Phần mềm thiết kế chiếu sáng Dialux

Bước 3: Ở ô Project manager, chọn Project. Đặt tên cho dự án, và mô tả về dự án. Các thông tin liên hệ về công ty và cá nhân . Chọn Street 1, Chọn thẻ nhỏ Arrangement. Chọn Roadway để thêm 1 con đường mới. Dải phân cách (Median) sẽ tự động xuất hiện giữa 2 đường. Ø Bước 4: Hiệu chỉnh thông số về đường. Chọn vào Roadway 1. Vào thẻ General, nhập tên cho đường tuỳ ý, Ô Width: nhập 8. Ô Number of Lanes: nhập 2. Thao tác tương tự cho Roadway 2. Chọn Median 1: Đặt tên tuỳ ý, Ô Width nhập 0.2 (xem như dải phân cách mềm)

pdf72 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 03/01/2019 | Lượt xem: 358 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Phần mềm thiết kế chiếu sáng Dialux, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
lường. . Lighting: Hệ thống đơn vị chiếu sáng theo châu Âu hay Mỹ OK để kết thúc các chọn lựa, Cancel để huỷ bỏ. * Lưu ý rằng những thay đổi mới chỉ có hiệu lực và thể hiện khi mở một dự án mới hoặc khởi động lại chương trình. 18 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2.doc . Thẻ Global: Chọn lựa hiển thị cho màn hình CAD của DIALux (Hình 5k) (Hình 5k) . Background Colors: Chọn màu nền cho các cửa sổ. 2D: kiểu nhìn 2D. Kiểu 3D vùng bên trong dự án (window inside projects). Kiểu 3D vùng bên ngoài dự án (3D outside project). . Select graphic driver: Chọn các driver thích hợp để làm việc với DIALux. . Additional Settings: Các chọn lựa khác. OK để kết thúc các chọn lựa, Cancel để huỷ bỏ. * Lưu ý rằng những chọn lựa chỉ có hiệu lực thể hiện khi mở một dự án mới hoặc khởi động lại chương trình. 19 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2.doc . Thẻ Output: Xác định các hình thức trình bày trên trang báo cáo kết quả chiếu sáng (Hình 5l) (Hình 5l) . Isoline: Cỡ nét đường đồng mức . Isoline Values Font Size: Cỡ chữ . Value Chart Font Size: Cỡ số . Scale of graphics: Tỉ lệ thể hiện đồ họa. Maximum size: cỡ tối đa. Optimal standard scale: tỉ lệ tối ưu. . Logo: Xác định đường dẫn đến nơi để logo của công ty. . Footer: Chú thích tuỳ ý cuối trang. . Header: Đầu trang Display file path: hiển thị đường dẫn đến tập tin dự án. Display file name: hiển thị tên tập tin dự án. . Project details: Nhập các thông tin chi tiết liên quan đến dự án OK để kết thúc các chọn lựa, Cancel để huỷ bỏ. 20 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2.doc . Thẻ Output: Các thông tin để liên hệ về dự án (Hình 5m) (Hình 5m) . Ô Contact: Nhập các thông tin về người phụ trách dự án như tên, số điện thoại, số Fax, địa chỉ e-mail. . Ô Company: Nhập các thông tin về công ty như tên, địa chỉ công ty. OK để kết thúc việc nhập thông tin, Cancel để huỷ bỏ. * Lưu ý rằng những thông tin mới nhập vào chỉ được thể hiện khi mở một dự án mới hoặc khởi động lại chương trình. - Last Projects Opened: Tập tin dự án cuối cùng đã mở. Vào Menu File, chọn Last Projects Opened, chương trình sẽ hiển thị đường dẫn và tên tập tin dự án cuối cùng đã được mở. - Exit: Chấm dứt chương trình DIALux . Vào Menu File, chọn Exit để chấm dứt chương trình DIALux. 21 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2.doc 2/ Edit menu: Để kích hoạt Menu Edit, nhấp chuột vào Edit trên thanh Menu. Với Menu Edit, bạn có thể thực hiện các thao tác liên quan đến chỉnh sửa, sao chép, sắp xếp Sau khi kích hoạt, cửa sổ Menu Edit sẽ xuất hiện (Hình 6) với các mục sau: (Hình 6) - Undo: Thao tác vừa thực hiện không còn hiệu lực nữa. Tương ứng với Undo trong Menu Edit là biểu tượng trên thanh công cụ. - Redo: Trả lại tình trạng trước các thao tác Undo vừa thực hiện. Tương ứng với Redo trong Menu Edit là biểu tượng trên thanh công cụ. - Cancel selection: Huỷ bỏ các chọn lựa trong thiết kế - Cut: Cắt phần đã đánh dấu chọn lựa. Tương ứng với Cut trong Menu Edit là biểu tượng trên thanh công cụ. - Copy: Sao chép phần đã đánh dấu chọn. Tương ứng với Copy trong Menu Edit là biểu tượng trên thanh công cụ. - Paste: Dán phần đã copy vào thiết kế. Tương ứng với Paste trong Menu Edit là biểu tượng trên thanh công cụ. - Delete: Xoá phần đã đánh dấu chọn. 22 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2.doc - Align and Distribute: Sắp xếp các vật thể, đồ đạc trong phòng. Sau khi đánh dấu chọn các đồ đạc, vật thể muốn sắp xếp. Vào Menu Edit, chọn Align and Distribute. Cửa sổ nhỏ Align and Distribute xuất hiện với các mục sau (Hình 6a). Bạn cũng có thể trực tiếp thực hiện thao tác bằng cách chọn các biểu tượng tương ứng trên thanh công cụ. (Hình 6a) . Align to left: xếp thẳng hàng theo bên trái. . Align centrally in X: xếp thẳng hàng theo giữa từ X. . Align to right: xếp thẳng hàng theo bên phải. . Align to back: xếp thẳng hàng theo mặt lưng . Align central in Y: xếp thẳng hàng theo giữa từ Y . Align to front: xếp thẳng hàng theo mặt trước . Align to top: xếp thẳng hàng theo trần . Align central in Z: xếp thẳng hàng theo giữa từ Z . Align to bottom: xếp thẳng hàng theo sàn . Distribute in X-direction: phân phối đều theo trục X . Distribute in Y-direction: phân phối đều theo trục Y . Distributr in Z-direction: phân phối đều theo trục Z 23 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2.doc - Copy along a line: Sao chép vật thể theo hàng. Sau khi đánh dấu chọn vật thể muốn sao chép. Vào Menu Edit, chọn Copy along a line, cửa sổ Copy line ở cột Project Manager sẽ xuất hiện. (Hình 6b) (Hình 6b) . Number of Copy: số lượng vật thể muốn sao chép . Ô Distance: Khoảng cách theo chiều X và chiều Y giữa các vật thể sao chép. . Position of the last copy: Vị trí của vật thể sao chép cuối. Theo dõi trên màn hình hình CAD bạn cũng có thể thấy được điểm đầu (vật thể gốc) và cuối của hàng vật thể sẽ được sao chép Chọn Copy để thực hiện sao chép. Cancel để huỷ bỏ. Các mục sau đây sẽ được đề cập đến cách cụ thể hơn trong phần chiếu sáng nội thất. - Edit Room Geometry: Chỉnh sửa hình dạng phòng - Edit daylight obstruction: Chỉnh sửa các vật thể bên ngoài phòng có thể ảnh hưởng đến độ rọi của phòng. - Edit Calculation Surface: Chỉnh sửa mặt phẳng tính toán - Edit Ground Element: Chỉnh sửa các yếu tố mặt sàn - Combine Furniture: Các vật thể được đánh dấu sẽ hợp thành nhóm - Subtract Furniture: Tạm thời loại trừ một số vật thể khỏi không gian tính toán. 24 