Bài giảng Máy công cụ - Phạm Văn Trung

94.4Ly hợp an toàn Cơ cấu phỏng quá tải bằng chốt an toàn có nhược điểm là khỉ chống quá tải Nong thì bị hỏng, phải thay cái khác, tốn nhiều thời gian. Khắc phục nhược điểm này, người ta dùng ly hợp ai lần. Khi quá tải, các thật tiếp xúc của ly hợp trượt lên nhau , cắt xích truyền động tương ứng. Sau đó tự động nối lại xích truyền động khitai! trọng trở về trạng trái bình thưởng. Các loại ly hợp an toàn được dùng nhiều trên máy công cụ hiện đại được trình bày trên hình 9.17. Hài (4) là ly hợp mi sát san toàn. Khi quá tải, bánh răng (1) sẽ trượt lên chi tiết (2). Đứng về mặt kết cấu, nó hoàn toản giống ly hợp ma sát nhưng ở đây không cần có cấu điều khiển ly hợp. Hình (b) là ly hợp vấu an toàn. Nó gồm có phần (2) và (5) trên trên hai trục (1) và (6) Khỉ momen truyền thẫm trong giới hạn cho phép, lò xo (4) ép các vậu nghiêng lăn khớp với nhau. Điều chỉnh lực lồ X0, qua đó điều chỉnh hotnen truyền được thực hiện bằng ống có ren (3)

pdf182 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 17/03/2022 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Máy công cụ - Phạm Văn Trung, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_may_cong_cu_pham_van_trung.pdf
Tài liệu liên quan