Bài giảng Chi tiết máy - Chương 14: Khớp nối - Phan Tấn Tùng

2.3 Nối trục di động Nối trục chữ thập Nối trục bản lề6 2.4 Nối trục đàn hồi Nối trục đĩa hình sao Nối trục vòng đàn hồi Nối trục răng lò xo Nối trục vỏ đàn hồi7 3. Ly hợp 3.1 Ly hợp ăn khớp8 3.2 Ly hợp ma sát Ly hợpcôn ma sát Ly hợp đĩa ma sát Ly hợp nhiều đĩa ma sát9 4. Ly hợp tự động Ly hợp ly tâm Ly hợp ma sát an toàn10 Ly hợp vấu an toàn Ly hợp bi an toàn

pdf11 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 18/03/2022 | Lượt xem: 157 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Chi tiết máy - Chương 14: Khớp nối - Phan Tấn Tùng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chi tiết máy TS Phan Tấn Tùng Chương 14 KHỚP NỐI 1. Khái niệm chung Công dung: truyềnchuyển động giữa2 trục Phân loại 1 Chi tiết máy TS Phan Tấn Tùng Nguyên tắc chung tính ly hợp • Khớpnốilàchi tiếttiêuchuẩn hoá và bán sẳntrênthị trường • Tính khớpnốichủ yếudựa vào mômen xoắnT màkhớpnốicóthể truyền được • Mômen xoắntínhtoán Tt = K ×T ≤ [T ] • Với T là mômen xoắntruyềntrêntrục,K là hệ số làm việc(bảng 14.1) và [T] là mômen xoắn cho phép củakhớpnốitiêuchuẩn 2 Chi tiết máy TS Phan Tấn Tùng 2. Nốitrục 2.1 Nốitrụcchặt Nốitrục ống Nốitrục đĩa 3 Chi tiết máy TS Phan Tấn Tùng 2.2 Nốitrụcbù Nốitrụcrăng Nốitrụcxích 4 Chi tiết máy TS Phan Tấn Tùng 2.3 Nốitrụcdiđộng Nốitrụcchữ thậpNốitrụcbảnlề 5 Chi tiết máy TS Phan Tấn Tùng 2.4 Nốitrục đàn hồi Nốitrục đĩahìnhsao Nốitrục vòng đàn hồi Nốitrụcrăng lò xo Nốitrụcvỏđàn hồi 6 Chi tiết máy TS Phan Tấn Tùng 3. Ly hợp 3.1 Ly hợp ănkhớp 7 Chi tiết máy TS Phan Tấn Tùng 3.2 Ly hợp ma sát Ly hợpcôn ma sát Ly hợp đĩa ma sát Ly hợpnhiều đĩa ma sát 8 Chi tiết máy TS Phan Tấn Tùng 4. Ly hợptựđộng Ly hợplytâm Ly hợp ma sát an toàn 9 Chi tiết máy TS Phan Tấn Tùng Ly hợpvấuan toàn Ly hợpbi an toàn 10 Chi tiết máy TS Phan Tấn Tùng Ly hợp1 chiều Ly hợpchốtan toàn HẾT CHƯƠNG 14 11

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_chi_tiet_may_chuong_14_khop_noi_phan_tan_tung.pdf