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2.doc - Split Furniture: Tách nhóm các vật thể - Split Luminaire Arrangement: Tách nhóm đèn thành từng đèn đơn lẻ riêng biệt. - Edit Maintenance Factor: Hiệu chỉnh Hệ số duy trì của hệ thống chiếu sáng. - Set Illumination point: Xác định phương vị của đèn theo điểm đến quy ước của đèn hoặc theo cường độ phát sáng tối đa của bộ đèn. 3/ View menu: Để kích hoạt Menu View, nhấp chuột vào View trên thanh Menu. Với Menu View, bạn có thể thực hiện các thao tác liên quan đến sự hiển thị của DIALux trong khi thiết kế Sau khi kích hoạt, cửa sổ Menu View sẽ xuất hiện (Hình 7) với các mục sau: (Hình 7) - Project tree: Trình bày các chi tiết của dự án trong ô Quản lý dự án (Project Manager with Inspector). Tương ứng với Project tree trong Menu View là biểu tượng trên thanh công cụ. - 3D Standard View: Cửa sổ dự án thiết kế hiển thị dạng 3D. Tương ứng với 3D Standard View trong Menu View là biểu tượng trên thanh công cụ. 25 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2.doc - Floor Plan (X-Y Level Symbolic): Cửa sổ dự án thiết kế hiển thị dạng 2D từ trên nhìn xuống. Tương ứng với Floor Plan (X-Y Level Symbolic) trong Menu View là biểu tượng trên thanh công cụ. - Front View (X-Z Level): Cửa sổ dự án thiết kế hiển thị dạng 2D từ trước nhìn ra sau. Tương ứng với Front View (X-Z Level) trong Menu View là biểu tượng trên thanh công cụ. - Side View (Y-Z Level): Cửa sổ dự án thiết kế hiển thị dạng 2D từ trái nhìn sang phải. Tương ứng với Side View (Y-Z Level) trong Menu View là biểu tượng trên thanh công cụ. - Wireframe Display: Trình bày dự án theo đường viền chung quanh của vật thể. - Display Texture: Trình bày các dạng bề mặt - Display light scene dimming values in CAD. Trình bày các cảnh chiếu sáng với các giá trị giảm sáng trong CAD. - Show maintenace plan factors in CAD: Trình bày các chỉ số của hệ số duy trì trong CAD. - Help Rays for Luminaire: Hiển thị các đường mô tả điểm đến quy ước của bộ đèn. - 3D Light Distribution Display: Bật/tắt hiển thị các đường phân bố ánh sáng của bộ đèn dạng 3D. Tương ứng với 3D Light Distribution Display trong Menu View là biểu tượng trên thanh công cụ. - Display Light Output of a Luminaire: Bật/tắt hiển thị sự chiếu sáng phát ra từ 1 bộ đèn. Tương ứng với Display Light Light Output of a Luminaire trong Menu View là biểu tượng trên thanh công cụ - Show Isoline in CAD: Bật/tắt hiển thị đường đồng mức trong CAD. Tương ứng với Show Isolinbe in CAD trong Menu View là biểu tượng trên thanh công cụ. - Isoline Properties: Xem và hiệu chỉnh các thuộc tính của đường đồng mức. 26 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2.doc - Show False Colour in CAD: Bật/tắt hiển thị sự phân bố ánh sáng dưới dạng màu sắc trong CAD. Tương ứng với Show False in CAD trong Menu View là biểu tượng trên thanh công cụ. - False Colour Properties: Hiệu chỉnh các thuộc tính thể hiện kết quả bằng màu sắc. - Show DWG or DXF Background: Bật/tắt hiển thị hình ảnh của tập tin DWG hoặc DXF đã chèn vào dự án. Tương ứng với Show DWG or DXF Background trong Menu View là biểu tượng trên thanh công cụ. - DWG or DXF properties / Layer selection: Hiệu chỉnh, bật tắt các lớp của tập tin DWG hoặc DXF. - Adjust Brightness: Điều chỉnh độ sáng/tối của hình ảnh mô phỏng sự phân bố ánh sáng 4/ CAD menu: Để kích hoạt Menu CAD, nhấp chuột vào CAD trên thanh Menu. Với Menu CAD, bạn có thể thực hiện các thao tác liên quan đến sự hiển thị ở cửa sổ CAD của DIALux trong khi thiết kế Sau khi chọn CAD, cửa sổ menu CAD sẽ xuất hiện với các mục như sau (Hình 8). (Hình 8) 27 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2.doc - Pick Options: Các chọn lựa cho việc chọn trực tiếp trên màn hình CAD của DIALux. Sau khi chọn Pick Options, cửa sổ nhỏ của Pick Options sẽ xuất hiện (Hình 8a) (Hình 8a) . Pick on Fixed Grid: Bật/tắt chức năng chọn trực tiếp trên cửa sổ CAD của DIALux . Wall Luminaire Pick on Walls: Bật/tắt chức năng chọn đèn tường trực tiếp trên tường. . DXF Object Pick: Bật/tắt chức năng chọn các vật thể của tập tin DXF trên màn CAD của DIALux . . Set Pick Grid: Chọn giữ kiểu lưới trên màn hình CAD của DIALux 28 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2.doc - Select Filters: Các chọn lựa trực tiếp trên màn hình CAD của DIALux về đèn và các vật dụng. Sau khi chọn Select Filters, cửa sổ nhỏ của Select Filters của sẽ xuất hiện (Hình 8b) (Hình 8b) . Luminaire Arrangements: Bật/tắt chế độ cho phép chọn cả nhóm đèn trên màn hình CAD của DIALux. . Individual Luminaires: Bật/tắt chế độ cho phép chọn từng đèn riêng lẻ trên màn hình CAD của DIALux. . Rotate Luminaire Parts: Giới hạn hoặc cho phép xoay chuyển góc độ của đèn . Funiture: Bật/tắt chế độ cho phép chọn vật dụng trên màn hình CAD của DIALux. . Room surfaces and Room elements: Bật/tắt chế độ cho phép chọn các thành phần trên màn hình CAD của DIALux. . Window, Doors, Calculation Surfaces: Bật/tắt chế độ cho phép chọn cửa sổ, cửa ra vào, bề mặt tính toán trên màn hình CAD của DIALux. . Calculation Points: Bật/tắt chế độ cho phép chọn các điểm tính toán trên màn hình CAD của DIALux. 29 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2.doc - Save camera View: Lưu lại các vị trí của camera từ 1 đến 10. - Redo camera view: Chọn lại các vị trí camera từ 1 đến 10. - Select: Kích hoạt chế độ chọn lựa - Zoom: Kích hoạt chế độ nhìn phóng to thu nhỏ - Rotate: Kích hoạt chế độ nhìn xoay tuỳ ý - Move: Kích hoạt chế độ nhìn di chuyển - Roam: Kích hoạt chế độ di chuyển ảo trong dự án - Zoom In: Phóng to - Zoom Out: Thu nhỏ - Maximum Size: Phóng to tối đa đầy màn hình CAD của DIALux 5/ Paste menu: Để kích hoạt Menu Paste, nhấp chuột vào Paste trên thanh Menu. Với Menu Paste, bạn có thể thực hiện các thao tác chèn các cảnh chiếu sáng, một bố trí đèn, các vật dụng, bề mặt Sau khi chọn Paste, cửa sổ Menu Paste sẽ xuất hiện với các mục như sau (Hình 9). (Hình 9) 30 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2.doc - New Scene: Chèn một cảnh mới. Sau khi chọn New Scene, cửa sổ của New Scene sẽ xuất hiện với nhiều chọn lựa (Hình 9a) (Hình 9a) . Room: Chèn thêm một thiết kế phòng mới. Tương ứng với Room trong Menu Paste/New Scene là biểu tượng trên thanh công cụ. . Exterior Scene: Chèn thêm một thiết kế ngoại thất