Giáo trình hệ thống máy và thiết bị lạnh

Năng suất lạnh đại đa số các kho lạnh bảo quản trong công nghiệp là công suất trung bình, năng suất lạnh nằm trong khoảng 7.5 đến 40 KW. Với công suất như vậy, thích hợp nhất là sử dụng máy nứn piston kiểu nửa kín, trong một số trường hợp công suất nhỏ có thể ử dụn máy nén kiểu kín

pdf54 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 3321 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo trình hệ thống máy và thiết bị lạnh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfChuong 02 - He thong va thiet bi kho lanh.pdf
 • pdfChuong 01.pdf
 • pdfChuong 03 - He thong lanh may da.pdf
 • pdfChuong 04 - He thong cap dong.pdf
 • pdfChuong 05 - He thong lanh khac trong cong nghiep va doi song.pdf
 • pdfChuong 06 - Thiet bi ngung tu.pdf
 • pdfChuong 07 - Thiet bi bay hoi.pdf
 • docChuong 08 - Thiet bi phu trong he thong lanh.doc
 • pdfChuong 09 - Qui hoach mat bang nha may che bien thuc pham.pdf
 • pdfChuong 13 -Phu luc - b.pdf
 • pdfChuong 14 -Tai lieu tham khao.pdf
 • pdfChuong 15 - Muc luc.pdf
Tài liệu liên quan