Đáp án ngân hàng câu hỏi thi học phần: Các quá trình gia công

Mã số học phần: MEC202 2. Số tín chỉ: 3 3. Nôi dung đánh giá thi kết thúc học phần: Các nội dung cơ bản của Sản xuất cơ khí như Vật liệu học, Luyện kim, Sản xuất Đúc, Gia công áp lực; Hàn và cắt kim loại; Gia công cắt gọt; Xử lý nhiệt; Gia công đặc biệt; lắp giáp; Cơ khí hoá và tự động hoá trong sản xuất cơ khí. 4. Đáp án ngân hàng câu hỏi. 4.1. Câu hỏi 2 điểm.

doc10 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 3578 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đáp án ngân hàng câu hỏi thi học phần: Các quá trình gia công, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NGÀNH ĐÀO TẠO: KHỐI NGÀNH KỸ THUẬT. CHUYÊN NGÀNH: ĐÁP ÁN NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI HỌC PHẦN: CÁC QUÁ TRÌNH GIA CÔNG 1. Mã số học phần: MEC202 2. Số tín chỉ: 3 3. Nôi dung đánh giá thi kết thúc học phần: Các nội dung cơ bản của Sản xuất cơ khí như Vật liệu học, Luyện kim, Sản xuất Đúc, Gia công áp lực; Hàn và cắt kim loại; Gia công cắt gọt; Xử lý nhiệt; Gia công đặc biệt; lắp giáp; Cơ khí hoá và tự động hoá trong sản xuất cơ khí. 4. Đáp án ngân hàng câu hỏi. 4.1. Câu hỏi 2 điểm. Thế nào là quá trình thiết kế, quá trình sản xuất? cho ví dụ. Nêu được QTTKế (0,5 điểm) Nêu được QTSX (0,5 điểm) Ví dụ (1 điểm) Trình bày các phương pháp đo trong sản xuất cơ khí Các phương pháp đo truyền thồng (1 điểm). Các phương pháp đo hiện đại (1 điểm) Nêu những tính chất chung của kim loại và hợp kim? Cơ tính (0,5 điểm) Lý tính (0,5 điểm) Hóa tính (0,5 điểm) Tính công nghệ (0,5 điểm) Trình bày về cơ tính của kim loại và hợp kim. Độ bền (0,5 điểm) Độ cứng (0,5 điểm) Độ dãn dài tương đối (0,5 điểm) Độ dai va chạm (0,5 điểm) Thực chất, ưu nhược điểm của sản xuất đúc? Thực chất, hình vẽ (1 điểm) Đặc điểm (1 điểm) Giải thích sơ đồ biểu diễn khái quát quá trình sản xuất vật đúc. Vẽ sơ đồ (1 điểm) Giải thích (1 điểm) Các loại dụng cụ cơ bản dùng trong rèn tự do? - Nhóm dụng cụ chính (1 điểm) - Nhóm dụng cụ kẹp và dụng cụ đo (1 điểm) 4.2. Câu hỏi 3 điểm Xây dựng và giải thích sơ đồ quá trình sản xuất cơ khí? Vẽ sơ đồ (1 điểm) Giải thích (2 điểm) Trình bày khái niệm về sản phẩm, chi tiết máy, bộ phận máy, cơ cấu máy, phôi trong sản xuất cơ khí Sản phẩm (0,5 điểm) Chi tiết máy (0,5 điểm) Bộ phận máy (0,5điểm) Cơ cấu máy (1 điểm) Phôi (0,5 điểm) Thế nào là quy trình công nghệ? Các thành phần của quy trình công nghệ? Khái niệm (1 điểm) Nguyên công (1 điểm) Bước (0,5 điểm) Động tác (0,5 điểm) Trình bày khái niệm dạng sản xuất trong sản xuất cơ khí, các dạng sản xuất trong sản xuất cơ khí. Đặc điểm, phạm vi ứng dụng từng dạng sản xuất? Sản xuất đơn chiếc (1 điểm) Sản xuất hàng loạt (1 điểm) Sản xuất hàng khối (1 điểm) Ký hiệu độ nhám bề mặt chi tiết? Phân cấp độ nhám? Cho ví dụ. Ký hiệu (1 điểm) Phân loại (1 điểm) Ví dụ, ký hiệu (1 điểm) Trình bày về khái niệm về lắp lẫn, dung sai và sơ đồ biểu diễn kích thước và dung sai. Cho ví dụ về kích thước và dung sai của kích thước. Khái niệm về dung sai (1 điểm) Khái niệm về tính lắp lẫn (1 điểm) Ví dụ (1 điểm) Trình