mới. Tương ứng với Exterior Scene Room trong Menu Paste/New Scene là biểu tượng trên thanh công cụ. . Standard Street: Chèn một thiết kế giao thông chuẩn mới. Tương ứng với Standrd Street trong Menu Paste/New Scene là biểu tượng trên thanh công cụ. . Duplicate Current Scene: Sao chép thêm cảnh thiết kế đang hiển thị . Room Wizard: Phần trợ giúp thiết kế nhanh một phòng mới: Rectangular Room Wizard: Phòng tứ giác L-Shaped Room Wizard: Phòng dạng L Polygonal Room Wizard: Phòng dạng bất kỳ Round Room Wizard: Phòng dạng tròn 31 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2.doc - Luminaire Arrangement: Chèn thêm đèn vào thiết kế. Sau khi chọn Luminaire Arrangement, cửa sổ của Luminaire Arrangement sẽ xuất hiện với nhiều chọn lựa (Hình 9b) (Hình 9b) . Individual Luminaire: Chèn thêm một đèn đơn lẻ mới. Tương ứng với IndividualLuminaire trong Menu Paste/Luminaire Arrangement là biểu tượng trên thanh công cụ. . Field Arrangement: Chèn thêm một dàn đèn mới bố trí theo dạng tứ giác (một số đèn theo chiều ngang và một số đèn theo chiều dọc). Tương ứng với Field Arrangement trong Menu Paste/Luminaire Arrangement là biểu tượng trên thanh công cụ. . Line Arrangement: Chèn thêm một hàng đèn mới. Tương ứng với Line Arrangement trong Menu Paste/Luminaire Arrangement là biểu tượng trên thanh công cụ. . Circle Arrangement: Chèn thêm đèn mới theo bố trí dạng tròn. Tương ứng với Line Arrangement trong Menu Paste/Luminaire Arrangement là biểu tượng trên thanh công cụ. 32 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2.doc . Street Arrangement : Chèn thêm đèn mới theo dạng bố trí chiếu sáng giao thông. Tương ứng với Street Arrangement trong Menu Paste/Luminaire Arrangement là biểu tượng trên thanh công cụ. . Luminaire Wizard: Phần trợ giúp nhanh bố trí đèn theo dạng tứ giác (Field Arrangement Wizard) và dạng thẳng (Line Arrangement Wizard) - Street Element: Chèn thêm các yếu tố, công trình liên quan đến đường. Sau khi chọn Luminaire Arrangement, cửa sổ của Luminaire Arrangement sẽ xuất hiện với nhiều chọn lựa (Hình 9c) (hình 9c) . Roadway: Thêm một đường giao thông mới . Lay-by: Thêm một chỗ lõm để đậu xe bên đường . Sidewalk : Thêm vỉa hè cho người đi bộ. . Grass Strip : Thêm các mảng cỏ xanh. . Bicycle Lane: Thêm làn đường cho xe đạp. . Emergency Lane: Thêm làn đường khẩn cấp. 33 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2.doc - Funiture: Chèn thêm các vật dụng trong phòng - Room Elements: Chèn thêm các yếu tố khác trong phòng. - Windows and doors: Chèn thêm cửa số và cửa ra vào cho phòng trong thiết kế. - Exterior scene elements: Chèn thêm các yếu tố ngoại thất. - Calculation surfaces: Thêm các mặt phẳng tính toán chiếu sáng vào thiết kế. - Calculation points: Thêm các điểm tính toán chiếu sáng vào thiết kế. - GR Observer: Thêm các vị trí người quan sát để tính độ chói. - Textures: Thêm các loại bề mặt vào thiết kế. - Control group: Thêm các nhóm đèn. Tương ứng với Control group trong Menu Paste là biểu tượng trên thanh công cụ - Light scenes: Thêm các cảnh chiếu sáng. Tương ứng với Control group trong Menu Paste là biểu tượng trên thanh công cụ 34 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2.doc 6/ Luminaire Selection menu Để kích hoạt Menu Luminaire Selection. nhấp chuột vào Luminaire Selection trên thanh Menu. Với Menu Luminaire Selection, bạn có thể thực hiện việc chọn thiết bị chiếu sáng cho thiết kế của mình từ các nhà cung cấp thiết bị chiếu sáng. Sau khi chọn Luminaire Selection, cửa sổ Luminaire Selection sẽ xuất hiện với các mục như sau (Hình 10) (Hình 10) - DIALux Catalogue: Chọn các thiết bị chiếu sáng vào thiết kế tử các nhà cung cấp có liên kết với DIALux và dữ liệu phân bố ánh sáng của đèn đã được bạn cài đặt sẵn hoặc dữ liệu sẽ được cài đặt nếu bạn chọn. - Online Catalogue: Chọn các thiết bị chiếu sáng từ trang Web của các nhà sản xuất có cung cấp dữ liệu phân bố ánh sáng đèn trên web. Bạn phải cài đặt dữ liệu của nhà sản xuất thì DIALux mới chấp nhận. - Luminaire Files: Chèn một tập tin dữ liệu tính toán của một đèn vào thiết kế. - My Database : Chọn đèn từ một số các nhà cung cấp mà bạn thường xuyên sử dụng và đã lập thành một dữ liệu riêng cho mình. - Previous Luminaire Used: Chọn đèn từ một số đèn mà bạn vừa sử dụng trước đây. 35 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2.doc 7/ Output menu Để kích hoạt Menu Output. nhấp chuột vào Output trên thanh Menu. Với Menu Output, bạn có thể thực hiện việc tính toán kết quả chiếu sáng cho thiết kế của mình. Sau khi chọn Output, cửa sổ Output sẽ xuất hiện với các mục sau. (Hình 11). (Hình 11) 36 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2.doc - Start Calculation : Thực hiện tính toán chiếu sáng. Sau khi chọn Start Calculation, cửa sổ Start Calculation xuất hiện (Hình 11a) (Hình 11a) Tại cửa sổ này bạn chọn lựa các tính toán: Ô Scene to be Calculated: Chọn tất cả (Select all) hay Bỏ chọn tất cả (Cancel Selection). Tính toán với tất cả vật dụng (All with Furniture) hoặc không (All without Furniture). Tính toán tất cả với đèn (All with luminaires) hoặc không (All without luminaires). Ô Calculation options: Chọn Standard để tính toán theo tiêu chuẩn Very accurate: Để tính toán chi tiết. Ô Calculation method: Chọn Automatic: tự động theo chương trình. Standard : Tính toán theo chuẩn. Alternative: Chọn lựa giữa 2 cách. Tương ứng với Start Calculation trong Menu Output là biểu tượng trên thanh công cụ 37 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2.doc - Configure Output: Xác định các trang trình bày kết quả tính toán. Sau khi chọn Configure Output. Bên ô Quản lý dự án (Project Manager with Inspector) Sẽ xuất hiện như hình dưới (Hình 11b.) (Hình 11b) Tại ô này bạn sẽ kích chọn những trang kết quả muốn trình bày trong phần báo cáo kết quả tính toán chiếu sáng. Những chọn lựa này có thể lưu thành một chọn lựa riêng của bạn nếu bạn ghi tên vào ô Name. Ở các dự án khác, nếu bạn cũng muốn trình bày các trang in tương tự thì bạn chỉ cần chọn lại đúng tên mà bạn đã nhập trên ô Name (kích vào mũi tên , các tên sẽ xuất hiện) - Print Single Sheet Output: In riêng lẻ từng trang kết quả tính toán. Để có thể in riêng lẻ từng trang kết quả tính toán theo ý muốn. vào Menu Output, chọn Print Single