Bài giảng Cung cấp điện - Chương 2: Phụ tải điện - Trường đại học Bách Khoa Hà Nội (HUST)

Các phương pháp xác định phụ tải tính toán - Mục đích: Xác định phụ tải tính toán dùng cho thiết kể, lựa chọn thiết bị. - Phụ tải tính toán là phụ tải gia thiết lâu dài, không đổi trong suốt quá trình làm việc, gây ra một hiệu quả phát nhiệt đỗi với cSc vật dẫn điện của hệ thỗng bằng với công suất thực tễ gây ra trong suốt quá trình làm việc.

pdf34 trang | Chia sẻ: Tiểu Khải Minh | Ngày: 20/02/2024 | Lượt xem: 24 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Cung cấp điện - Chương 2: Phụ tải điện - Trường đại học Bách Khoa Hà Nội (HUST), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_cung_cap_dien_chuong_2_phu_tai_dien_truong_dai_hoc.pdf
Tài liệu liên quan