Bài giảng Mạch điện - Trần Thị Ánh Duyên

C U HỎI ÔN TẬP 7.1. Nếu điều kiện để xảy ra quá trình quá độ trong mạch điện. 7.2. Nêu khái niệm sơ kiện. Trong 1 bài toán quá độ bất kỳ, có thể xác định được bao nhiêu sơ kiện. Mục đích của việc xác định các sơ kiện trong bài toán là gì ? 7.3. Phân loại sợ kiện. Nêu cách xác định các loại sơ kiện này. 7.4. Phát biểu luật đóng mở 1 và luật đóng mở 2. 7.5. Nêu cách xác định số mũ đặc trưng p bằng phương pháp đại số hóa sơ đồ tương đương không nguồn sau khi đóng mở khóa K.

pdf163 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 19/03/2022 | Lượt xem: 147 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Mạch điện - Trần Thị Ánh Duyên, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_mach_dien_tran_thi_anh_duyen.pdf
Tài liệu liên quan