Nhiệm vụ của chi ủy và công tác của bí thư chi bộ

a/ Đối tượng, thủ tục miễn công tác và sinh hoạt Đảng: * Xét, quyết định miễn công tác và sinh hoạt Đảng đối với những đảng viên, tuổi cao, sức khỏe yếu và tự nguyện xin miễn công tác và sinh hoạt Đảng: - Đảng viên tuổi cao, là đảng viên hết tuổi lao động theo quy định của Bộ luật lao động, Nam trên 60 tuổi, nữ trên 55 tuổi. - Đảng viên sức khỏe yếu do chi bộ xem xét dựa vào tình trạng sức khỏe thực tế của Đảng viên (Mắc bệnh cần chữa trị dài ngày từ 03 tháng trở lên; hoặc căn cứ bệnh án của cơ sở y tế). - Thủ tục xét, quyết định: + Đảng viên thuộc đối tượng nêu trên tự nguyện làm đơn hoặc báo cáo trực tiếp với chi bộ. + Chi bộ họp xét, ra nghị quyết để đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng (ghi sổ nghị quyết của chi bộ) và báo cáo đảng uỷ cơ sở. + Khi đảng viên muốn trở lại công tác và sinh hoạt đảng, tự làm đơn hoặc trực tiếp báo cáo với chi bộ xét, quyết định. Lưu ý: + Khi thực hiện xét miễn công tác và sinh hoạt đảng đối với các đối tượng nêu trên, không máy móc áp dụng đại trà với tất cả Đảng viên hết tuổi lao động. + Chỉ thực hiện xem xét đối với những Đảng viên hết tuổi lao động, thực sự yếu sức khỏe, có đơn tự nguyện (hoặc báo cáo trực tiếp) xin được miễn công tác và sinh hoạt đảng. (Thực tế.) * Xét, quyết định miễn công tác và sinh hoạt Đảng đối với những trường hợp khác: - Đảng viên đi thăm người thân ở trong nước, ngoài nước từ 03 tháng trở lên. - Đi làm việc lưu động hoặc việc làm không ổn định, xa nơi đang sinh hoạt chi bộ, không có điều kiện trở về tham gia sinh hoạt chi bộ theo quy định. - Đảng viên là cán bộ, công chức nghỉ trước tuổi chờ đến tuổi nghỉ hưu theo chế độ quy định của Nhà nước có nhu cầu được miễn công tác và sinh hoạt đảng. - Thủ tục: + Đảng viên phải làm đơn nêu rõ lý do và thời gian xin miễn công tác và sinh hoạt đảng, báo cáo chi bộ. + Chi bộ xét, ra nghị quyết cho đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng, đồng thời báo cáo về Đảng uỷ cơ sở. + Đối với Đảng viên đi thăm người thân hoặc đi làm ăn lưu động, thời gian miễn công tác và sinh hoạt đảng không quá 12 tháng. Hết thời gian trên, Đảng viên phải làm bản tự kiểm điểm về việc giữ gìn tư cách đảng viên báo cáo chi bộ; Trường hợp Đảng viên cần đi thêm đợt mới thì phải làm đơn, báo cáo để chi bộ xem xét, quyết định. b/ Trách nhiệm, quyền hạn của đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt Đảng: - Được dự đại hội đảng viên, được chi uỷ hoặc bí thư chi bộ thông báo về nghị quyết, chỉ thị mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tình hình hoạt động của chi bộ, đảng bộ như đối với đảng viên đang sinh hoạt đảng. - Được tính tuổi Đảng và xét tặng Huy hiệu Đảng khi có đủ tiêu chuẩn. - Được miễn đánh giá chất lượng đảng viên trong thời gian được miễn công tác và sinh hoạt đảng. - Giữ gìn tư cách đảng viên, đóng đảng phí theo quy định. Bản thân phải gương mẫu và vận động gia đình chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và các quy định của địa phương, nếu vi phạm tư cách đảng viên phải xử lý kỷ luật theo quy định của Điều lệ Đảng./.