Sheet Output. Chương trình sẽ trình bày trước trang in số 1(Print Preview). Bạn vào Menu Print sau đó ở ô Pages: bạn nhập số trang muốn in, hoặc từ trang số - đến trang số). Kích Print để in, Cancel để huỷ bỏ. 38 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2.doc 8/ Window menu Để kích hoạt Menu Window. nhấp chuột vào Window trên thanh Menu. Với Menu Window, bạn có thể thực hiện việc sắp xếp các cửa sổ trình bày cảnh thiết kế. Sau khi chọn Window, cửa sổ Window sẽ xuất hiện với các mục sau. (Hình 12). (Hình 12) - Cascade: Sắp xếp các cửa sổ cảnh chồng lên nhau. - Tile Horozontally: Sắp xếp các cửa sổ bên cạnh nhau theo chiều từ trên xuống dưới. - Tile Vertically: Sắp xếp các cửa sổ bên cạnh nhau theo chiều từ trái qua phải. - Close All: Đóng tất cả các cửa sổ. - Close Preview: Đóng cửa sổ xem trước. - Display Guide Window: Mở cửa sổ trợ giúp thiết kế ở phía bên phải của màn hình. 39 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2.doc - Toolbars: Sau khi chọn Toolbars, cửa sổ nhỏ Toolbars sẽ xuất hiện, theo đó bạn có thể tuỳ nghi đóng hoặc mở các nhóm công cụ hiển thị trên thanh công cụ. (Hình 12a) (Hình 12a) - Phần dưới cùng liệt kê các cảnh mà bạn đang mở. Cảnh có dấu là cảnh đang được hiển thị. 40 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2.doc 9/ Online menu Để kích hoạt Menu Online. nhấp chuột vào Online trên thanh Menu. Với Menu Online, bạn có thể thực hiện việc trao đổi thông tin liên lạc, yêu cầu trợ giúp các vấn đề liên quan đến sử dụng DIALux với nhà tạo lập DIALux là DIAL GmbH. Sau khi chọn Online, cửa sổ Online sẽ xuất hiện với các mục sau. (Hình 13). (Hình 13) - DIALux Hompage: Kết nối với trang chủ của DIALux . - Online Update: Cập nhật DIALux qua web. - Manage nesletter subscription: Yêu cầu gửi các tờ tin tức qua mail. - Wishes and feeback: Gửi mail yêu cầu trợ giúp đến đường dây trợ giúp nóng của DIAlux . - Send proplem report: Gửi các báo cáo trục trặc kỹ thuật đến trung tâm trợ giúp của DIALux. 41 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2.doc 10/ ? menu (Help menu) Để kích hoạt Menu Help. nhấp chuột vào ? trên thanh Menu. Với Menu Help, bạn có thể tra cứu các phần trợ giúp của DIALux đã được cài đặt đồng thời khi cài đặt DIALux. Sai khi chọn ?, cửa sổ Trợ giúp sẽ xuất hiện với các mục sau (Hình 14) (Hình 14) - Contents: Liệt kê tất cả các nội dung trợ giúp của DIALux . - Search: Nhập nội dung cần tra cứu. DIALux sẽ tìm đến phần liên quan cho bạn. - Reset user interface: Trả lại giao diện nguyên thuỷ của DIALux. - About DIALux : Giới thiệu phiên bản và chế độ hiển thị của DIAlux mà bạn đang sử dụng. 42 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2.doc D. THANH CÔNG CỤ (Toolbar) (Hình 15) Thanh công cụ nằm ở bên dưới thanh Menu (Hình 15). Các biểu tượng của thanh công cụ cho phép thực hiện một số chức năng một cách trực tiếp thay vì phải qua hệ thống Menu. Chức năng của các biểu tượng được liệt kê ở trang sau : E. THANH TRẠNG THÁI (Status bar): Nằm bên phải phía dưới màn hình DIALux. Thể hiện vị trí toạ độ nơi con trỏ chuột trên màn hình CAD của DIALux . 43 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2.doc THANH CÔNG CỤ (Toolbar) Mở một dự án chiếu sáng mới Mở một dự án chiếu sáng đã lưu Lưu dự án với tên đã có In báo cáo kết quả chiếu sáng Xem trước trang in Lưu báo cáo kết quả ở định dạng PDF Cắt các phần đã được đánh dấu chọn lựa Copy các phần đã được đánh dấu chọn lựa Dán các phần đã được copy hoặc cắt vào nơi mới Undo – Trả lại tình trạng trước một thao tác Redo – Trả lại tình trạng trước thao tác Undo Nhìn dự án thiết kế theo kiểu 3D Nhìn dự án thiết kế theo kiểu 2D từ trên xuống Nhìn dự án thiết kế từ trái qua phải Nhìn dự án thiết kế từ trước ra sau Phóng lớn dự án đầy màn hình Xem cảnh chiếu sáng trước Xem cảnh chiếu sáng kế Trình bày các giá trị giảm trên màn hình CAD Trình bày hệ số duy trì của đèn trên màn hình CAD Trình bày sự phân bố ánh sáng của đèn theo dạng 3D Mô phỏng sự chiếu sáng sáng của 1 bộ đèn Mô phỏng ánh sáng và bóng của ánh sáng tự nhiên Hiển thị tập tin CAD đã được chèn Trình bày kết quả chiếu sáng dạng đường đồng mức Trình bày kết quả chiếu sáng dạng màu sắc Xác định phương vị đèn theo sự phân bố ánh sáng đèn 44 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2.doc Thực hiện tính toán chiếu sáng cho dự án Xuất kết quả theo từng ttrang riêng lẻ Thực hiện việc mô phỏng chiếu sáng theo POV Thực hiện mô phỏng chiếu sáng với hình ảnh động Kích hoạt ô quản lý dự án bên phải màn hình Sắp xếp các cửa sổ cảnh chồng lên nhau Sắp xếp các cửa sổ bên cạnh nhau từ trái qua phải Cho phép chọn cả nhóm đèn trên màn hình CAD Cho phép chọn từng đèn riêng lẻ trên màn hình CAD Giới hạn hoặc cho phép xoay chuyển góc độ của đèn Cho phép chọn vật dụng trên màn hình CAD Cho phép chọn các thành phần trên màn hình CAD Cho phép chọn cửa ra vào, cửa sổ, bề mắt tính toán Cho phép chọn các điểm tính toán trên màn hình CAD Cho phép chọn trực tiếp trên cửa số màn hình CAD Cho phép chọn vật thể của tập tin CAD trên màn hình Cho phép chọn đèn tường trực tiếp trên tường Chế độ chọn đối tượng Chế độ phóng to Chế độ xoay kiểu nhìn Chế độ nắm dời màn hình Chế độ di chuyển ảo trong dự án 45 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2.doc Chèn thêm một phòng mới Chèn thêm một cảnh ngoại thất mới Chèn thêm một đường giao thông mới Chèn thêm một đèn đơn lẻ Chèn thêm một hàng đèn Chèn thêm một dàn đèn phân bố dạng tứ giác Chèn thêm một dàn đèn phân bố dạng tròn Chèn thêm đèn phân bố dạng chiếu sáng giao thông Thêm một nhóm điều khiển đèn Thêm một cảnh chiếu sáng Sắp xếp vật thể thẳng hàng theo bên trái Sắp xếp vật thể thẳng hàng theo giữa từ X Sắp xếp vật thể thẳng hàng theo bên phải Sắp xếp vật thể thẳng hàng theo mặt lưng Sắp xếp vật thể thẳng hàng theo giữa từ Y Sắp xếp vật thể thẳng hàng theo mặt trước Sắp xếp vật thể thẳng hàng theo trần Sắp xếp vật thể thẳng hàng theo giữa từ Z Sắp xếp vật thể thẳng hàng theo sàn Phân phối vật thể đều theo trục X Phân phối vật thể đều theo trục Y Phân phối vật thể đều theo trục Z 46 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2.doc PHẦN HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ I. THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG MỘT DỰ ÁN GIAO