Tìm hiểu về Phá sản

Trong 10 ngày, kể từ ngày nhận được QĐ của Toà án trả lại đơn yêu cầu mở TTPS, người nộp đơn có quyền khiếu nại với Chánh án Toà án đó. Trong 7 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại, Chánh án Toà án đó phải ra một trong các quyết định sau đây: Giữ nguyên QĐ trả lại đơn yêu cầu mở TTPS; Huỷ QĐ trả lại đơn yêu cầu mở TTPS và thụ lý đơn

ppt8 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 02/10/2014 | Lượt xem: 1168 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tìm hiểu về Phá sản, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÁ SẢN * Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc Sỹ * * Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc Sỹ * DN bị thua lỗ kéo dài Các khoản nợ đáo hạn Đã áp dụng các biện pháp tài chính cần thiết nhưng không thể khắc phục. Khi chủ sở hữu/NLĐ/chủ nợ có yêu cầu Phá sản PHÁ SẢN * Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc Sỹ * Thẩm quyền giải quyết phá sản TAND cấp huyện GQ việc phá sản của HTX đã ĐKKD tại huyện đó TAND cấp tỉnh GQ việc phá sản của DN, HTX đã ĐKKD tại tỉnh đó PHÁ SẢN Ai có quyền nộp đơn yêu cầu TA mở thủ tục phá sản ? Chủ nợ (NH, nhà cung ứng,…) Người lao động (ĐD NLĐ) Chủ sở hữu DN (ĐD CSH, nhóm cổ đông, TV sáng lập,…) * Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc Sỹ * PHÁ SẢN Tòa án trả lại đơn yêu cầu khi: Người nộp đơn ko nộp tiền TUP phá sản trong thời hạn do TA ấn định; Người nộp đơn ko có quyền nộp đơn; DN đã được TA khác thụ lý đơn yêu cầu; Có sự gian dối trong việc yêu cầu mở TTPS; DN chứng minh được mình ko lâm vào tình trạng phá sản. * Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc Sỹ * PHÁ SẢN Khiếu nại việc trả lại đơn của TA Trong 10 ngày, kể từ ngày nhận được QĐ của Toà án trả lại đơn yêu cầu mở TTPS, người nộp đơn có quyền khiếu nại với Chánh án Toà án đó. Trong 7 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại, Chánh án Toà án đó phải ra một trong các quyết định sau đây: Giữ nguyên QĐ trả lại đơn yêu cầu mở TTPS; Huỷ QĐ trả lại đơn yêu cầu mở TTPS và thụ lý đơn * Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc Sỹ * PHÁ SẢN Thứ tự phân chia tài sản Phí phá sản; Nợ lương, trợ cấp thôi việc, BHXH và các quyền lợi khác theo thỏa ước tập thể và HĐLĐ đã ký; Nợ không có tài sản bảo đảm. * Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc Sỹ * PHÁ SẢN Phân chia phần tài sản còn lại: Xã viên hợp tác xã; Chủ doanh nghiệp tư nhân; Các thành viên của công ty; các cổ đông của công ty cổ phần; Chủ sở hữu doanh nghiệp nhà nước. * Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc Sỹ * PHÁ SẢN Câu hỏi Phân biệt hiện tượng giải thể với phá sản của các tổ chức kinh doanh Từ câu 8 – 12 trang 133 & 134 sách Luật KDVN. * Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc Sỹ * PHÁ SẢN

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • ppt13_pha_san_1146.ppt