bày các loại dụng cụ đo cơ bản trong sản xuất cơ khí? ứng dụng của từng loại dụng cụ đo khi đo. Dụng dụ đo truyền thống (1 điểm) Dụng cụ đo hiện đại (1 điểm) Ứng dụng (1 điểm) Vai trò của tiêu chuần hoá trong sản xuất cơ khí? Các chức năng chủ yếu của tiêu chuẩn hoá. Khái niệm tiêu chuẩn hóa (1 điểm) 5 chức năng của tiêu chuẩn hóa (2 điểm) Trình bày khái niệm về hợp kim, pha, nguyên, các dạng tổ chức của hợp kim. Khái niệm hợp kim (1 điểm) Khái niệm về pha (0,5 điểm) Khái niệm về Nguyên (0,5 điểm) Các dạng tổ chức của hợp kim (1 điểm) Trình bày cách phân loại và ký hiệu thép cac bon. Phân loại theo tổ chức (1 điểm) Phân loại theo thành phần (1 điểm) Phân loại theo công dụng (1 điểm) Trình bày cách phân loại và ký hiệu thép hợp kim. Phân loại theo tổ chức (1 điểm) Phân loại theo thành phần (1 điểm) Phân loại theo công dụng (1 điểm) Trình bày cách phân loại và ký hiệu gang. Gang xám (1 điểm) Gang cầu (1 điểm) Gang dẻo (1 điểm) Trình bày về hợp kim cứng. Khái niệm (1 điểm) Ứng dụng (1 điểm) Cách chế tạo (1 điểm) Các kim loại màu và hợp kim của chúng anh (chị) biết. Đồng và hợp kim đồng (1 điểm) Nhôm và hợp kim nhôm (1 điểm) Các hợp kim màu khác (1 điểm) Các loại vật liệu phi kim loại dùng trong sản xuất cơ khí, ưu nhược điểm của từng loại và phạm vi ứng dụng của từng loại trong sản xuất cơ khí? Gỗ (1 điểm) Nhựa (1 điểm) Các chất khác (1 điểm) Khái niệm, cấu tạo, tính chất của vật liệu Compozit? Kể tên một số vật liệu compozit thông dụng trong sản xuất và đời sống mà anh, chị biết. Khái niệm, cấu tạo (1 điểm) Tính chất (1 điểm) Ví dụ (1 điểm) Trình bày hiểu biết về gốm silicat. (Nguyên liệu, phối liệu, tạo hình, sấy, nung)? Khái niệm (1 điểm) Nguyên liệu, phối liệu (1 điểm) Tạo hình, nung (1 điểm) Trình bày hiểu biết về gốm ôxit và gốm không ôxit. (Nguyên liệu, phối liệu, tạo hình, nung)? Khái niệm (1 điểm) Nguyên liệu, phối liệu (1 điểm) Tạo hình, nung (1 điểm) Trình bày cấu tạo, tính chất, phân loại và ứng dụng của gỗ trong sản xuất cơ khí? Cấu tạo, tính chất (1 điểm) Phân loại (1 điểm) ứng dụng (1 điểm) Trình bày hiểu biết về sản xuất vật liệu Polyme? Khái niệm (1 điểm) Cấu tạo (1 điểm) Sản xuất polyme (1 điểm) Trình bày hiểu biết về gia công vật liệu Polyme? Khái niệm (1 điểm) Các phương pháp gia công (2 điểm) Trình bảy hiểu biết về vật liệu thuỷ tinh (Nguyên liệu, nấu, tạo hình và gia công)? Khái niệm, cấu tạo (1 điểm) Nguyên liệu, nấu (1 điểm) Tạo hình, gia công (1 điểm) Thế nào là nhiệt luyện kim loại và hợp kim, tác dụng của nhiệt luyện kim loại và hợp kim và ảnh hưởng của nhiệt luyện đối với kim loại và hợp kim? Khái niệm (1 điểm) Các chuyển biến khi nhiệt luyện (1 điểm) Ảnh hưởng của nhiệt luyện (1 điểm) Trình bày tóm tắt các phương pháp nhiệt luyện thép? Ủ (0,5 điểm) Thường hóa (0,5 điểm) Tôi (1,5 điểm) Ram (0,5 điểm) Thế nào là hoá nhiệt luyện, các phương pháp hoá nhiệt luyện? Khái niệm hóa nhiệt luyện (1 điểm) Các phương pháp (2 điểm) So sánh hai phương pháp nhiệt luyện và hoá nhiệt luyện kim loại, phạm vi ứng dụng của từng phương pháp? Giống nhau (1 điểm) Khác nhau (1 điểm) Phạm vi ứng dụng (1 