THÔNG: Đây là phần hướng dẫn thiết kế chiếu sáng một dự án giao thông mới, không phải là phần tìm giải pháp tối ưu cho chiếu sáng, điều này có nghĩa là các thông số kỹ thuật về con đường đã có theo thiết kế xây dựng. Các thông số kỹ thuật về lắp đặt và về bộ đèn sử dụng có thể tuỳ nghi thay đổi trong một phạm vi giới hạn mà thiết kế xây dựng cho phép để hệ thống chiếu sáng đạt hiệu quả cao nhất. - Khởi động DIALux từ biểu tượng ® trên màn hình Desktop hoặc từ Start – All Programs – DIALux- DIALux4.2 Lúc này cửa sổ Welcome của DIALux sẽ xuất hiện. Để thiết kế chiếu sáng giao thông, bạn chọn biểu tượng New Street Project. (Hình dưới) 47 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2.doc 1. Chèn đường và các thành phần liên quan. Sau khi chọn New Street Project, toàn bộ cửa sổ màn hình DIALux sẽ xuất hiện. Màn hình CAD bên phải của DIALux sẽ có một con đường chính. Bên trái màn hình CAD là ô Project Manager. - Chèn thêm đường và các thành phần liên quan: Dùng mũi tên qua lại | } ở ô Project Manager để tìm thẻ. Bạn chọn thẻ Arrangement để chèn thêm đường và các thành phần khác của đường theo yêu cầu: (Hình 16). Hoặc vào Menu Paste, chọn Street Elements để chèn. . Roadway: Thêm một đường giao thông mới. Khi có thêm một đường thì ở giữa sẽ xuất hiện dải phân cách (Median) . Lay-by: Thêm một chỗ lõm để đậu xe bên đường . Sidewalk : Thêm vỉa hè cho người đi bộ. . Grass Strip : Thêm các mảng cỏ xanh. . Bicycle Lane: Thêm làn đường cho xe đạp. . Emergency Lane: Thêm làn đường khẩn cấp. (Hình 16) Các thành phần mới chèn vào đều nằm phía trên con đường chính, để di chuyển vị trí, bạn chọn thành phần đó ở ô Project Manager, sau đó kích vào mũi tên lên xuống ÎÏ để di chuyển. Kích vào û để xoá. 48 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2.doc - Hiệu chỉnh thông số của các thành phần: Để hiệu chỉnh thông số của từng thành phần, bạn chọn thành phần muốn hiệu chỉnh, chọn thẻ General ở ô Project Manager. (Hình 17) (Hình 17) Bạn có thể nhập tên cho từng thành phần (Name), Bề rộng của thành phần (Width), Số làn đường (Number of Lane) Độ cao của thành phần (Height) . - Hiệu chỉnh bề mặt của các thành phần: Để hiệu chỉnh bề mặt của từng thành phần, bạn chọn thành phần muốn hiệu chỉnh, chọn thẻ Surface ở ô Project Manager. (Hình 18) (Hình 18) 49 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2.doc . Thẻ nhỏ Material: Bạn chọn loại vật liệu cấu thành của thành phần ở ô Material hoặc tự chọn màu sắc (Color), hệ số phản chiếu (Reflection factor) của bề mặt. . Thẻ nhỏ Texture: Nhập các thông số về mẫu bề mặt. . Thẻ nhỏ Raytracer: Nhập các thông số cho việc mô phỏng chiếu sáng. - Hiệu chỉnh các yếu tố của đường: Riêng về đường thì có nhiều yếu tố cần hiệu chỉnh hơn. Bạn chọn Roadway, ô Project manger sẽ xuất hiện 4 thẻ. (Hình 19) (Hình 19) . Thẻ General: Bạn nhập bề rộng đường và số làn đường. . Thẻ Street Coating: Chọn loại mặt đường và hệ số phản chiếu ở ô Tamac. Chọn các thông số khi mặt đường ướt ở ô Umiformity Coating on Wet Roadways . Thẻ Observer: Xác định tuổi trung bình của người quan sát ở ô Average age of observer, Xác định vị trí X, Y, Z của người quan sát. . Thẻ Surface: Gồm các thẻ nhỏ Material, Texture, Raytracer như đã giới thiệu. 50 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2.doc 2. Chọn đèn và phân bố đèn. - Chọn đèn: Để có thể chọn đèn từ một nhà sản xuất nào đó, bạn phải cài đặt dữ liệu đèn của nhà sản xuất đó. Việc cài đặt có thể thực hiện từ đĩa CD, hoặc trực tiếp tải về từ Internet. Để thực hiện việc chọn đèn, vào Menu Luminaire Selection, hoặc chọn thẻ Luminaire Selection bên dưới ô Project manager. (Hình 20) (Hình 20) Bạn chọn vào tên nhà sản xuất muốn sử dụng. Nếu dữ liệu nhà sản xuất đã được cài đặt thì bạn chỉ việc chọn đèn, loại bóng và công suất theo yêu cầu. Nếu dữ liệu chưa được cài đặt thì từng bước, chương trình sẽ hướng dẫn cho bạn cài đặt. Sau khi chọn đèn, cửa sổ Project manager sẽ xuất hiện hình ảnh, tính năng kỹ thuật của bộ đèn vừa chọn. 51 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2.doc - Phân bố đèn: Vào Menu Paste, chọn Luminaire Arrangement, chọn Street Arrangement. Ô Project manager sẽ xuất hiện cửa sổ Optimization: Chọn phương án bố trí đèn tối ưu (Hình 21) (Hình 21) . Ở ô Arrangement Type, bạn chọn kiểu phân bố đèn : 1 bên phía dưới (Single row, bottom). 1 bên phía trên (Single row, top). 2 bên đối xứng (Double row, opposing). 2 bên đối xứng cách lề (Double row with offset). Phân bố trên dải phân cách (On Median). . Ở ô Valuation Field: Bạn nhập giá trị các đại lượng chiếu sáng cần phải đạt của con đường. . Ở ô Optimise: Bạn nhập giá trị tối thiểu, tối đa và các bước trung gian của chiều cao, khoảng cách trụ, Chọn vào nút Start Optimization. Chương trình sẽ chọn cho bạn phương án bố trí tối ưu. Nếu bạn không sử dụng công cụ tìm phương án tối ưu này thì sau khi chọn phương án bố trí, chọn nút Paste để vào các thẻ điều chỉnh thông số. 52 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2.doc · Thẻ nhỏ Arrangement: Nếu sau khi chọn đèn, bạn chọn Paste hoặc bạn không sử dụng chức năng Optimization thì cửa sổ thẻ Optimization sẽ biến mất và lúc này bạn vào thẻ nhỏ Arrangement để nhập các thông số phân bố đèn theo ý muốn. Sau khi chọn thẻ Arrangement, cửa sổ thẻ Arrangement xuất hiện (Hình 22) (Hình 22) Tại đây bạn chọn kiểu phân bố đèn : . Single row, bottom : 1 bên phía dưới. . Single row, top: 1 bên phía trên. . Double row, opposing: 2 bên đối xứng. . Double row with offset: 2 bên đối xứng cách lề. . On Median: Phân bố trên dải phân cách. 53 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2.doc · Thẻ nhỏ Pole Arrangement: Ở thẻ nhỏ Pole Arrangement bạn nhập các thông số chính xác về phân bố trụ trên đường (Hình 23) (Hình 23) . Luminaire Mounting Height: Độ cao lắp đèn . Height above Workplane: Độ cao của đèn so với mặt phẳng làm việc (mặt phẳng tính toán chiếu sáng) . Number of Luminaire per Pole: số đèn trên mỗi trụ . Distance between Two Poles: Khoảng cách giữa 2 trụ . Longitudinal Displacement: Khoảng cách dịch chuyển so với vùng tính toán. Trong tính toán chiếu sáng giao thông thì khoảng này phải bằng 0. 