Cơ quan tạo huyết và miễn dịch

MÔ SINH LÝ Nhiều chức năng quan trọng: tạo Lympho, tiêu - hủy HC già, tạo máu và bảo vệ bằng thực bào & tổng hợp kháng thể. TK phôi thai: tạo HC, BC hạt, TC & Lympho bào. Sau sanh chỉ tạo Lympho bào. Bệnh lý: có thể tạo HC & BC hạt.

ppt26 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Lượt xem: 1336 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Cơ quan tạo huyết và miễn dịch, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CƠ QUAN TẠO HUYẾT VÀ MIỄN DỊCHBs. Trần Kim Thương Mục tiêu 1. Phân biệt được cơ quan tạo huyết và miễn dịch trung ương, ngoại vi.2. Mô tả được cấu trúc mô học của hạch và lách. NỘI DUNG- CQ TH & MD Trung Ương: Tuỷ tạo huyết, Thymus.- CQ TH & MDịch ngoại vi: Hạch, lách, bạch huyết & các Nang Bạch huyết.- Tuỷ tạo huyết => HC, BC Hạt, tiểu cầu, Lympho bào B, tiền thân Lympho bào T & Mono bào.- Các cơ quan TH khác => Lympho bào.- Các cơ quan TH cấu tạo giống nhau: + Mô lưới. + Tế bào tạo máu. + Hệ thống mao mạch kiểu xoang phong phú. + Có thực bào & tương bào. I. TUỶ TẠO HUYẾT - Là CQ TH Trung ương.- Ở một số xương dẹt & đầu xương dài.- Đỏ xẩm.- Tạo tế bào máu. II. THYMUS: (Tuyến ức) - Sau xương ức.- TB Lympho T Tiền hệ từ tuỷ tạo huyết Dòng máu Thymus Biệt hoá Lách, HBHuyết & các nang Lympho.Tuyến ức dưới KHV và độ phóng đại nhỏ A. HẠCH BẠCH HUYẾT- Hình hạt đậu trên mạch bạch huyết.- Tạo Lympho Bào, bảo vệ & dự trữ Bạch huyết- Rốn: ĐM, TK, TM & BH Quản ra.I. CẤU TẠO 1. Thành phần chống đỡ: - Vỏ xơ. - Vách xơ (Bè xơ). - Dây xơ2. Nhu mô: - Vùng vỏ - Vùng cận vỏ. - Vùng tủy.Phần vỏ của hạch a) Vùng vỏ: (Vùng B) - Nang BH. - Xoang dưới vỏ. - Xoang quanh nang.b) Vùng cận vỏ: (Vỏ sâu) - Là vùng phụ thuộc tuyến ức. - Có tiểu TM là nơi TB T&B từ dòng máu đi vào HBH.c) Vùng tủy: - Dây tủy (dây nang): là nơi TB B thành tương bào. - Xoang tủy (Hang BH).II. ĐƯỜNG BẠCH HUYẾT Bạch huyết quản đến Xoang dưới võ Xoang quanh nang Xoang tủy Bạch huyết quản ra trên rốn.III. TUẦN HOÀN MÁU ĐM vào ổ rốn hạch Bè xơ NBH Ra khỏi bằng TM ổ rốn.B. LÁCH Lách là cơ quan Lympho lớn nhất trên cơ thể. I. CẤU TẠO: 1) Thành phần chống đỡ: - Vỏ xơ. - Vách xơ. - Dây xơ.Mô láchVách xơ và dây xơVách xơ chưa mạch máu 2) Nhu mô lách: a/ Tủy trắng: - Giống nang BH nhưng có một vài ĐM trung tâm. - 3 vùng: + Vùng quanh ĐM. + Trung tâm sinh sản. + Vùng rìa.b/ Tủy đỏ: - Dây Billroth: Đại thực, Lympho bào, Tương bào, TB máu tự do. - Xoang Tĩnh mạch: + Là mao mạch kiểu xoang. + Nằm xen kẽ với dây Billroth.Nhu mô láchII. TUẦN HOÀN: ĐM vào lách ổ rốn Chia nhánh vào bè xơ Vào nhu mô lách ĐM bút lông + Xoang TM + Dây Billroth1) Hệ thống tuần hoàn kínMáu từ ĐM bút lông Xoang TM TM tủy đỏ TM bè TM lách 2) Hệ thống tuần hoàn hở: Máu từ ĐM bút lông Dây Billroth Ngấm qua thành xoang TM Trở về TMIII.MÔ SINH LÝ: Nhiều chức năng quan trọng: tạo Lympho, tiêu - hủy HC già, tạo máu và bảo vệ bằng thực bào & tổng hợp kháng thể.TK phôi thai: tạo HC, BC hạt, TC & Lympho bào.Sau sanh chỉ tạo Lympho bào.Bệnh lý: có thể tạo HC & BC hạt.The endGOOD LUCK TO YOU!

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptco_quan_tao_huyet_va_mien_dichok_053.ppt
Tài liệu liên quan