Kinh tế xây dựng - Chương 2: Một số vấn đề quản lý đầu tư xây dựng

Giai đoạn 3: Kết thúc đầu tư  Nghiệm thu bàn giao công trình.  Đưa công trình vào sử dụng.  Bảo hành công trình.  Quyết toán vốn đầu tư

pdf29 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Lượt xem: 631 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Kinh tế xây dựng - Chương 2: Một số vấn đề quản lý đầu tư xây dựng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương 2 MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 1Chương 2- Một số vấn đề quản lý đầu tư xây dựng NỘI DUNG CHƯƠNG o ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ o CÁC ĐƠN VỊ THAM GIA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂYDỰNG o CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC QUẢN LÝ THỰCHIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG o PHÂN LOẠI DỰ ÁN ĐẦU TƯ o TRÌNH TỰ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ Chương 2- Một số vấn đề quản lý đầu tư xây dựng 2 Đầu tư và dự án đầu tư Đầu tư o Đầu tư là hoạt động sử dụng tiền vốn, tài nguyêntrong một thời gian tương đối dài nhằm thu vềlợi nhuận hoặc lợi ích kinh tế xã hội.  Tài nguyên: lao động, đất đai, nguyên vật liệu,mặt nước  Tài nguyên và nguồn vốn gọi chung là nguồn lực. 3Chương 2- Một số vấn đề quản lý đầu tư xây dựng Đầu tư và dự án đầu tư Dự án đầu tư o Dự án đầu tư là tập hợp những đề xuất về việcbỏ vốn để tạo mới, mở rộng hoặc cải tạo nhữngđối tượng nhất định nhằm đạt được sự tăngtrưởng về số lượng, cải tiến hoặc nâng cao chấtlượng của sản phẩm hay dịch vụ nào đó trongmột khoảng thời gian xác định. 4Chương 2- Một số vấn đề quản lý đầu tư xây dựng Các đơn vị tham gia dự án đầu tư XD o Chủ đầu tư o Các ĐV Tư vấn o Các ĐV Thi công o Chính quyền địa phương có dự án o Nhân dân 5Chương 2- Một số vấn đề quản lý đầu tư xây dựng Các đơn vị tham gia dự án đầu tư XD Chủ đầu tư o Chủ đầu tư là người sở hữu vốn hoặc được giaoquản lý và sử dụng vốn để đầu tư xây dựng côngtrình.(Tham khảo điều 3, NĐ 12/2009) 6Chương 2- Một số vấn đề quản lý đầu tư xây dựng Các đơn vị tham gia dự án đầu tư XD Các đơn vị tư vấn o Tư vấn của chủ đầu tư: đại diện chủ đầu tưquản lý điều hành dự án (trong trường hợp chủđầu tư không đủ năng lực hoặc không có điềukiện trực tiếp quản lý điều hành dự án) o Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng: lập báo cáođầu tư, báo cáo kinh tế- kỹ thuật xây dựng côngtrình... 7Chương 2- Một số vấn đề quản lý đầu tư xây dựng Các đơn vị tham gia dự án đầu tư XD Các đơn vị tư vấn (tt) o Tư vấn khảo sát xây dựng: khảo sát địa hình,địa chất, thủy văn công trình làm cơ sở lập dựán đầu tư hay lập thiết kế KT và tổng dự toáncông trình. o Tư vấn thiết kế: lập thiết kế kỹ thuật và tổng dựtoán công trình 8Chương 2- Một số vấn đề quản lý đầu tư xây dựng Các đơn vị tham gia dự án đầu tư XD Các đơn vị tư vấn (tt) o Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu: lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu,nhằm tìm ra đơn vị nhà thầu có đầy đủ năng lực (tàichính, kỹ thuật, kinh nghiệm) có thể thực hiện dựán đạt hiệu quả cao nhất với chi phí hợp lý. o Tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán công trình: kiểm tra lại thiết kế của tổ chức tưvấn thiết kế khác lập theo yêu cầu của chủ đầu tư.Nội dung chủ yếu về mức độ an toàn của công trình. 