Đoàn Đại biểu quốc hội có thể tổ chức tham vấn như thế nào

Việc tham vấn của Đoàn ĐBQH bao gồm hoạt động của tập thể và của từng thành viên; Từ v/đ được xác định trong KH đầu năm hoặc bổ sung khi có y/c mới; Đoàn và ĐB cần nghiên cứu kỹ để chọn hình thức tham vấn phù hợp; đảm bảo hoạt động có chất lượng và hiệu quả. Các hoạt động TV phải trực tiếp 3 chức năng chủ yếu của QH là Lập pháp, quyết định và GS; Do nguồn lực có hạn, Đoàn và ĐB phải tổ chức tốt sự phối hợp với các đơn vị liên quan và phát huy bộ máy văn phòng.

ppt12 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Lượt xem: 2099 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đoàn Đại biểu quốc hội có thể tổ chức tham vấn như thế nào, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐOÀN ĐBQH CÓ THỂ TỔ CHỨC THAM VẤN NHƯ THẾ NÀONgười trình bày: Ông Nguyễn Văn Mễ, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thừa Thiên - Huế khóa 11 1Bài trình bày gồm 5 phầnVai trò, nhiệm vụ của Đoàn ĐBQH trong tham vấn;Lựa chọn vấn đề, xác định phạm vi, qui mô tham vấn của Đoàn ĐBQH; Một số hình thức tham vấn phù hợp với hoạt động của Đoàn ĐBQH;Cách tổ chức sự phối hợp của Đoàn ĐBQH trong hoạt động tham vấn;Kết luận.2Bài tập động nãoTheo anh/chị, Đoàn ĐBQH một tỉnh/TP có thể sử dụng hình thức nào trong tham vấn công chúng?Mỗi người nêu 1 hình thức bằng một câu ngắn từ 2-6 chữ trên giấy bìa màu;Thời gian: 5 phút; nộp lại cho Ban tổ chức lớp để tổng hợp;Giảng viên sử dụng kết quả trong phần trình bày.3I- Vai trò, nhiệm vụ của Đoàn ĐBQH1- Vai tròLà một thiết chế của QH ở ĐP;TVCC theo chương trình hoạt động chung của QH (phối hợp với HĐDT và các UB; TV theo KH của UBTVQH);Chủ động TVCC ở ĐP với tư cách một tập thể và hỗ trợ cho từng ĐBQH thực hiện kế hoạch TVCC của mình.2- Nhiệm vụTổ chức TV bằng các hình thức thích hợp để LYK của nhân dân theo chương trình hoặc khi có y/c;Chủ động tiến hành các hoạt động TV để LYK cử tri và các kiến nghị liên quan đến các chính sách KT-XH với tư cách là một tập thể ĐBDC.4I- Vai trò, nhiệm vụ (tt) Hỗ trợ và tạo mọi điều kiện để từng ĐBQH tiến hành TVCC theo chương trình đã định;Tổ chức sự phối hợp với TT HĐND, UBND, UBMTTQ trong hoạt động TVCC;Chỉ đạo công tác bồi dưỡng; đào tạo và tăng cường nguồn lực của bộ máy VP giúp việc trong TVCC;Sơ tổng kết; rút kinh nghiệm để tự mình nâng cao chất lượng TVCC và góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động chung của QH.5II- Lựa chọn vấn đề, xác định phạm vi, qui mô tham vấn1- Lựa chọn vấn đềTình hình thực hiện n/v phát triển KTXH;LYK về các dự thảo Luật sẽ đưa ra xem xét, QĐ tại các kỳ họp của QH;Các vấn đề có tầm chính sách quốc gia hoặc của ĐP cần LYK công chúng để đóng góp vào các quyết sách của TƯ và ĐP;Các đơn thư khiếu nại, tố cáo gởi đến Đoàn ĐBQH có tính chất phức tạp, chậm trễ xử lý hoặc có biểu hiện oan sai.2- Xác định phạm vi, qui môNguồn lực có hạn (con người, kinh phí, thời gian); Phạm vi hẹp; Qui mô không lớn với một số đối tượng chọn lọc;Trong thời gian ngắn (chủ yếu giữa 2 kỳ họp).6 III- Một số hình thức TV phù hợp1- Để thực hiện chức năng Lập phápTọa đàm, trao đổi chung quanh một dự luật. Những người tham dự sẽ phát biểu quan điểm của mình; nghe ý kiến người khác và trao đổi chung để nghiên cứu sâu về chủ đề nhất là những nội dung có nhiều YK khác nhau. (Ví dụ: TV hội Luật gia; hội Doanh nghiệp);Gặp dân ở địa bàn cư trú để LYK theo chuyên đề; tiếp dân; gặp gỡ, hỏi chuyện một số cá nhân am hiểu sâu về v/đ...; Trong một số trường hợp: TV qua báo chí ở ĐP; Tìm kiếm thông tin qua các Trung tâm TT; Viện NCLP của QH.Cách làm: Đối với các hội nghị: gửi trước dự luật, gợi ý một số nội dung cần góp ý; Tiếp dân, phỏng vấn cá nhân: làm rõ nội