Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 3 (2009 - 2012) - Nghề: May - thiết kế thời trang - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: MVTKTT – LT 04

Câu 3: (2,5 điểm) a. Nêu yêu cầu kỹ thuật, trình tự may và vẽ hình mặt cắt tổng hợp của túi cơi nổi áo Jacket (trư¬ờng hợp ghim bông ở cơi túi), ghi thứ tự kí hiệu đư¬ờng may và tên chi tiết? b. Nguyên nhân sang dấu không chính xác, may cơi vào miệng túi không theo dấu sẽ xảy ra dạng hỏng gì của túi cơi nổi?

doc3 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Lượt xem: 612 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 3 (2009 - 2012) - Nghề: May - thiết kế thời trang - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: MVTKTT – LT 04, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3 (2009 - 2012) NGHỀ: MAY - THIẾT KẾ THỜI TRANG MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề thi : MVTKTT – LT 04 Hình thức thi: (Viết) Thời gian: 180 Phút (Không kể thời gian chép/giao đề thi) ĐỀ BÀI Câu 1: (1,5 điểm) a. Em hãy nêu ưu điểm của dây chuyền liên tục? b. Thiết kế dây chuyền may áo sơ mi nam với số lượng là 18000 sản phẩm, gồm 2 dây chuyền sản xuất và thời gian làm việc là 8h, trong 30 ngày phải hoàn thành kế hoạch. - Biết: Thời gian của sản phẩm: Tsp = 2592’’ Thời gian máy 1 kim: T1k = 1152’’ Thời gian máy vắt sổ: Tvs = 384’’ Thời gian máy thùa khuy: Ttk = 192’’ Thời gian máy đính cúc: Tđc = 288’’ Thời gian l à : Tlà = 576’’ - Tính: + Công suất lao động của 1 dây chuyền ? + Nhịp của dây chuyền ? + Số công nhân lao động thực tế trên dây chuyền (không tính tổ trưởng và kỹ thuật) và tính số công nhân sử dụng từng loại thiết bị ? Câu 2: (3 điểm) Trình bày công thức, tính toán và dựng hình (tỷ lệ 1:5) thân trước, thân sau quần âu nam 1 ly lật (như hình vẽ mô tả dưới đây) theo số đo sau: (đơn vị tính: cm) Dq = 95 Vb =70 Vố = 44 Dg = 51 Vm = 86 Cđ = 3 Câu 3: (2,5 điểm) a. Nêu yêu cầu kỹ thuật, trình tự may và vẽ hình mặt cắt tổng hợp của túi cơi nổi áo Jacket (trường hợp ghim bông ở cơi túi), ghi thứ tự kí hiệu đường may và tên chi tiết? b. Nguyên nhân sang dấu không chính xác, may cơi vào miệng túi không theo dấu sẽ xảy ra dạng hỏng gì của túi cơi nổi? Câu 4: (1.5 điểm) Nội dung phần này do các trường tự ra đề phù hợp với chương trình đào tạo của từng trường. Câu 5: (1.5 điểm) Nội dung phần này do các trường tự ra đề phù hợp với chương trình đào tạo của từng trường. , ngàythángnăm 2012 DUYỆT HĐ THI TỐT NGHIỆP TIỂU BAN RA ĐỀ THI

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docmvtktt_lt_04_2131.doc
  • docda_mvtktt_04_2232.doc
Tài liệu liên quan