mặc định, chọn OK để kết thúc quá trình chia sẻ máy in 14Slide 5 - Chia sẻ file và máy in trên mạng Cài đặt máy in chia sẻ Đăng nhập vào máy chia sẻ máy in thông qua tên máy hoặc địa chỉ IP, bạn sẽ nhìn thấy có tên máy in chia sẻ. Nhấp đúp chuột lên tên máy in đó để kết nối tới máy in chia sẻ. 15Slide 5 - Chia sẻ file và máy in trên mạng Cài đặt máy in chia sẻ  Bạn cũng có thể kết nối tới máy in chia sẻ thông qua chức năng Add a printer/ Add a network, wireless or bluetooth printer và chọn tên máy in cần dùng trong danh sách 16Slide 5 - Chia sẻ file và máy in trên mạng Sử dụng máy in chia sẻ  Sau khi cài đặt xong máy in chia sẻ, bạn sẽ thấy có thêm một máy in trong danh sách các máy in của bạn, sử dụng máy in chia sẻ đó như máy in được gắn trực tiếp 17Slide 5 - Chia sẻ file và máy in trên mạng Tổng kết – Câu hỏi  Có thể cấp những quyền gì cho thư mục chia sẻ? Để bảo mật cho tài nguyên chia sẻ ta cần phải làm thế nào? Nếu đã cấu hình chia sẻ file mà các máy khác không truy cập vào được tài nguyên đó thì phải làm gì? Một máy tính có thể sử dụng được nhiều máy in chia sẻ không? Giải thích Để mỗi lần đăng nhập đến máy có tài nguyên chia sẻ mà không phải nhập tài khoản account thì phải làm gì? 18Slide 5 - Chia sẻ file và máy in trên mạng

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfslide05_130712003047_phpapp01_3806.pdf
Tài liệu liên quan