Nội dung, quá trình thiết kế máy và chi tiết máy

Mục tiêu: Khảo sát cơ sở tính toán các chi tiết máy công dụng chung, kết cấu của các cụm chi tiết máy thông dụng. Nội dung: Nghiên cứu kết cấu và tính toán các chi tiết máy, cụm chi tiết máy theo các chỉ tiêu khả năng làm việc. Nghiên cứu nguyên lý làm việc, phương pháp tính toán cho sự phối hợp làm việc của các chi tiết máy.

ppt10 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 2340 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nội dung, quá trình thiết kế máy và chi tiết máy, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương 1: Nội dung, quá trình thiết kế máy và chi tiết máy Trần Thiên Phúc Môn học Cơ Sở Thiết Kế Máy Slide * 1.1 Khái niệm về thiết kế 1.2 Quá trình thiết kế 1.3 Cơ cấu và máy 1.4 Mục tiêu, nội dung môn học 1.5 Quá trình TKM và CTM 1.6 Các phương pháp thiết kế 1.7 Máy tính hỗ trợ TKM 1.8 Hệ đơn vị trong TKM 1.9 Công cụ tính trong TKM Chương 1: Nội dung, quá trình thiết kế máy và chi tiết máy Trần Thiên Phúc Môn học Cơ Sở Thiết Kế Máy Slide * Chương 1 1.1 Khái niệm về thiết kế: Thiết kế là một quá trình sáng tạo và truyền đạt những ý tưởng đến những người khác. Vị trí của thiết kế máy trong khái niệm thiết kế chung: Môn học Cơ Sở Thiết Kế Máy Slide * Chương 1: Nội dung, quá trình thiết kế máy và chi tiết máy Trần Thiên Phúc 1.1 Khái niệm về thiết kế: Sự triển khai ý tưởng thiết kế nói chung: Môn học Cơ Sở Thiết Kế Máy Slide * Chương 1: Nội dung, quá trình thiết kế máy và chi tiết máy Trần Thiên Phúc 1.2 Quá trình thiết kế: Là quá trình liên quan đến toàn bộ hoạt động sản xuất từ nhận đơn đặt hàng đến xuất xưởng sản phẩm. Hai loại hình thiết kế kỹ thuật – vượt rào cản và đồng thời. Môn học Cơ Sở Thiết Kế Máy Slide * Chương 1: Nội dung, quá trình thiết kế máy và chi tiết máy Trần Thiên Phúc 1.3 Cơ cấu và máy: Cơ cấu là hệ thống gồm nhiều khâu liên kết với nhau dùng để truyền hay biến đổi chuyển động. Máy gồm một hay nhiều cơ cấu, cũng dùng để biến đổi hoặc truyền chuyển động. Máy được phân loại như sau: Máy năng lượng Máy công tác, bao gồm vận chuyển và công nghệ Máy xử lý thông tin Máy điều khiển Môn học Cơ Sở Thiết Kế Máy Slide * Chương 1: Nội dung, quá trình thiết kế máy và chi tiết máy Trần Thiên Phúc Máy nói chung bao gồm ba thành phần chính. Chi tiết máy, cụm chi tiết máy công dụng chung và công dụng riêng. 1.4 Mục tiêu và nội dung của môn học: Mục tiêu: Khảo sát cơ sở tính toán các chi tiết máy công dụng chung, kết cấu của các cụm chi tiết máy thông dụng. Nội dung: Nghiên cứu kết cấu và tính toán các chi tiết máy, cụm chi tiết máy theo các chỉ tiêu khả năng làm việc. Nghiên cứu nguyên lý làm việc, phương pháp tính toán cho sự phối hợp làm việc của các chi tiết máy. Các môn học liên quan: Cơ học lý thuyết Sức bền vật liệu Nguyên lý máy Vật liệu học Vẽ kỹ thuật Môn học Cơ Sở Thiết Kế Máy Slide * Chương 1: Nội dung, quá trình thiết kế máy và chi tiết máy Trần Thiên Phúc 1.5 Quá trình thiết kế máy và chi tiết máy: Tương tự quá trình thiết kế sản phẩm, quá trình thiết kế máy bao gồm: Xác định nhu cầu thị trường Xác định yêu cầu kỹ thuật Xác định nguyên lý hoạt động cho máy Lập sơ đồ động máy Tính toán bộ phận cung cấp năng lượng – phân phối tỉ số truyền Chọn vật liệu cho các chi tiết máy Tính toán động học, động lực học cho các chi tiết máy Sản xuất mẫu thử, điều chỉnh, sửa lại thiết kế Lập tài liệu thiết kế Môn học Cơ Sở Thiết Kế Máy Slide * Chương 1: Nội dung, quá trình thiết kế máy và chi tiết máy Trần Thiên Phúc 1.6 Các phương pháp thiết kế: Thiết kế đơn định Môn học Cơ Sở Thiết Kế Máy Slide * Chương 1: Nội dung, quá trình thiết kế máy và chi tiết máy Trần Thiên Phúc Thiết kế theo độ tin cậy Thiết kế bền vững 1.7 Máy tính hỗ trợ thiết kế: Các phần mềm hỗ trợ thiết kế trong các công đoạn: Vẽ và mô hình hóa Tính toán Mô phỏng Lập trình … Môn học Cơ Sở Thiết Kế Máy Slide * Chương 1: Nội dung, quá trình thiết kế máy và chi tiết máy Trần Thiên Phúc Trí tuệ nhân tạo và các hệ chuyên gia 1.8 Hệ thống đơn vị trong thiết kế máy: Hệ đơn vị SI và hệ Anh Sự thích hợp (với thói quen của người sử dụng) của các đơn vị đo truyền thống Môn học Cơ Sở Thiết Kế Máy Slide * Chương 1: Nội dung, quá trình thiết kế máy và chi tiết máy Trần Thiên Phúc Các công cụ hỗ trợ tính toán theo thời gian 1.9 Công cụ tính trong thiết kế máy:

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptNội dung, quá trình thiết kế máy và chi tiết máy.ppt
Tài liệu liên quan