điểm) Trình bày sơ lược các bộ phận cơ bản của một khuôn đúc và nhiệm vụ của từng bộ phận? Vẽ hình (1 điểm) Giải thích chức năng các bộ phận (2 điểm) Trình bày các loại vật liệu dùng làm khuôn và lõi khi đúc trong khuôn cát, vai trò chính của từng loại khi sử dụng làm khuôn và lõi? Khái niệm, yêu cầu (1 điểm) Vật liệu hạt (1 điểm) Vật liệu dính kết (1 điểm) Trình bày tính đúc của hợp kim? Khái niệm tính chảy loãng (1 điểm) Các yếu tố ảnh hưởng (2 điểm) Vật liệu dùng để nấu gang? Vật liệu kim loại (1 điểm) Nhiên liệu (1 điểm) Vật liệu phụ (1 điểm) Khái niệm, ưu nhược điểm, phạm vi ứng dụng của đúc trong khuôn kim loại? Thực chất, hình vẽ (1 điểm) Đặc điểm, quy trình (1 điểm) Ứng dụng (1 điểm) Khái niệm, ưu nhược điểm, phạm vi ứng dụng của đúc áp lực? Thực chất, hình vẽ (1 điểm) Đặc điểm, quy trình (1 điểm) Ứng dụng (1 điểm) Khái niệm, ưu nhược điểm, phạm vi ứng dụng của đúc ly tâm? Sơ đồ đúc ly tâm trục đứng, trục ngang? Thực chất, hình vẽ (1 điểm) Đặc điểm, quy trình (1 điểm) Ứng dụng (1 điểm) Khái niệm, ưu nhược điểm, phạm vi ứng dụng của đúc mẫu chảy? Thực chất, hình vẽ (1 điểm) Đặc điểm, quy trình (1 điểm) Ứng dụng (1 điểm) Các dạng khuyết tật của sản phẩm đúc? Các nhóm khuyết tật (1 điểm) Nguyên nhân (2 điểm) Các phương pháp kiểm tra, sửa chữa khuyết tật vật đúc? Các nhóm khuyết tật (1 điểm) Cách kiểm tra (1 điểm) Sửa chữa (1 điểm) Thực chất, đặc điểm phân loại của phương pháp gia công kim loại bằng áp lực? Thực chất (1 điểm) Đặc điểm (1 điểm) Phân loại (1 điểm) Mục đích của nung nóng, các hiện tượng xảy ra khi nung nóng kim loại? Biện pháp khắc phục? Mục đích (1 điểm) Các hiện tượng xảy ra (1 điểm) Cách khắc phục (1 điểm) Trình bày khái quát các nguyên công cơ bản trong rèn tự do. Nguyên công vuốt (1 điểm) Nguyên công chồn, đột lỗ (1 điểm) Các nguyên công khác (1 điểm) Thực chất, đặc điểm của phương pháp dập thể tích, điều kiện dập thể tích hợp lý? Thực chất, hình vẽ (1 điểm) Đặc điểm (1 điểm) Điều kiện dập thể tích hợp lý (1 điểm) Thực chất, đặc điểm của phương pháp dập tấm? Thực chất (1 điểm) Sơ đồ (1 điểm) Đặc điểm (1 điểm) Trình bày các nguyên công cơ bản trong dập tấm Nguyên công uốn (1 điểm) Nguyên công dập vuốt (1 điểm) Các nguyên công khác (1 điểm) Thực chất, đặc điểm, phân loại của hàn kim loại? Thực chất (1 điểm) Đặc điểm (1 điểm) Phân loại (1 điểm) Phân biệt vị trí mối hàn trong không gian? Đặc điểm khi hàn các mối hàn ở từng vị trí? Phân biệt 3 vị trí hàn (1 điểm) Đặc điểm (1 điểm) Công nghệ hàn từng vị trí (1 điểm) Thực chất, đặc điểm, phân loại hàn hồ quang tự động? Thực chất (1 điểm) Đặc điểm (1 điểm) Phân loại (1 điểm) Thực chất, phân loại các phương pháp hàn điện tiếp xúc. Thực chất (1 điểm) Đặc điểm (1 điểm) Phân loại (1 điểm) Các loại khí dùng để hàn, ngọn lửa hàn và cách sử dụng ngọn lửa hàn? Các loại khí hàn (1 điểm) Các loại ngon lửa (1 điểm) Cách sử dụng (1 điểm) Trình bày về cắt kim loại bằng khí? Thức chất (1 điểm) Đặc điểm (1 điểm) Điều kiện cắt kim loại bằng khí (1 điểm) Trình bày về hàn vẩy. Thức chất (1 điểm) Đặc điểm (1 điểm) Công nghệ hàn vẩy (1 điểm) Các chuyển động