Y khoa y dược - X quang ngực

TRƯỚC:Tuyến ức,mỡ quanh tim,hạch,ĐMC  GIỮA: Màng ngoài tim, tim, KQ và PQ gốc,thực quản, ĐMC,TK phế vị, TK hoành, hạch  SAU: TM Azygos - Hemiazyos, ống ngực,TK giao cảm,TK liên sườn

pdf54 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Lượt xem: 740 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Y khoa y dược - X quang ngực, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
X QUANG NGÖÏC PGS .TS TRẦN VĂN NGỌC BM NỘI –ĐHYD TP HCM Nhắc lại giải phẫu hô hấp  Khí phế quản  Nhu mô phổi  Trung thất  Tim  Mạch máu Hình ảnh cây phế quản GIẢI PHẪU ĐƯỜNG HÔ HẤP Đơn vị hô hấp Tiểu thùy thứ phát TIỂU THÙY PHỔI Tim Cung cấp máu tại phổi Phân khu trung thất Cơ quan trung thất  TRƯỚC:Tuyến ức,mỡ quanh tim,hạch,ĐMC  GIỮA: Màng ngoài tim, tim, KQ và PQ gốc,thực quản, ĐMC,TK phế vị, TK hoành, hạch  SAU: TM Azygos - Hemiazyos, ống ngực,TK giao cảm,TK liên sườn Trung thất giữa Hệ thống hạch vùng trung thất HẠCH TRUNG THẤT TRÊN :1.T.THẤT CAO. 2. CẠNH KQ TRÊN; 3. TRƯỚC M.MÁU&SAU KQ;4. CẠNH KQ DƯỚI Hệ thống hạch vùng trung thất HẠCH TRUNG THẤT DƯỚI :7. DƯỚI CARINA; 8. CẠNH THỰC QUẢN ;9.DÂY CHẰNG PHỔI Hệ thống hạch vùng trung thất HẠCH VÙNG ĐM CHỦ: 5. CỬA SỔ PHẾ CHỦ ; 6. CẠNH ĐM CHỦ Kỹ thuật : Các tư thế chụp Nằm nghiêng Tràn dịch màng phổi trái Trước sau Trước sau Sau trước ?? Chụp chéo trước Chéo trước trái (Left anterior oblique) . X quang ngực bình thường Yêu cầu kỹ thuật :  Khoảng cách phim – đầu đèn : 185cm  Hít vào đủ sâu : vòm hoành ngang mức cung sau xương sường 9  Cân xứng : mỏm gai T3 nằm giữa hai khớp ức đòn  Tia vừa đủ : thấy rõ các đốt sống từ T4 trở lên , bóng tim , cơ hoành mạch máu sắc nét  Xương vai phải tách khỏi phế trường  Búi tóc phải bới cao trên đầu Khoảng cách phim-đầu đèn Độ xuyên thấu Tư thế cân xứng 1 2 Hít vào kém hít vào tốt Khí quản (Trachea) TM Azygos Rốn phổi phải ( Right hilum) TM thân tay đầu (Brachiocephalic vein) ĐMC (Aorta) ĐMP (Pulmonary artery) Rốn phổi trái (Left hilum) Nhỉ phải (Right atrium) TMC dưới (Inferior vena cava) Nhỉ trái (Left atrium) Thất trái (Left ventricle) Thất phải ( Right ventricle) XQ ngực bình thường Khung xương: X quang ngực bình thường • Cơ hoành • X quang ngực bình thường Màng phổi : TM azygos Bôø ngoaøi cô öùc ñoøn chuõmHình ảnh bất thường giả tạo trên X quang ngực bình thường Hình aûnh giaû hangVuøng treân ñoøn Tổn thương phế nang? Bàn tay người chăm sóc Đối chiếu phổi lên thành ngực Rãnh liên thùy Sơ đồ các phân thùy LLL Các phân thùy THUØY TREÂN THUØY GIÖÕA 3 1 1-2 2 4 5 AX Các phân thùy Thùy dưới 9 7 10 6 8 CT SCAN NGỰC Ngang möùc cung ñoäng maïch chuû 3 3 2 1+21 6 Möùc chỗ phaân chia pheá quaûn goác (Carina) 3 3 62 6 1/2 Möùc ñoäng maïch phoåi (T) 3 3 6 6 1/2 2 Möùc ñoäng maïch phoåi (P) 5 4 66 4 5 5 4 5 4Mức đầu PQ thùydưới 66 Möùc nhó (T) 4 5 8 4 7/8 4 5 9 10 9 10 7 9 Möùc caùc pheá quaûn phaân thuyø ñaùy 5 8 7/8 5 10 9 10 7 9 Hình aûnh bình thöôøng cuûa raõnh lieân thuøy lôùn vaø beù Thứ tự đọc X quang ngực  P : patient information : tên , bệnh sử , hình X quang ngực trước  I : inspiration : hít vào đủ sâu  P : penetration : độ xuyên thấu  E : exposed area : Vùng tiếp xúc  R : Rotation : xoay  A: airway : Đường thở  B: Breathing : Thở  C: Circulation : tuần hoàn  D: Diaphragm : Cơ hoành  E: Everything else : các bộ phận khác

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfxquangngucy4_canban_9679.pdf
Tài liệu liên quan