doc18 trang | Chia sẻ: tuanhd28 | Ngày: 06/10/2015 | Lượt xem: 62732 | Lượt tải: 84download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nhiệm vụ của chi ủy và công tác của bí thư chi bộ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHÍNH TRỊ BÀI SỐ: 02 NHIỆM VỤ CỦA CHI ỦY VÀ CÔNG TÁC CỦA BÍ THƯ CHI BỘ (Lớp bồi dưỡng Cấp ủy viên và BTCB) =&= Giảng viên kiêm chức: Ban Tổ chức Huyện uỷ Thạch Thành Thạch Thành, Tháng 07 năm 2013 Bài 02: NHIỆM VỤ CỦA CHI ỦY VÀ CÔNG TÁC CỦA BÍ THƯ CHI BỘ (Lớp bồi dưỡng Cấp ủy viên và BTCB) 1- Giới thiệu. 2- Mục đích yêu cầu bài giảng. - Giúp các đồng chí Cấp ủy viên cơ sở và BTCB nắm vững các nội dung sau: + 04 nhiệm vụ của Chi ủy. + Nhiệm vụ chủ yếu của Bí thư Chi bộ, + Một số nghiệp vụ chủ yếu về quản lý ĐV ở Chi bộ. Từ nhận thức đó, giúp các đ/c vận dụng một cách linh hoạt vào thực tiễn công tác ở địa phương, cơ sở; nhằm không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các Chi bộ Đảng. 3- Phương pháp: - Giảng viên truyền đạt lần lượt từng phần theo đề cương quy định. - Những nội dung quan trọng cần thiết: nói chậm, nhấn mạnh để các đ/c ghi chép. - Những nội dung cần phân tích, mở rộng, liên hệ, sẽ nói nhanh ( 1 lần ) để các đ/c tham khảo. 4- Tài liệu tham khảo: - Tài liệu bồi dưỡng công tác Đảng cho BTCB và Cấp ủy viên cơ sở.(2013) - Điều lệ Đảng CSVN khoá XI. - Quy định số 45-QĐ/TW,của Bộ chính trị, Hướng dẫn số 01-HD/TW, về cụ thể thi hành điều lệ đảng của Ban Bí thư TW KẾT CẤU BÀI GIẢNG I- NHIỆM VỤ CỦA CHI ỦY. II- CÔNG TÁC CỦA BÍ THƯ CHI BỘ. III- MỘT SỐ NGHIỆP VỤ CHỦ YẾU VỀ CÔNG TÁC ĐẢNG VIÊN Ở CHI BỘ. (Mở rộng) NỘI DUNG BÀI GIẢNG I- NHIỆM VỤ CỦA CHI ỦY: Điều lệ Đảng (Điểm 2, Điều 24) quy định: Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở gồm có các nhiệm vụ chủ yếu sau đây: - Chi bộ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; - Giáo dục, quản lý và phân công công tác cho Đảng viên; - Làm công tác vận động quần chúng; - Làm tốt công tác phát triển Đảng viên; - Kiểm tra, thi hành kỷ luật Đảng viên; - Thu, nộp đảng phí. Căn cứ nhiệm vụ của Chi bộ; Chi ủy tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ chủ yếu như sau: 1- Lãnh đạo việc chấp hành Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên: Bao gồm 05 nội dung cụ thể sau đây: - Tổ chức cán bộ, đảng viên nghiên cứu, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của cấp trên. - Xây dựng chương trình hành động của chi bộ (dự thảo, thảo luận, quyết nghị-vận dụng sát vào tình hình thực tế của địa phương, đơn vị) để thực hiện nghị quyết, chỉ thị cấp trên. - Tập hợp, phản ánh, đề xuất phương hướng giải quyết những vướng mắc và ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân lên cấp trên.(Trong việc tổ chức thực hiện CT, NQ cấp trên, CT hành động, NQ cấp mình) - Chi ủy chịu sự kiểm tra, giám sát về mọi mặt của cấp ủy cấp trên. Giữ mối liên lệ chặt chẽ với cấp trên. (báo cáo tình hình thường xuyên, định kỳ và xin ý kiến chỉ đạo đối với những nội dung có tính trọng tâm, bức xúc). - Phản ánh, kiến nghị sửa đổi, điều chỉnh chủ trương, chính sách cho phù hợp với cơ sở. 2- Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm: * Nhiệm vụ chính trị trọng tâm: Là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Chi bộ, Chi ủy; Đó là những nhiệm vụ chủ yếu của địa phương đơn vị, cụ thể như: - Chi bộ nông thôn: Lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội (sản xuất, kinh doanh, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân), lãnh đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trật tự của địa phương... - Chi bộ cơ quan: Lãnh đạo cán bộ, công chức và người lao động thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan (cụ thể quản lý về Nhà nước, tham mưu về công tác lãnh đạo, công tác điều tra, xét xử ...) thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, công tác quốc phòng, an ninh, bảo vệ chính trị nội bộ ... - Chi bộ đơn vị sự nghiệp: Lãnh đạo cán bộ, viên chức và người lao động thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. (Dạy và học; phòng, khám, chữa bệnh ...). Thực hiện quy chế dân chủ và làm công tác quốc phòng, an ninh trật tự trong cơ quan - Chi bộ đơn vị doanh nghiệp: Lãnh đạo và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; Lãnh đạo thực hiện quy chế dân chủ và thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trật tự của doanh nghiệp * Để Chi bộ lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị, Chi ủy cần thực hiện tốt 05 nội dung sau: - Nắm vững nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị mình. Trên cơ sở xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế hoạt động của Chi ủy: + Quy định rõ chức năng, nhiệm vụ. + Quy định Chế độ hoạt động, + Mối quan hệ công tác. - Đề ra Nghị quyết lãnh đạo sát, đúng, khả thi của chi bộ. Tổ chức cho cán bộ, đảng viên nghiên cứu, nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của cấp ủy cấp trên. Vận dụng vào điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị, đề ra Nghị quyết lãnh đạo sát, đúng, khả thi của chi bộ. - Xây dựng chương trình và kế hoạch công tác cụ thể để tổ chức thực hiện Nghị quyết của chi bộ có hiệu quả - Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, điều chỉnh việc thực hiện Nghị quyết: (Của đảng viên, của CQ và các đoàn thể, thực hiện quy chế về chế độ hội ý, giao ban định kỳ). - Định kỳ hàng năm (hoặc kết thúc 01 nhiệm vụ trọng tâm) Chi ủy lãnh đạo chặt chẽ, nghiêm túc việc sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị. (khẳng định kết quả, những tồn tại, bài học kinh nghiệm rút ra và phương hướng cho thời gian tiếp theo). => Tóm lại: Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm, chi ủy cần tổ chức cho chi bộ thực hiện chặt chẽ, khép kín quy trình công tác lãnh đạo của Chi bộ Đảng: ( 03 bước). + Đề ra nghị quyết lãnh đạo + Triển khai tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện NQ. + Sơ, tổng kết, đánh giá rút bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng tiếp tục thực hiện nghị quyết. 3- Lãnh đạo CQ và các Đoàn thể ở cơ sở: (thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ). a- Quy định của Điều lệ Đảng: (chương IX) Nội dung lãnh đạo của tổ chức đảng đối với chính quyền và các đoàn thể chính trị xã hội. + Đảng lãnh đạo CQ và các đoàn thể bằng cương lĩnh chính trị, bằng chủ trương, nghị quyết, công tác tư tưởng và công tác tổ chức cán bộ. + Đảng lãnh đạo bằng kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Lưu ý: Đảng lãnh đạo, không bao biện làm thay; không ôm đồm, lấn sân các cơ quan quản lý và các ngành chuyên môn. b- Chi ủy lãnh đạo CQ và các đoàn thể ở cơ sở: * Bao gồm 05 nội dung chủ yếu sau: - Chi ủy phân công chi ủy viên phụ trách công tác chính quyền và các đoàn thể; chỉ đạo, hướng dẫn, tạo điều kiện để chính quyền và các đoàn thể hoạt động có nề nếp, chất lượng và hiệu quả. - Chi ủy lãnh đạo việc xây dựng và thực hiện quy hoạch cán bộ; giới thiệu đảng viên đủ tiêu chuẩn ứng cử vào các chức danh chủ chốt của chính quyền, đoàn thể. (chỉ đạo, định hướng quy trình nhân sự). - Chi ủy thực hiện quy chế giao ban định kỳ đối với lãnh đạo chính quyền và các đoàn thể; Tổ chức triển khai chương trình, kế hoạch và kiểm tra, giám sát việc thực nghị quyết của chi bộ đối với chính quyền, đoàn thể. - Chi ủy khuyến khích, tạo điều kiện để chính quyền và đoàn thể hoạt động; chỉ đạo, định hướng phát động các phong trào thi đua chung của đơn vị và của từng đoàn thể. - Chi ủy lãnh đạo chặt chẽ việc tổ chức các kỳ đại hội của chính quyền và đoàn thể: (chỉ đạo nội dung và công tác