54 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2.doc · Thẻ nhỏ Boom: Ở thẻ nhỏ Boom, bạn nhập các thông số chính xác về lắp đặt của bộ đèn (hình 24) (Hình 24) . Boom Length: Chiều dài của cần. . Boom Inclination: Độ ngẩng của cần tính bằng độ. . Overhang: Khoảng cách treo đèn tính từ lề . Distance Pole to: Khoảng cách dựng trụ tính từ lề . Angle of Rotation: Góc xoay của cần. 3. Lưu tập tin dự án. Sau khi bạn đã thiết lập được cấu trúc con đường và phân bố đèn một cách cơ bản, lúc này bạn có thể lưu tập tin dự án với tên và vào nơi bạn muốn. Vào Menu File, chọn Save As để lưu tập tin dự án. 55 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2.doc 4. Tính toán chiếu sáng. Để thực hiện việc tính toán chiếu sáng, bạn vào Menu Output, Chọn Configure Output để xác định những đại lượng cần tính toán bằng cách chọn vào ô bên trái của đại lượng. Sau khi đã chọn các đại lượng, vảo Menu Output, chọn Start Calculation hoặc biểu tượng trên thanh công cụ để chương trình thực hiện tính toán. Vào Menu File, chọn Print Preview hoặc biểu tượng trên thanh công cụ để xem kết quả và điểu chỉnh nếu cần thiết. Vào Menu File, chọn Print hoặc biểu tượng trên thanh công cụ để in báo cáo kết quả nếu muốn. Vào Menu File chọn Save hoặc biểu tượng trên thanh công cụ để lưu lại dự án trước khi đóng chương trình hoặc qua một dự án mới. 56 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2.doc PHẦN THỰC HÀNH THIẾT KẾ Các bài thực hành chỉ có mục đích làm quen với việc sử dụng phần mềm, bạn cần tự điều chỉnh cho kết quả đạt với các tiêu chuẩn chiếu sáng. A. Bài thực hành 1 1/ Dữ liệu thiết kế: Thiết kế chiếu sáng cho đoạn đường theo bình đồ trên với các thông số cụ thể như sau: - Đường có 2 làn xe ngược chiều nhau, mỗi làn rộng 4m. - Mặt đường theo Rtable: R3007, hệ số phản chiếu Q0: 0.070 - Đèn công suất 150W/cao áp Sodium - Đèn lắp ở độ cao: 8m - Độ ngẩng đèn (inclination): 50 - Trụ lắp đặt bên lề phải - Trụ cách lề: 0,5m - Khoảng cách treo đèn (overhang): 0,5m - Khoảng cách trụ: 30m 2/ Các bước thiết kế: Ø Bước 1: Khởi động DIALux từ Start – All Programs–DIALux–DIALux 4.2 Hoặc từ biểu tượng trên màn hình Desktop. Ø Bước 2: Tại cửa sổ Welcome của DIALux, chọn New Street Project 57 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2.doc Ø Bước 3: Thông tin về dự án Ở ô Project manager, chọn Project. Đặt tên cho dự án, và mô tả về dự án. Các thông tin liên hệ về công ty và cá nhân. Chọn Roadway 1, Chọn thẻ nhỏ General. Ô Name, tuỳ ý đặt tên cho đường. Ô Width: nhập 8, Ô Number of Lane: nhập 2. Ø Bước 4: Hiệu chỉnh thông số về đường. Thẻ nhỏ Street Coating: Ô Tamac: chọn R3; q0 = 0.070. Uniformity Coating on Wet Roadways: không cần thay đổi. Thẻ nhỏ Observer: không cần thay đổi chi tiết. Thẻ nhỏ Surface: Không cần thay đổi. Nếu muốn, Ô Material có thể chọn Trafic grey B. Chọn lựa này chỉ ảnh hưởng mô phỏng. Ø Bước 5: Chọn đèn. Vào Menu Luminaire Selection chọn DIALux Catalogs. Chọn nhà sản xuất mà bạn đã cài đặt dữ liệu. Chọn dòng đèn Outdoor hoặc Road lighting. Chọn đèn và công suất phù hợp. Trong bài thực hành này, chọn công suất 150W, bóng High Pressure Sodium. Kích mắt phải chuột vào tên đèn đã chọn, chọn Use product hoặc Use and close để trở về màn hình CAD của DIALux. Ø Bước 6: Phân bố đèn và hiệu chỉnh đèn Ở ô Project manager, bạn kích chọn vào tên đèn. Vào Menu Paste, chọn Luminaire Arrangement – Street Arrangement. Hoặc biểu tượng trên thanh công cụ. Chọn Paste. Ở thẻ Arrangement chọn Single row, bottom. Ở thẻ Pole Arrangement: Ô Luminaire Mounting Height: nhập 8. Ô Number of Luminaire: nhập 1. Ô Distance Between Two Poles: nhập 30. Ở thẻ nhỏ Boom: Ô Boom Inclination: nhập 5. Ô Overhang: 0.5. Boom Length: 0.3 hoặc điều chỉnh để Ô Distance Pole to = 0.5. 58 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2.doc Ø Bước 7: Lưu tập tin Vào Menu File, chọn Save As đặt tên cho tập tin dự án, chọn nơi lưu trữ, chọn OK để lưu trữ. Cancel để huỷ bỏ. Ø Bước 8: Tính toán chiếu sáng Vào Menu Output, Chọn Configure Output để xác định những đại lượng cần tính toán. Sau đó chọn Start Calculation để chương trình tính toán. Ø Bước 9: In báo cáo. Chọn trên thanh công cụ để xem kết quả và điều chỉnh nếu cần thiết . Chọn trên thanh công cụ để trở lại Project Manager cho việc chỉnh sửa. Sau khi đã điều chỉnh đạt yêu cầu về chiếu sáng, vào Menu File, chọn Print để in báo cáo kết quả chiếu sáng. Vào Menu File chọn Save hoặc biểu tượng trên thanh công cụ để lưu lại dự án trước khi đóng chương trình hoặc qua một dự án mới. 59 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2.doc B. Bài thực hành 2: 1/ Dữ liệu thiết kế: Thiết kế chiếu sáng cho đoạn đường theo bình đồ trên với các thông số cụ thể như sau: - Đường đôi, mỗi đường có 2 làn xe, mỗi làn rộng 5m. - Mặt đường theo Rtable: R3007, hệ số phản chiếu Q0: 0.070 - Dải phân cách giữ rộng 1,4m - Đèn công suất 250W/cao áp Sodium - Đèn lắp ở độ cao: 11m - Độ ngẩng đèn (inclination): 100 - Trụ lắp đặt giữa dải phân cách - Khoảng cách treo đèn (overhang): 0,5m - Khoảng cách trụ: 40m 2/ Các bước thiết kế: Tương tự như các bước bài thực hành 1. Ø Bước 1: Khởi động DIALux từ Start – All Programs–DIALux–DIALux 4.2 Hoặc từ biểu tượng trên màn hình Desktop Ø Bước 2: Tại cửa sổ Welcome của DIALux, chọn New Street Project 60 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2.doc Ø Bước 3: Ở ô Project manager, chọn Project. Đặt tên cho dự án, và mô tả về dự án. Các thông tin liên hệ về công ty và cá nhân. Chọn Street 1, Chọn thẻ nhỏ Arrangement. Chọn Roadway để thêm 1 con đường mới. Dải phân cách (Median) sẽ tự động xuất hiện giữa 2 đường. Ø Bước 4: Hiệu chỉnh thông số về đường. Chọn vào Roadway 1. Vào thẻ General, nhập tên cho đường tuỳ ý, Ô Width: nhập 10. Ô Number of Lanes: nhập 2. Thao tác tương tự cho Roadway 2. Chọn Median 1: Đặt tên tuỳ ý, Ô Width nhập 1.5, Height: nhập 0.3 Các thẻ nhỏ khác không cần hiệu chỉnh. Ø Bước 5: Chọn đèn. Vào Menu Luminaire Selection chọn DIALux Catalogs. Chọn nhà sản xuất mà bạn đã cài đặt dữ liệu. Chọn dòng đèn Outdoor hoặc Road lighting. Chọn đèn và công suất phù hợp. Trong bài thực hành này, chọn công suất 250W, bóng High Pressure Sodium. Kích mắt phải chuột vào tên đèn đã chọn, chọn Use product hoặc Use product and close để trở về màn hình CAD của DIALux. Ø Bước 6: Phân bố đèn và hiệu chỉnh đèn Ở ô Project manager, bạn kích