9Chương 2- Một số vấn đề quản lý đầu tư xây dựng Các đơn vị tham gia dự án đầu tư XD Các đơn vị tư vấn (tt) o Tư vấn giám sát: giám sát thường xuyên, liêntục công tác xây dựng của nhà thầu về khốilượng, chất lượng, tiến độ...thực hiện theo hợpđồng giao nhận thầu xây dựng, theo bản vẽ thiếtkế, quy chuẩn và tiêu chuẩn xây dựng o Các tư vấn khác: thẩm định giá, môi trường 10Chương 2- Một số vấn đề quản lý đầu tư xây dựng Các đơn vị tham gia dự án đầu tư XD Nhà thầu o Tổng thầu xây dựng là nhà thầu ký kết hợp đồngtrực tiếp với chủ đầu tư để nhận thầu toàn bộmột loại công việc hoặc toàn bộ công việc củadự án đầu tư xây dựng công trình. o Tổng thầu xây dựng có thể là một pháp nhânhoặc liên danh nhiều pháp nhân. 11Chương 2- Một số vấn đề quản lý đầu tư xây dựng Các đơn vị tham gia dự án đầu tư XD Nhà thầu (tt) o Tổng thầu xây dựng gồm có:  Tổng thầu thiết kế xây dựng.  Tổng thầu thi công xây dựng.  Tổng thầu thiết kế và thi công xây dựng công trình.  Tổng thầu thiết kế, cung ứng vật tư, thiết bị côngnghệ và thi công xây dựng công trình (Tổng thầuEPC).  Tổng thầu lập dự án đầu tư xây dựng công trình,thiết kế, cung ứng vật tư, thiết bị thi công và xâydựng công trình (tổng thầu chìa khóa trao tay). 12Chương 2- Một số vấn đề quản lý đầu tư xây dựng Các đơn vị tham gia dự án đầu tư XD Nhà thầu (tt) o Nhà thầu chính là nhà thầu chịu trách nhiệm vềviệc tham gia đấu thầu, đứng tên dự thầu, ký kếtvà thực hiện hợp đồng nếu được lựa chọn (sauđây gọi là nhà thầu tham gia đấu thầu). Nhàthầu tham gia đấu thầu một cách độc lập gọi lànhà thầu độc lập. o Nhà thầu cùng với một hoặc nhiều nhà thầukhác tham gia đấu thầu trong một đơn dự thầuthì gọi là nhà thầu liên danh. 13Chương 2- Một số vấn đề quản lý đầu tư xây dựng Các đơn vị tham gia dự án đầu tư XD Nhà thầu (tt) o Nhà thầu phụ là nhà thầu thực hiện một phầncông việc của gói thầu trên cơ sở thoả thuậnhoặc hợp đồng được ký với nhà thầu chính. Nhàthầu phụ không phải là nhà thầu chịu tráchnhiệm về việc tham gia đấu thầu. 14Chương 2- Một số vấn đề quản lý đầu tư xây dựng Các đơn vị tham gia dự án đầu tư XD Chính quyền địa phương có DA và nhân dân o Tạo điều kiện tổ chức dền bù, giải phong mặtbằng o Đảm bảo an ninh trật tự cho công trình o Giám sát sự thực thi của nhà thầu o Giám sát cộng đồng o Cung cấp nhân lực tại chỗ 15Chương 2- Một số vấn đề quản lý đầu tư xây dựng Các hình thức tổ chức thực hiện DA ĐT XD Chủ đầu tư tự thực hiện dự án o Áp dụng cho doanh nghiệp có đăng ký kinhdoanh, sản xuất xây dựng phù hợp với dự án. o Có thể giao một số phần việc cho các đơn vịkhác hoặc thầu phụ 16Chương 2- Một số vấn đề quản lý đầu tư xây dựng Các hình thức tổ chức thực hiện DA ĐT XD Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án o Hình thức chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án là hìnhthức tổ chức quản lý mà chủ đầu tư hoặc tự thựchiện dự án (tự sản xuất, tự xây dựng, tự tổ chứcgiám sát