Kỹ thuật an toàn và môi trường - Mạc Thị Thoa

Chương 1: Những vấn đề chung về BHLĐ, pháp lệnh BHLĐ Chương 2: Vệ sinh lao động Chương 3: Kỹ thuật an toàn Chương 4: Phòng cháy và chữa cháy Chương 5: Bảo vệ nguồn nước và không khí Chương 6: Sản xuất sạch hơn Tình hình tai nạn lao động 1.2 Những nhận thức về an toàn lao động 1.3 Tầm quan trọng của an toàn lao động 1.4 Mục đích, ý nghĩa, tính chất của công tác bảo hộ lao động. 1.5 Một số khái niệm cơ bản 1.6 Nội dung chủ yếu của

pdf311 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 2232 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Kỹ thuật an toàn và môi trường - Mạc Thị Thoa, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfky-thuat-an-toan-va-moi-truong-mac-thi-thoa.pdf
Tài liệu liên quan