cơ bản của quá trình cắt gọt kim loại. Chuyển động chính (1 điểm) Chuyển động chạy dao (1 điểm) Chuyển động phụ (1 điểm) Trình bày các thông số cơ bản của chế độ cắt gọt. Vận tốc cắt (1 điểm) Lượng chạy dao (1 điểm) Chiều sâu và thời gian cắt (1 điểm) Trình bày hình dáng hình học và các thông số của dụng cụ cắt. Hình vẽ (1 điểm) Ghi đúng thông số (1 điểm) Giải thích (1 điểm) Trình bày về các hiện tượng vật lý xảy ra trong quá trình cắt gọt kim loại. Quá trình tạo phoi (1 điểm) Nhiệt cắt (1 điểm) Mòn dao (1 điểm) Trình bày về khái niệm, cách phân loại và cách ký hiệu máy công cụ. Khái niệm (1 điểm) Phân loại (1 điểm) Ký hiệu (1 điểm) Trình bày về gia công trên máy tiện. Đặc điểm (1 điểm) Khả năng công nghệ (2 điểm) Trình bày về gia công trên máy khoan - doa. Đặc điểm (1 điểm) Khả năng công nghệ (2 điểm) Trình bày về gia công trên máy bào - xọc? Đặc điểm (1 điểm) Khả năng công nghệ (2 điểm) Trình bày về gia công trên máy phay? Đặc điểm (1 điểm) Khả năng công nghệ (2 điểm) Trình bày về gia công trên máy mài? Đặc điểm (1 điểm) Khả năng công nghệ (2 điểm) Trình bày các hình thức và các phương pháp đạt độ chính xác khi lắp ráp? Khái niệm (1 điểm) Sơ đồ lắp ráp (1 điểm) Các phương pháp (1 điểm) Trình bày phương pháp lắp một số mối ghép điển hình? - Chọn 1 chi tiết điển hình (1 điểm) - Yêu cầu khí lắp ráp (1 điểm) - Sơ đồ lắp ráp (1 điểm) Trình bày hiểu biết về gia công kim loại bằng tia lửa điện? Thực chất, đặc điểm (1 điểm) Khả năng công nghệ (1 điểm) Quy trình (1 điểm) Trình bày hiểu biết về gia công bằng Cơ - Điện – Hoá? Thực chất, đặc điểm (1 điểm) Khả năng công nghệ (1 điểm) Quy trình (1 điểm) Trình bày thực chất, phân loại các phương pháp tạo mẫu nhanh? Thực chất, đặc điểm (1 điểm) Khả năng công nghệ (1 điểm) Quy trình (1 điểm) Trình bày các bước trong công nghệ tạo mẫu nhanh? Thực chất, đặc điểm (1 điểm) Khả năng công nghệ (1 điểm) Quy trình (1 điểm) Trình bày hiểu biết về luyện kim bột? Thực chất, đặc điểm (1 điểm) Khả năng công nghệ (1 điểm) Quy trình (1 điểm) Trình bày khái niệm về cơ khí hoá và tự động hoá? Các phương tiện cơ khí hoá sản xuất? - Khái niệm (1 điểm) - Sơ đồ (1 điểm) - Các phương tiện (1 điểm) 4.3. Câu hỏi (2-3 điểm), Bài tập. Nội dung bài tập: 4.3.1. Hàn giáp mối. (2,5 điểm) - Tính được dq (0,5 điểm) - Tính được Ih (0,5 điểm) - Tính được Vh (1 điểm) - Tính được Th (0,5 điểm) 4.3.2. Mối hàn góc, chữ T (2 điểm) - Tính được dq (0,5 điểm) - Tính được Ih (0,5 điểm) - Tính được Vh (0,5 điểm) - Tính được Th (0,5 điểm) 4.3.3. Hàn tự động dưới lớp thuốc bảo về. - Tính được dd (0,5 điểm) - Tính được Ih (0,5 điểm) - Tính được Vd (0,5 điểm) - Tính được Vh (0,5 điểm) Đáp án ngân hàng câu hỏi này đã được thông qua bộ môn làm cơ sở để làm đáp án khi ra đề thi cho ngành Chế tạo máy, ngành điện, điện tử, luyện kim cán thép, động lực, sư phạm kỹ thuật, … theo học chế 150 tín chỉ. THÔNG QUA BỘ MÔN THÔNG QUA HỘI ĐỒNG TRƯỞNG BỘ MÔN KHOA HỌC GIÁO DỤC KHOA CƠ KHÍ CHỦ TỊCH

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐáp án ngân hàng câu hỏi thi học phần- Các quá trình gia công.doc
Tài liệu liên quan