Bài giảng phần tử dẫn hướng

Độ chính xác chế tạo ổ lăn quyết định bởi độ chính xác cảu các kích thước lắp ghép các vùng ổ và độ chính xác khi quay (độ đảm bảo hường tâm, độ đảo dọc trục.) Tiêu chuẩn quy định 5 cấp chính xác: 0,6,5,4,2(theo thứ thự độ chính xác tăng dần) Thường dùng cấp chính xác 0 (hộp giảm tốc, các kết cấu thông thường trong ngành cơ khí)

pdf73 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 1936 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng phần tử dẫn hướng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfBài giảng phần tử dẫn hướng.pdf