dung, yêu cầu LYK;Cần lập biên bản; ghi âm; ghi hình để dễ tổng hợp.7 III- Một số hình thức TV phù hợp (tt) 2- Để thực hiện chức năng quyết địnhChức năng này đòi hỏi Đoàn ĐBQH và từng ĐB phải duy trì hoạt động TV thường xuyên và bằng một hình thức độc lập hoặc lồng ghép với các hình thức khác để LYK nhân dân về CS đang có hiệu lực thực hiện hoặc sắp ban hành.Các hình thức mà Đoàn và từng ĐB có thể vận dụng là: a- Hội nghị LYK tham vấn. b- Khảo sát thực địa, ĐGS, thị sát. c- Họp dân nơi cư trú. d- Gặp gỡ, phỏng vấn cá nhân. e- Tiếp nhận thư góp ý của nhân dân. g- Tọa đàm, trao đổi trong nhóm đối tượng hẹp; người bị tác động, doanh nghiệp, chuyên gia; cán bộ các sở ngành h-Tiếp dân trực tiếp. i- Sử dụng các tổ chức nghiên cứu độc lập như các Viện, Trường; Công ty tư vấn. k- Các hình thức TV qua phương tiện TTĐC, qua internet chỉ mới thực hiện ở một số ĐP, cần và có thể mở rộng.8 III- Một số hình thức TV phù hợp (tt) Cần làm tốt công tác truyền thông; trực tiếp phổ biến về v/đ, nội dung trọng tâm cần LYK; chuẩn bị một số câu hỏi để hướng việc thảo luận đi đúng chủ đề. Tùy theo hình thức TV để ghi biên bản hoặc ghi âm, ghi hình3- Để phục vụ hoạt động Giám sátTổ chức Đoàn GS, khảo sát, thị sát độc lập để tiến hành GS chung hoặc chuyên đề tùy theo v/đ được chọn.Khó khăn: khó thu xếp để cùng nhau tham gia các đợt GS nhiều ngày; Phối hợp với TTHĐ và các Ban HĐ hoặc với các cơ quan của QH để thực hiện các cuộc GS đã được thống nhất trong KH đề ra từ đầu năm.Có thể tiến hành một số trong các hình thức TV nêu ở mục 2. Khai thác tốt thông tin của CQĐP kể cả tư liệu từ các cuộc điều trần, điều tra XHH9Phối hợp với TTHĐ và các Ban: ngay từ đầu năm; xác định rõ v/đ được chọn; các nội dung trọng tâm cần LYK; tiến độ thực hiện; trách nhiệm của mỗi bên;Phối hợp với các cơ quan QH: căn cứ vào KH hoạt động TV trong năm của các cơ quan này hoặc khi nhận được thông báo, y/c cụ thể của các ĐGS của QH khi đoàn về làm việc ở ĐP;Phối hợp với MTTQ: Lồng với các buổi TXCT trước và sau kỳ họp: phối hợp chuẩn bị; MTTQ chủ trì giới thiệu đại diện Đoàn hoặc ĐBQH trình bày nội dung tham vấn và điều hành thảo luận; cử người theo dõi, ghi chép biên bản;Giao VP phối hợp CQ sở tại tổ chức cuộc tiếp xúc với các đơn vị, cá nhân nằm trong KH để tiến hành hoạt động TV. Công tác t/c và ghi chép, tổng hợp do VP đảm nhiệm; Đoàn hoặc ĐB trực tiếp chủ trì cuộc TV.IV- Cách thức tổ chức sự phối hợp10IV- Cách tổ chức sự phối hợpTheo qui định, việc TXCT, tiếp dân của Đoàn và ĐBQH phải có sự tham dự của người có thẩm quyền trong bộ máy CQ và MTTQ cấp Tỉnh. Trưởng hoặc Phó Đoàn ĐBQH chủ động nêu y/c này với các cơ quan liên quan trước khi triển khai KH tham vấn.Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND đảm bảo tốt việc cung cấp thông tin ban đầu; tự mình hoặc phối hợp với MTTQ trong công tác chuẩn bị; lo khâu hậu cần; tiến hành các thủ tục phù hợp với từng hình thức TV. Trong trường hợp MTTQ chủ trì, VP giúp việc vẫn phải thường xuyên kiểm tra, giúp Đoàn và ĐB thực hiện tốt nhất KH tham vấn; cử cán bộ theo dõi việc đảm bảo khâu hậu cần; ghi âm, ghi hình, ghi các loại biên bản. 11V- Kết luậnViệc tham vấn của Đoàn ĐBQH bao gồm hoạt động của tập thể và của từng thành viên;Từ v/đ được xác định trong KH đầu năm hoặc bổ sung khi có y/c mới; Đoàn và ĐB cần nghiên cứu kỹ để chọn hình thức tham vấn phù hợp; đảm bảo hoạt động có chất lượng và hiệu quả. Các hoạt động TV phải trực tiếp 3 chức năng chủ yếu của QH là Lập pháp, quyết định và GS;Do nguồn lực có hạn, Đoàn và ĐB phải tổ chức tốt sự phối hợp với các đơn vị liên quan và phát huy bộ máy văn phòng.12

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • ppt17_nvme_doan_dbqh_tham_van_2815.ppt