Vẽ kỹ thuật trong ngành cơ khí

Là một vít trụ không có nầu, hai nầu vít cấy nều có ren phải, có noạn giữa trơn không ren ngăn cách (Hình 4.11). Một nầu sẽ nược vặn chặt nến hết ren trên lỗ nã nược taraud trên vỏ máy. Khi xiết vặn vít cấy có thể dùng dụng cụ chuyên dùng, mỏ lếch răng dùng vặn ống tròn hay có thể dùng hai nai ốc bloqué chặt với nhau khi vặn vít cấy vào thì vặn nai ốc trên còn tháo ra vặn nai ốc dưới. Do vít cấy gắn liền trên lỗ vĩnh viễn nên phần ren trên vis mòn còn ren trên lỗ vỏ máy vì thông tháo mở nên còn nguyên. Vít có thể chế tạo bằng vật liệu tốt, it mòn và khi có mòn thì có thể thay vít cấy mới. Vít cấy thường dùng khi mối ghép ren thường tháo mở. Ví dụ, vít tắc kê (taquet) bánh ôtô, các cây tige dọc xiết block máy, nầu culasse trên xe gắn máy, ôtô nều là vít cấy. Kết cấu vis cây nược trình bày như trong hình 4.11 và 4.12

pdf146 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 2954 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Vẽ kỹ thuật trong ngành cơ khí, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfGiao trinh ve co khi.PDF