Bài giảng Điều khiển máy điện - Bài: Điều khiển dòng. Ước lượng từ thông - Nguyễn Ngọc Tú

Nếu từ thông ψr trùng với trục d • Từ thông rotor ψr = ψrd • Thành phần ψrq = 0 Viết các biểu thức để tính từ thông rotor, góc từ thông và moment từ các giá trị dòng, áp đo

pdf23 trang | Chia sẻ: Tiểu Khải Minh | Ngày: 20/02/2024 | Lượt xem: 22 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Điều khiển máy điện - Bài: Điều khiển dòng. Ước lượng từ thông - Nguyễn Ngọc Tú, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bộ môn Thiết bị điện Điều khiển máy điện -Điều khiển dòng -Ước lượng từ thông Bộ môn Thiết bị điện Điều khiển tiếp dòng (current-fed) -Điều khiển sao cho dòng stator bằng với giá trị đặt (ở điều kiện lý tưởng) -Đơn giản hơn điều khiển tiếp áp (không cần sử dụng các phương trình điện áp stator) -ids* và iqs* được tính từ hai vòng điều khiển từ thông và moment Bộ môn Thiết bị điện Hysteresis PWM Các dòng pha stator được hồi tiếp và so sánh với giá trị đặt, bộ nghịch lưu được kích hoạt trực tiếp dựa vào sai số so sánh. Bộ môn Thiết bị điện Sơ đồ điều khiển FOC: tiếp dòng Phương trình điện áp stator có thể được bỏ qua. Viết các phương trình liên quan??? Bộ môn Thiết bị điện Sơ đồ điều khiển FOC: tiếp dòng CRPWM: current regulated PWM inverter Bộ môn Thiết bị điện Sơ đồ điều khiển FOC: tiếp dòng Nếu từ thông rotor đặt là hằng số, ta có và bộ điều khiển từ thông có thể được loại bỏ, dòng ids* được tính bằng công thức Khi đó, dòng iqs sẽ tỉ lệ thuận với moment Te  bộ điều khiển moment có thể lược bỏ, ngõ ra bộ điều khiển tốc độ sẽ trở thành iqs* Bộ môn Thiết bị điện Mô hình tiếp dòng dùng Simulink Giải thích và chạy thử chương trình mô phỏng Bộ môn Thiết bị điện Ước lượng độ lớn và vị trí của vector không gian từ thông PP trực tiếp (hồi tiếp): bằng cảm biến đo từ thông hoặc tính trực tiếp từ dòng stator và tốc độ đo được PP gián tiếp (feed-forward): dùng nhiều vì đơn giản hơn pp trực tiếp. Bộ môn Thiết bị điện Ước lượng từ thông trực tiếp: ψm-is Dùng 2 cảm biến từ thông đặt vuông góc để đo từ thông khe hở không khí và Suy ra Bộ môn Thiết bị điện Ước lượng từ thông trực tiếp: ψm-is (tt) Moment được tính bởi (P là số cặp cực) Đo dòng điện stator và từ thông khe hở để ước lượng từ thông rotor Không cần dùng tốc độ rotor Bộ môn Thiết bị điện Ước lượng từ thông trực tiếp: vs-is Đo dòng điện và điện áp stator để ước lượng từ thông rotor Không cần dùng tốc độ rotor Cần dùng khâu tích phân Bộ môn Thiết bị điện Ước lượng từ thông trực tiếp: vs-is (tt) Moment được tính bởi (P là số cặp cực) Bộ môn Thiết bị điện Ước lượng từ thông trực tiếp: is-ω Đo dòng điện và tốc độ để ước lượng từ thông rotor Không cần dùng khâu tích phân Có thể ước lượng ở tốc độ bằng 0  Được dùng phổ biến nhất P: số cặp cực Vị trí từ thông rotor  Giải thích??? Bộ môn Thiết bị điện Ước lượng từ thông: is-ω (review) Các phương trình mô hình máy điện dạng vector:  ωr = ωa : tốc độ đồng bộ Bộ môn Thiết bị điện Nếu từ thông ψr trùng với trục d • Từ thông rotor ψr = ψrd • Thành phần ψrq = 0 Ước lượng từ thông: is-ω (review) Dòng is (màu đen) và từ thông ψr (màu xanh) trong hệ tọa độ quay dq Bộ môn Thiết bị điện Ước lượng từ thông trực tiếp: is-ω (tt) Chữ ‘e’ bên trên chỉ giá trị ước lượng Bộ môn Thiết bị điện Bài tập Viết các biểu thức để tính từ thông rotor, góc từ thông và moment từ các giá trị dòng, áp đo Bộ môn Thiết bị điện Ước lượng gián tiếp Chỉ cần đo tốc độ hay vị trí Dấu * chỉ giá trị tham chiếu Bộ môn Thiết bị điện Ước lượng gián tiếp Mô hình điều khiển gián tiếp, tiếp dòng. Khi xét từ thông rotor là hằng số  ids* cũng là hằng số Bộ môn Thiết bị điện Ước lượng gián tiếp Mô hình điều khiển gián tiếp, tiếp áp Bộ môn Thiết bị điện Xác định thông số động cơ Bộ môn Thiết bị điện Bộ môn Thiết bị điện

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_dieu_khien_may_dien_bai_dieu_khien_dong_uoc_luong.pdf
Tài liệu liên quan