và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật)hoặc chủ đầu tư lập ra ban quản lý dự án để quản lýviệc thực hiện các công việc dự án theo ủy quyền. o Hình thức chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án thườngđược áp dụng cho các dự án quy mô nhỏ, đơn giảnvề kỹ thuật và gần với chuyên môn của chủ đầu tư,đồng thời chủ đầu tư có đủ năng lực chuyên môn vàkinh nghiệm quản lý dự án. 17Chương 2- Một số vấn đề quản lý đầu tư xây dựng Các hình thức tổ chức thực hiện DA ĐT XD Chủ nhiệm điều hành dự án o Hình thức Chủ nhiệm điều hành dự án là mô hình tổchức trong đó chủ đầu tư giao cho Ban quản lý điềuhành dự án chuyên ngành làm chủ nhiệm điềuhành hoặc thuê tổ chức có năng lực chuyên mônphù hợp với qui mô, tính chất của dự án làm chủnhiệm điều hành, quản lý việc thực hiện dự án. o Chủ nhiệm điều hành dự án là một pháp nhân độclập, có năng lực, sẽ là người quản lý, điều hành vàchịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộquá trình thực hiện dự án. 18Chương 2- Một số vấn đề quản lý đầu tư xây dựng Các hình thức tổ chức thực hiện DA ĐT XD Chủ nhiệm điều hành dự án (tt) o Mọi quyết định của chủ đầu tư liên quan đếnquá trình thực hiện dự án sẽ được triển khaithông qua tổ chức tư vấn quản lý dự án. o Áp dụng cho những dự án có qui mô lớn, tínhchất kỹ thuật phức tạp. 19Chương 2- Một số vấn đề quản lý đầu tư xây dựng Các hình thức tổ chức thực hiện DA ĐT XD Chìa khóa trao tay o Hình thức tổ chức dự án dạng chìa khóa trao taylà hình thức tổ chức trong đó nhà quản lý khôngchỉ là người toàn quyền của Chủ đầu tư mà cònlà “chủ” của dự án. o Hình thức này được áp dụng khi chủ đầu tưđược phép đấu thầu để lựa chọn tổng thầu thựchiện toàn bộ dự án. 20Chương 2- Một số vấn đề quản lý đầu tư xây dựng Các hình thức tổ chức thực hiện DA ĐT XD Chìa khóa trao tay o Khác với hình thức chủ nhiệm điều hành, giờđây mọi trách nhiệm được giao cho nhà quản lývà họ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn đối vớiviệc thực hiện dự án. o Trong một số trường hợp, nhà quản lý dự ánkhông chỉ được giao toàn quyền thực hiện dự ánmà còn được phép cho người khác nhận thầutừng phần việc trong dự án đã trúng thầu. 21Chương 2- Một số vấn đề quản lý đầu tư xây dựng Phân loại dự án đầu tư xây dựng Phân loại công trình o Công trình dân dụng:  Nhà ở gồm nhà chung cư và nhà riêng lẻ;  Công trình công cộng gồm: công trình vănhóa; công trình giáo dục; công trình y tế;công trình thương nghiệp, dịch vụ; nhà làmviệc; khách sạn, nhà khách; nhà phục vụ giaothông; nhà phục vụ thông tin liên lạc, thápthu phát sóng phát thanh, phát sóng truyềnhình; nhà ga, bến xe; công trình thể thao cácloại. 22Chương 2- Một số vấn đề quản lý đầu tư xây dựng Phân loại dự án đầu tư xây dựng Phân loại công trình o Công trình công nghiệp gồm:  công trình khai thác than, khai thác quặng;  công trình khai thác dầu, khí; công trình hoá chất, hóa dầu; côngtrình kho xăng, dầu, khí hoá lỏng và tuyến ống phân phối khí,dầu;  công trình luyện kim; công trình cơ khí, chế tạo;  công trình công nghiệp điện tử - tin học; công trình năng lượng;  công trình công nghiệp nhẹ; công trình công nghiệp thực phẩm;  công trình công nghiệp vật liệu xây dựng;  công trình sản xuất và kho chứa vật liệu nổ công nghiệp. 