Giáo trình điện Công Nghiệp

Khi máy xúc bốc đất đá rời không kết dính, thời gian c ảu máy xúc tăng lên: (5 ÷ 10)% đối với máy xúc gàu thuận và gàu treo trên dây, 10% đối với máy xúc gàu ngược, 15% đối với máy xúc gàu ngoạm. Khi máy xúc bốc xúc đất đá mềm, thời gian của một chu trình giảm đi hai lần. b) Xác đinh thời gian đào - bốc xúc (tđ). Khi tính thời gia ung bình khi nâng gàu bằng tốc độ trung bình của động cơ khi làm việc với phụ tải định mức.

pdf26 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 3364 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo trình điện Công Nghiệp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfCh10_trang_bi_dien_may_xuc.pdf
 • pdfch1.pdf
 • pdfCh11_trang_bi_dien_cac_thiet_bi_van_tai_lien_tuc.pdf
 • pdfch2_trang_bi_dien_nhom_may_tien.pdf
 • pdfch3_trang_bi_dien_may_bao_giuong (1).pdf
 • pdfch4_trang_bi_dien_may_doa.pdf
 • pdfch5_trang_bi_dien_may_mai.pdf
 • pdfCh6_trang_bi_dien_may_can_thep.pdf
 • pdfCh7_trang_bi_dien_may_nang_van_chuyen.pdf
 • pdfCh8_trang_bi_dien_cau_truc.pdf
 • pdfCh9_trang_bi_dien_may_nang.pdf
Tài liệu liên quan