Tự động hóa hệ thống điện

Ý nghĩa của việc tự động đóng trở lại nguồn cung cấp (TĐL). 2. Phân tích các yêu cầu cơ bản của TĐL. 3. Phân tích sơ đồ TĐL một lần cho đ−ờng dây. Dựa trên cơ sở của sơ đồ nμy hãy vẽ sơ đồ TĐL hai lần cho một đ−ờng dây bất kỳ. Nêu cách xác định các thông số của sơ đồ. 4. Các biện pháp để giảm thời gian mất điện của phụ tải khi có sử dụng thiết bị TĐL. Hãy vẽ sơ đồ phối hợp tác động giữa bảo vệ cắt nhanh, bảo vệ quá dòng cực đại để bảo vệ cho đ−ờng dây vμ sơ đồ TĐL một lần cho đ−ờng dây nμy. Xác định các thông số của sơ đồ.

pdf113 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 2129 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tự động hóa hệ thống điện, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfTự động hóa hệ thống điện.pdf