chọn vào tên đèn. Vào Menu Paste, chọn Luminaire Arrangement – Street Arrangement. Hoặc biểu tượng trên thanh công cụ. Chọn Paste. Ở thẻ Arrangement chọn On Median. Ở thẻ Pole Arrangement, ô Luminaire Mounting Height: nhập 11. Ô Number of Luminaire: nhập 2. Ô Distance Between Two Poles: nhập 40. Ở thẻ nhỏ Boom: Ô Boom Inclination: nhập 10. Ô Overhang: = 0.8. Boom Length: không nhập mà chương trình tự tính. 61 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2.doc Ø Bước 7: Lưu tập tin Vào Menu File, chọn Save As đặt tên cho tập tin dự án, chọn nơi lưu trữ, chọn OK để lưu trữ. Cancel để huỷ bỏ. Ø Bước 8: Tính toán chiếu sáng Vào Menu Output, Chọn Configure Output để xác định những đại lượng cần tính toán. Sau đó chọn Start Calculation để chương trình tính toán. Ø Bước 9: In báo cáo. Chọn trên thanh công cụ để xem kết quả và điểu chỉnh nếu cần thiết . Chọn trên thanh công cụ để trở lại Project Manager cho việc chỉnh sửa. Sau khi đã điều chỉnh đạt yêu cầu về chiếu sáng, vào Menu File, chọn Print để in báo cáo kết quả chiếu sáng. Vào Menu File chọn Save hoặc biểu tượng trên thanh công cụ để lưu lại dự án trước khi đóng chương trình hoặc qua một dự án mới. 62 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2.doc C. Bài thực hành 3: 1/ Dữ liệu thiết kế: Thiết kế chiếu sáng cho đoạn đường theo bình đồ trên với các thông số cụ thể như sau: - Đường đôi, mỗi đường có 2 làn xe, mỗi làn rộng 4m. - Mặt đường theo Rtable: R3007, hệ số phản chiếu Q0: 0.070 - Dải phân cách mềm giữa. - Đèn đôi lắp so le 150W/cao áp Sodium - Đèn lắp ở độ cao: 9m, khoảng cách so le 22m (44m nếu cùng bên) - Độ ngẩng đèn (inclination): 150 - Khoảng cách treo đèn (overhang): 1m, cần đèn 1.7m - Trụ cách lề: 0.7m 2/ Các bước thiết kế: Tương tự như Bài thực hành 1 Ø Bước 1: Khởi động DIALux từ Start – All Programs–DIALux–DIALux 4.2 Hoặc từ biểu tượng trên màn hình Desktop Ø Bước 2: Tại cửa sổ Welcome của DIALux, chọn New Street Project 63 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2.doc Ø Bước 3: Ở ô Project manager, chọn Project. Đặt tên cho dự án, và mô tả về dự án. Các thông tin liên hệ về công ty và cá nhân. Chọn Street 1, Chọn thẻ nhỏ Arrangement. Chọn Roadway để thêm 1 con đường mới. Dải phân cách (Median) sẽ tự động xuất hiện giữa 2 đường. Ø Bước 4: Hiệu chỉnh thông số về đường. Chọn vào Roadway 1. Vào thẻ General, nhập tên cho đường tuỳ ý, Ô Width: nhập 8. Ô Number of Lanes: nhập 2. Thao tác tương tự cho Roadway 2. Chọn Median 1: Đặt tên tuỳ ý, Ô Width nhập 0.2 (xem như dải phân cách mềm), Height: nhập 0.3 Các thẻ nhỏ khác không cần hiệu chỉnh. Ø Bước 5: Chọn đèn. Vào Menu Luminaire Selection chọn DIALux Catalogs. Chọn nhà sản xuất mà bạn đã cài đặt dữ liệu. Chọn dòng đèn Outdoor hoặc Road lighting. Chọn đèn và công suất phù hợp. Trong bài thực hành này, chọn công suất 150W, bóng High Pressure Sodium. Kích mắt phải chuột vào tên đèn đã chọn, chọn Use product hoặc Use product and close để trở về màn hình CAD của DIALux. Ø Bước 6: Phân bố đèn và hiệu chỉnh đèn Ở ô Project manager, bạn kích chọn vào tên đèn. Vào Menu Paste, chọn Luminaire Arrangement – Street Arrangement. Hoặc biểu tượng trên thanh công cụ. Chọn Paste. Ở thẻ Arrangement chọn Double row, with offset Ở thẻ Pole Arrangement, ô Luminaire Mounting Height: nhập 9. Ô Number of Luminaire: nhập 1. Ô Distance Between Two Poles: nhập 44. Ở thẻ nhỏ Boom: Ô Boom Inclination: nhập 15. Ô Overhang: 1. Boom Length: 1.370 hoặc chỉnh để Ô Distance to Pole = 0.7. 64 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2.doc Ø Bước 7: Lưu tập tin Vào Menu File, chọn Save As đặt tên cho tập tin dự án, chọn nơi lưu trữ, chọn OK để lưu trữ. Cancel để huỷ bỏ. Ø Bước 8: Tính toán chiếu sáng Vào Menu Output, Chọn Configure Output để xác định những đại lượng cần tính toán. Sau đó chọn Start Calculation để chương trình tính toán. Ø Bước 9: In báo cáo. Chọn trên thanh công cụ để xem kết quả và điểu chỉnh nếu cần thiết . Chọn trên thanh công cụ để trở lại Project Manager cho việc chỉnh sửa. Sau khi đã điều chỉnh đạt yêu cầu về chiếu sáng, vào Menu File, chọn Print để in báo cáo kết quả chiếu sáng. Vào Menu File chọn Save hoặc biểu tượng trên thanh công cụ để lưu lại dự án trước khi đóng chương trình hoặc qua một dự án mới. 65 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2.doc D. Bài thực hành 4: 1/ Dữ liệu thiết kế: Thiết kế chiếu sáng cho đoạn đường theo bình đồ trên với các thông số cụ thể như sau: - Đường đôi, mỗi đường có 4 làn xe, mỗi làn rộng 4m. - Mặt đường theo Rtable: R3007, hệ số phản chiếu Q0: 0.070 - Dải phân cách giữa rộng 3m - Đèn đôi đối xứng giữa dải phân cách công suất 250W/cao áp Sodium - Đèn lắp ở độ cao: 12m, khoảng cách 42m - Độ ngẩng đèn (inclination): 150 - Khoảng cách treo đèn (overhang): 0,5m, cần đèn 2m - Đèn hai bên lề công suất 150W/cao áp Sodium - Đèn lắp ở độ cao: 8m, khoảng cách 42m - Độ ngẩng đèn (inclination): 150 - Khoảng cách treo đèn (overhang): 1m, cần đèn 1,5m 2/ Các bước thiết kế: Tương tự như Bài thực hành 1 và Bài thực hành 2 Ø Bước 1: Khởi động DIALux từ Start – All Programs–DIALux–DIALux 4.2 Hoặc từ biểu tượng trên màn hình Desktop Ø Bước 2: Tại cửa sổ Welcome của DIALux, chọn New Street Project Ø Bước 3: Ở ô Project manager, chọn Project. Nhập các thông tin. 66 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2.doc Chọn Street 1, Chọn thẻ nhỏ Arrangement. Chọn Roadway để thêm 1 con đường mới. Ø Bước 4: Hiệu chỉnh thông số về đường. Chọn vào Roadway 1. Vào thẻ General, nhập tên cho đường tuỳ ý, Ô Width: nhập 16. Ô Number of Lanes: nhập 4. Thao tác tương tự cho Roadway 2. Chọn Median 1: Đặt tên tuỳ ý, Ô Width nhập 3, Height: nhập 0.3 Các thẻ nhỏ khác không cần hiệu chỉnh. Ø Bước 5: Chọn đèn. Vào Menu Luminaire Selection chọn DIALux Catalogs. Chọn nhà sản xuất mà bạn đã cài đặt dữ liệu. Chọn dòng đèn Outdoor hoặc Road lighting. Chọn đèn và công suất phù hợp. Trong bài thực hành này bạn phải chọn 2 loại đèn, 1 công suất 250W, 1 công suất 150W bóng High Pressure Sodium. Kích mắt phải chuột vào tên đèn đã chọn, chọn Use product hoặc Use product and close để trở về màn hình CAD của DIALux. Ø Bước 6: Phân bố đèn và hiệu chỉnh đèn Ở ô Project manager, bạn kích chọn vào tên đèn có công suất 250W. Vào Menu Paste, chọn