Bài giảng thực hành phay

Các quy tắc bảo dưỡng máy § Trước khi làm việc, phải kiểm tra máy cẩn thận. § Thao tác các cơ cấu điều khiển đúng quy tắc. § Sử dụng chế độ cắt hợp lý, không quá công suất máy. § Gá phôi bảo đảm vững chắc. § Lắp trục dao và dao bảo đảm chính xác và chặt. § Dầu mỡ bôi trơn phải đầy đủ và đúng loại. § Sử dụng dung dịch tưới trơn bảo đảm chất lượng. § Sau ca thực tập phải lau chùi máy cẩn thận. § Thấy hiện tượng khác thường phải kịp thời ngừng máy, tìm nguyên nhân. Báo cáo với thầy hướng dẫn đến xem xét, không tự tiện tháo mở các bộ phận máy.

ppt334 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 2588 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng thực hành phay, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptthuchanhphay.ppt
Tài liệu liên quan