Thiết kế - Điều khiển - Ứng dụng

Để giảm tối thiểu tổn hao công suất nhằm nâng tần số làm việc lên cao: + Dùng mạch hỗ trợ chuyển mạch (ví dụ như mạch Snubber cho quá trình ngắt) + Dùng mạch lái tạo dòng cực B tối ưu để transistor có thể chuyển mạch nhanh. Tụ mối nối BE có ảnh hưởng lớn đến quá trình đóng ngắt của BJT. Dòng IBtối ưu phải có khảnăng n?p và xảnhanh tụ điện này. Icblà trị số dòng điện cưỡng bức nạp tụ để BJT đóng nhanh, Idtlà dòng điện vừa đủ duy trì sự bảo hòa của transistor (không bảo hòa sâu) và Inglà dòng xả tụ, giúp tắt nhanh.

pdf100 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 1734 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thiết kế - Điều khiển - Ứng dụng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfdien_tu_cong_suat_2_le_van_doanh_0417.pdf
Tài liệu liên quan