Bài 7: Pen tool, Filter

2. Freeform pen tool (P): Công cụ vẽ đường dẫn tự do. 3. Add Anchor Point Tool: Thêm điểm nút vào đường dẫn. 4. Delete Anchor Point Tool: Xóa điểm nút khỏi đường dẫn. 5. Convert Point Tool: Chuyển các điểm gấp khúc thành điểm cong. 6. Path Selection Tool: Công cụ lựa chọn và di chuyển đường dẫn 7. Direct Selection Tool: Công cụ lựa chọn và chỉnh sửa đường dẫn. 8. Custom Shape Tool: Công cụ vẽ đường dẫn cơ bản. 9. Để tạo hiệu ứng cho đối tượng, vào Filter và chọn các hiệu ứng. + Blur: Nhóm hiệu ứng làm mờ. + Distort: Nhóm hiệu ứng làm biến dạng. + Noise: Nhóm hiệu ứng làm nhiễu + Liquify: Hiệu ứng nắn ảnh

doc1 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 26/07/2016 | Lượt xem: 822 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài 7: Pen tool, Filter, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI 7: PEN TOOL, FILTER 1. Pen Tool (P): Công cụ vẽ đường dẫn (Path). Hình dạng của đường dẫn phụ thuộc vào các điểm nút và cánh tay đòn. + Để điều chỉnh độ nghiêng của cánh tay đòn, ta giữ phím Ctrl và kéo chuột. + Để điều chỉnh độ nghiêng một phía của cánh tay đòn, giữ Alt và kéo chuột + Để di chuyển điểm nút, giữ Ctrl, nhấn vào điểm mút và kéo chuột + Để xóa một bên cánh tay đòn, giữ Alt và nhấn vào điểm nút + Để biến đường dẫn thành vùng chọn, nhấn Ctrl + Enter + Để tô màu cho đường dẫn, dùng Brush Tool và chọn biểu tượng Stroke Path with brush trong bảng Paths. + Để bật bảng Path, vào Windows/Paths. 2. Freeform pen tool (P): Công cụ vẽ đường dẫn tự do. 3. Add Anchor Point Tool: Thêm điểm nút vào đường dẫn. 4. Delete Anchor Point Tool: Xóa điểm nút khỏi đường dẫn. 5. Convert Point Tool: Chuyển các điểm gấp khúc thành điểm cong. 6. Path Selection Tool: Công cụ lựa chọn và di chuyển đường dẫn 7. Direct Selection Tool: Công cụ lựa chọn và chỉnh sửa đường dẫn. 8. Custom Shape Tool: Công cụ vẽ đường dẫn cơ bản. 9. Để tạo hiệu ứng cho đối tượng, vào Filter và chọn các hiệu ứng. + Blur: Nhóm hiệu ứng làm mờ. + Distort: Nhóm hiệu ứng làm biến dạng. + Noise: Nhóm hiệu ứng làm nhiễu + Liquify: Hiệu ứng nắn ảnh

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docbai_7_pen_tool_filter_0678.doc
Tài liệu liên quan