Tool Offset và bù trừ bán kính mũi dao trên máy tiện công nghệ cao hệ Fanuc

X: Giá trị offset theo phương X (tuyệt đối) Z: Giá trị offset theo phương Z (tuyệt đối) Y: Giá trị offset theo phương Y (tuyệt đối) U: Giá trị offset theo phương X (tương đối) W: Giá trị offset theo phương Y (tương đối) V: Giá trị offset theo phương Y (tương đối) R: Giá trị offset bán kinh mũi dao (tuyệt đối) C: Giá trị offset bán kinh mũi dao (tương đối) Q: Số vị trí của mũi dao tưởng tượng

pdf22 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Lượt xem: 739 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tool Offset và bù trừ bán kính mũi dao trên máy tiện công nghệ cao hệ Fanuc, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tool Offset và Bù trừ bán kính mũi dao trên máy tiện CNC hệ Fanuc Lê Trung Thực Điểm trong chương trình Giá trị offset theo trục X Giá trị offset theo trục Z Điểm trong chương trình Dụng cụ tưởng tượng Giá trị offset hình học theo trục X Giá trị offset hình học theo trục Z Giá trị offset mòn theo trục X Giá trị offset mòn theo trục Z Dụng cụ thực tế Sự khác nhau giữa Ofset hình học và Offset do mịn dao Khơng phân biệt Offset hình học và Offset do mịn dao (chuyển động giống như offset do mịn dao0 Bảng ghi Offset hình học Bảng ghi Offset do mịn Lệnh offset dao tự động G36 và G37 Hình 5-88 Điểm ze-ro lập trình Vị trí đo theo trục Z Vị trí đo theo trục X Giá trị offset (sau khi đo) Giá trị offset (trước khi đo) Số của dụng cụ Cĩ hai cách ghi T code để biểu thị Tool Offset Việc chọn cách ghi tùy thuộc vào việc thiết lập bit 0 của tham số 014 và bit 1 của tham số 013 Cĩ hai cách ghi T code để biểu thị Tool Offset Cĩ hai cách ghi T code để biểu thị Tool Offset BÙ TRỪ BÁN KÍNH MŨI DAO TIỆN • Dao tiện dùng để tiện mặt trụ ngòai hay mặt trụ trong thường có bán kính ở đầu mũi dao. Giá trị bán kính mũi dao R lớn nhỏ tùy theo loại dao và do nhà chế tạo dao Mũi dao tưởng tượng và vị trí so với điểm chuẩn của dụng cụ cắt Mũi dao tưởng tượng Z X Gia công mặt trụ và mặt đầu: tốt Mũi dao lý thuyết Điểm cắt thực tế Mũi dao lý thuyết Gia công mặt côn: sai Gia công mặt cong: sai Muốn đúng: Điểm điều khiển phải là tâm dao và nằm cách quỹ đạo lập trình một khoảng bằng bán kính mũi dao 1. Dời tâm dao một khoảng I và K về phía mũi dao tưởng tượng 2. Cho tâm dao nằm cách quỹ đạo lập trình một khoảng bằng bán kính dao nhờ lệnh G42 (hay G41) Tư thế dao T • Vì I và K đều có giá trị bằng R, chỉ khác nhau về dấu cho mỗi tư thế con dao, cho nên để cho đơn giản, người ta không dùng I, K mà dùng T để ký hiệu tư thế của con dao. Biết T và R, sẽ biết được I, K, còn ký hiêu I, K được dùng để chỉ lượng bù mòn 0, 9 4 7 3 6 2 5 1 8 Offset dao bên trái và bên phải khi gia công trụ ngoài G41 G42 Offset dao bên trái và bên phải khi gia công trụ trong G41 G42 Khai báo kích thước dao từ chương trình hay MDI • Nguyên tắc viết lệnh như sau: • G10 P_ X_ Z_ Y_ R_ Q_; • hay G10 P_ U_ W_ Y_ R_ Q_; trong đó • P_ số offset. • P0: thay đổi gốc tọa độ (khi đó chỉ viết X_Z_ hay U_ W_ trong dòng lệnh) • P1-P32: dùng cho offset do mòn dao • P1001-P1032: dùng cho offset hình học 1-32: số offset dao X: Giá trị offset theo phương X (tuyệt đối) Z: Giá trị offset theo phương Z (tuyệt đối) Y: Giá trị offset theo phương Y (tuyệt đối) U: Giá trị offset theo phương X (tương đối) W: Giá trị offset theo phương Y (tương đối) V: Giá trị offset theo phương Y (tương đối) R: Giá trị offset bán kinh mũi dao (tuyệt đối) C: Giá trị offset bán kinh mũi dao (tương đối) Q: Số vị trí của mũi dao tưởng tượng

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfcnc9_cac_lenh_lap_trinh_nang_cao_fanuc_5924.pdf