Luminaire Arrangement – Street Arrangement. Hoặc biểu tượng trên thanh công cụ. Chọn Paste. Ở thẻ Arrangement chọn On Median. Ở thẻ Pole Arrangement, ô Luminaire Mounting Height: nhập 12. Ô Number of Luminaire: nhập 2. Ô Distance Between Two Poles: nhập 42. Ở thẻ nhỏ Boom: Ô Boom Inclination: nhập 15. Ô Overhang: = 0.5. Ô Boom Length: không nhập mà chương trình tự tính 67 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2.doc Tiếp tục bạn phân bố cho 2 hàng đèn 2 bên lề Chọn vào đèn công suất 150W ở ô Project manager. Vào Menu Paste, chọn Luminaire Arrangement – Street Arrangement. Hoặc biểu tượng trên thanh công cụ. Chọn Paste. Ở thẻ Arrangement chọn Double row, opposing. Ở thẻ Pole Arrangement, ô Luminaire Mounting Height: nhập 8. Ô Number of Luminaire: nhập 1. Ô Distance Between Two Poles: nhập 42. Ở thẻ nhỏ Boom: Ô Boom Inclination: nhập 15. Ô Overhang : nhập 1 Ô Boom Length: nhập 1.159 hoặc điều chỉnh để Ô Distance Pole to = 0.5 Ø Bước 7: Lưu tập tin Vào Menu File, chọn Save As đặt tên cho tập tin dự án, chọn nơi lưu trữ, chọn OK để lưu trữ. Cancel để huỷ bỏ. Ø Bước 8: Tính toán chiếu sáng Vào Menu Output, Chọn Configure Output để xác định những đại lượng cần tính toán. Sau đó chọn Start Calculation để chương trình tính toán. . Ø Bước 9: In báo cáo. Chọn trên thanh công cụ để xem kết quả và điểu chỉnh nếu cần thiết . Chọn trên thanh công cụ để trở lại Project Manager cho việc chỉnh sửa. Sau khi đã điều chỉnh đạt yêu cầu về chiếu sáng, vào Menu File, chọn Print để in báo cáo kết quả chiếu sáng. Vào Menu File chọn Save hoặc biểu tượng trên thanh công cụ để lưu lại dự án trước khi đóng chương trình hoặc qua một dự án mới. 68 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2.doc E. Bài thực hành 5: 1/ Dữ liệu thiết kế: Thiết kế chiếu sáng cho đoạn đường theo bình đồ trên với các thông số cụ thể như sau: - Đường đôi, mỗi đường có 2 làn xe, mỗi làn rộng 5m. - Mặt đường theo Rtable: R3007, hệ số phản chiếu Q0: 0.070 - Dải phân cách giữa rộng 2m - Đèn đôi đối xứng giữa dải phân cách công suất 150W/cao áp Sodium - Đèn lắp ở độ cao: 8m, khoảng cách 40m - Độ ngẩng đèn (inclination): 150 - Khoảng cách treo đèn (overhang): 1m, cần đèn 2m - Đèn hai bên lề công suất 100W/cao áp Sodium - Đèn lắp ở độ cao: 6m, khoảng cách 40m - Độ ngẩng đèn (inclination): 100 - Khoảng cách treo đèn (overhang): 1m, cần đèn 2m - Vỉa hè rộng 4 m, tính độ rọi trung bình của vỉa hè. 2/ Các bước thiết kế: Tương tự như Bài thực hành 1 và Bài thực hành 2 Ø Bước 1: Khởi động DIALux từ Start – All Programs–DIALux–DIALux 4.2 Hoặc từ biểu tượng trên màn hình Desktop Ø Bước 2: Tại cửa sổ Welcome của DIALux, chọn New Street Project 69 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2.doc Ø Bước 3: Ở ô Project manager, chọn Project. Nhập các thông tin. Chọn Street 1, Chọn thẻ nhỏ Arrangement. Chọn Roadway để thêm 1 con đường mới. Chọn Sidewalk để thêm vỉa hè, chọn 2 lần, xong dùng mũi tên ÎÏ để đem vỉa hè đến đúng vị trí nằm 2 bên đường. Bạn cũng có thể chọn vào Street 1 ở ô Project Manager sau đó vào Menu Paste, chọn Street Element để chèn thêm vỉa hè hoặc các thành phần khác. Ø Bước 4: Hiệu chỉnh thông số về đường. Chọn vào Roadway 1. Vào thẻ General, nhập tên cho đường tuỳ ý, Ô Width: nhập 10. Ô Number of Lanes: nhập 2. Thao tác tương tự cho Roadway 2. Các thẻ nhỏ khác không cần hiệu chỉnh. Ø Bước 5: Hiệu chỉnh thông số về vỉa hè Chọn Median 1: Đặt tên tuỳ ý, Ô Width nhập 2, Height: nhập 0.3 Chọn vào Sidewalk1. Vào thẻ General, nhập tên cho vỉa hè tuỳ ý, Ô Width: nhập 4 Vào thẻ Surfaces chọn loại vật liệu bề mặt ở Ô Material Trở lại ô Project Manager, kích đôi chuột vào Sidewalk để hiện ra hàng Valuation Field Sidewalk . Trở lên thẻ Calculation Grid, Ở Ô Illumination Class: Chọn cấp độ thích hợp. Ø Bước 6: Chọn đèn. Vào Menu Luminaire Selection chọn DIALux Catalogs. Chọn nhà sản xuất mà bạn đã cài đặt dữ liệu. Chọn dòng đèn Outdoor hoặc Road lighting. Chọn đèn và công suất phù hợp. Trong bài thực hành này bạn phải chọn 2 loại đèn, 1 công suất 150W, 1 công suất 100W bóng High Pressure Sodium. Kích mắt phải chuột vào tên đèn đã chọn, chọn Use product hoặc Use product and close để trở về màn hình CAD của DIALux. 70 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2.doc Ø Bước 7: Phân bố đèn và hiệu chỉnh đèn Ở ô Project manager, bạn kích chọn vào tên đèn có công suất 150W. Vào Menu Paste, chọn Luminaire Arrangement – Street Arrangement. Hoặc biểu tượng trên thanh công cụ. Chọn Paste. Ở thẻ Arrangement chọn On Median. Ở thẻ Pole Arrangement, ô Luminaire Mounting Height: nhập 8. Ô Number of Luminaire: nhập 2. Ô Distance Between Two Poles: nhập 40. Ở thẻ nhỏ Boom: Ô Boom Inclination: nhập 15. Ô Overhang: = 1. Ô Boom Length: không nhập mà chương trình tự tính Tiếp tục bạn phân bố cho 2 hàng đèn 2 bên lề Chọn vào đèn công suất 100W ở ô Project manager. Vào Menu Paste, chọn Luminaire Arrangement – Street Arrangement. Hoặc biểu tượng trên thanh công cụ. Chọn Paste. Ở thẻ Arrangement chọn Double row, opposing. Ở thẻ Pole Arrangement, ô Luminaire Mounting Height: nhập 6. Ô Number of Luminaire: nhập 1. Ô Distance Between Two Poles: nhập 40. Ở thẻ nhỏ Boom: Ô Boom Inclination: nhập 10. Ô Overhang : nhập 1 Ô Boom Length: nhập 1.950 hoặc điều chỉnh để Ô Distance Pole to = 1 Ø Bước 8: Lưu tập tin Vào Menu File, chọn Save As đặt tên cho tập tin dự án, chọn nơi lưu trữ, chọn OK để lưu trữ. Cancel để huỷ bỏ. Ø Bước 9: Tính toán chiếu sáng Vào Menu Output, Chọn Configure Output để xác định những đại lượng cần tính toán. Cần phải chọn vào những mục liên quan đến độ rọi Illumination (E) thì kết quả mới thể hiện giá trị độ rọi. Sau đó chọn Start Calculation để chương trình tính toán. 71 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2.doc Ø Bước 10: In báo cáo. Chọn trên thanh công cụ để xem kết quả và điểu chỉnh nếu cần thiết . Chọn trên thanh công cụ để trở lại Project Manager cho việc chỉnh sửa. Sau khi đã điều chỉnh đạt yêu cầu về chiếu sáng, vào Menu File, chọn Print để in báo cáo kết quả chiếu sáng. Vào Menu File chọn Save hoặc biểu tượng trên thanh công cụ để lưu lại dự án trước khi đóng chương trình hoặc qua một dự án mới.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfdialux_4_2_viet_7867.pdf
Tài liệu liên quan