23Chương 2- Một số vấn đề quản lý đầu tư xây dựng Phân loại dự án đầu tư xây dựng Phân loại công trình o Công trình giao thông gồm: công trình đườngbộ; công trình đường sắt; công trình đườngthủy; cầu; hầm; sân bay. o Công trình thủy lợi gồm: hồ chứa nước; đập;cống; trạm bơm; giếng; đường ống dẫn nước;kênh; công trình trên kênh và bờ bao các loại. o Công trình hạ tầng kỹ thuật gồm: công trìnhcấp nước, thoát nước; nhà máy xử lý nước thải;công trình xử lý chất thải: bãi chứa, bãi chôn lấprác; nhà máy xử lý rác thải; công trình chiếusáng đô thị. 24Chương 2- Một số vấn đề quản lý đầu tư xây dựng Phân loại dự án đầu tư xây dựng Phân cấp công trình o Công trình xây dựng được phân thành 5 cấp. o Cấp công trình là cơ sở để xếp hạng và lựa chọnnhà thầu trong hoạt động xây dựng; xác định sốbước thiết kế, thời hạn bảo hành công trình xâydựng. o Khi cấp của công trình xây dựng được quy địnhtheo nhiều tiêu chí khác nhau thì cấp của côngtrình được xác định theo tiêu chí của cấp caonhất. 25Chương 2- Một số vấn đề quản lý đầu tư xây dựng Phân loại dự án đầu tư xây dựng Phân loại dự án o Theo quy mô và tính chất: dự án quan trọng quốc gia doQuốc hội thông qua chủ trương và cho phép đầu tư; các dựán còn lại được phân thành 3 nhóm A, B, C theo quy định tạiPhụ lục 1 của Nghị định 12/2009; o Theo nguồn vốn đầu tư:  Dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước;  Dự án sử dụng vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụngđầu tư phát triển của Nhà nước;  Dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước;  Dự án sử dụng vốn khác bao gồm cả vốn tư nhân hoặc sử dụnghỗn hợp nhiều nguồn vốn. 26Chương 2- Một số vấn đề quản lý đầu tư xây dựng Phân loại dự án đầu tư xây dựng Trình tự thực hiện dự án ĐT XD o Giai đoạn 1: Chuẩn bị đầu tư  Nghiên cứu thị trường, khả năng đầu tư và lựa chọn địađiểm xây dựng công trình.  Lập báo cáo đầu tư xây dựng công trình để trình cấp cóthẩm quyền cho chủ trương đầu tư.  Lập dự án đầu tư nếu báo cáo đầu tư được phê duyệt.  Đối với các dự án không phải lập báo cáo đầu tư thì chủ đầutư lập báo cáo dự án đầu tư để cấp có thẩm quyền phêduyệt.  Hoặc lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật với những công trìnhkhông cần lập dự án đầu tư. 27Chương 2- Một số vấn đề quản lý đầu tư xây dựng Phân loại dự án đầu tư xây dựng Trình tự thực hiện dự án ĐT XD o Giai đoạn 2: Thực hiện đầu tư  Xin giao đất hoặc thuê đất để xây dựng côngtrình.  Đền bù giải phóng mặt bằng.  Thiết kế công trình và lập tổng dự toán.  Xin giấy phép xây dựng.  Đầu thầu xây lắp và mua sắm thiết bị.  Thực hiện thi công xây dựng công trình. 28Chương 2- Một số vấn đề quản lý đầu tư xây dựng Phân loại dự án đầu tư xây dựng Trình tự thực hiện dự án ĐT XD o Giai đoạn 3: Kết thúc đầu tư  Nghiệm thu bàn giao công trình.  Đưa công trình vào sử dụng.  Bảo hành công trình.  Quyết toán vốn đầu tư. 29Chương 2- Một số vấn đề quản lý đầu tư xây dựng

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfkinh_te_xay_dung_2_5756.pdf
Tài liệu liên quan