nhân sự). Phát huy vai trò trách nhiệm tiền phong, gương mẫu của đảng viên đang hoạt động trong bộ máy chính quyền và các tổ chức đoàn thể. =>Tóm lại: 05 nhiệm vụ lãnh đạo của Chi ủy là thực hiện nguyên lý theo ĐLệ Đảng(ChươngIX) quy định: Đảng lãnh đạo CQ+Đoàn thể Bằng chủ trương, NQ, bằng kiểm tra, giám sát TH NQ; Bằng phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của người ĐV trong các tổ chức CQ+ĐT, Đảng quản lý công tác cán bộ của CQ+ĐT 4- Lãnh đạo công tác xây dựng chi bộ: a- Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi ủy, chi bộ: Cần tập trung vào một số nội dung chủ yếu sau đây: - Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng. Thực hiện chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/7/2007 của Ban Bí thư, Chỉ thị 29-CT/HU, ngày 09/4/2013 của Ban Thường vụ Huyện ủy “về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”. Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW, ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức TW về: “Nội dung sinh hoạt chi bộ” .( Nêu cụ thể tại phần II) - Tổ chức tốt các kỳ sinh hoạt chuyên đề tập chung bàn các giải pháp đối với những nội dung lãnh đạo trọng tâm, chuyên sâu của địa phương, đơn vị. Tăng cường sinh hoạt chuyên đề, tập trung lãnh đạo có trọng tâm, trọng điểm những nội dung có tính đột phá và những vấn đề phát sinh từ thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị.( Nêu cụ thể tại phần II) b- Chi ủy lãnh đạo việc chăm lo xây dựng đội ngũ đảng viên: b.1/ Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên bao gồm 03 mặt sau: - Giáo dục, bồi dưỡng về tư tưởng chính trị. - Nâng cao về trình độ lý luận và chuyên môn: - Rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống. Cụ thể: * Giáo dục về chính trị, tư tưởng : - Mục đích: + Uốn nắn những nhận thức lệnh lạc, quan điểm mơ hồ, biểu hiện dao động, suy giảm niềm tin ... đối với sự lãnh đạo của Đảng. + Tạo sự nhận thức đúng đắn, kiên định về CN Mác-Lênin và tư tưởng HCM trong giai đoạn CM hiện nay. + Thống nhất ý chí, hành động, thực hiện đúng cương lĩnh, điều lệ Đảng và pháp luật của Nhà nước. - Phương pháp: + Phổ biến thông tin, thời sự, triển khai học tập chỉ thị, NQ, các quy định của Đảng trong sinh hoạt tư tưởng. + Đảng viên tự học tập, nghiên cứu về đường lối, chính sách của Đảng, lý luận về CN Mác-Lênin và tư tưởng HCM. + Thực hiện nghiêm quy định về chế độ học tập của ĐV (QĐ-54/BCT) tăng cường bồi dưỡng về lý luận chính trị đối với đội ngũ ĐV, nhất là ĐV đang giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý ở cơ sở. * Giáo dục nâng cao về trình độ lý luận và chuyên môn: - Mục đích: + Nâng cao nhận thức, hiểu biết về lý luận (quan điểm, đường lối, nguyên tắc và các quy định của Đảng....) + Nâng cao trình độ năng lực về chuyên môn nghiệp vụ (kiến thức về khoa học, kỹ thuật, nghề nghiệp...) + Nâng cao năng lực vận động, lãnh đạo và tổ chức thực hiện đường lối, NQ của Đảng. + Tạo điều kiện cho Cbộ, ĐV hoàn thành tốt nhiệm vụ, phát huy được vai trò lãnh đạo trong công tác tổ chức của hệ thống chính trị (vì ĐV hầu hết đều đảm đương các vị trí lãnh đạo chủ chốt của TC Đảng, Nhà nước và các Đoàn thể xã hội ...) - Phương pháp : + Cbộ, ĐV phải thực hiện tốt chế độ tự học tập, nghiên cứu (Các NQ, quy định của Đảng, các loại kiến thức về CM, nghiệp vụ) cả trong các loại hình: phương tiện nghe nhìn, tài liệu và thực tiễn công tác + Tăng cường gửi cán bộ, ĐV đi bồi dưỡng, đào tạo (Cquy+tại chức) tại các trung tâm, trường lớp của Đảng và Nhà nước, đảm bảo tiêu chuẩn quy định: + Đảng viên nói chung phải có trình độ LLCT sơ cấp trở lên; có trình độ CM đáp ứng nhiệm vụ được giao; + Cán bộ lãnh đạo và công chức các xã, Thị trấn: Có trình độ CM Trung cấp và LLCT trung cấp trở lên; (Huyện Thạch Thành phấn đấu đến 2015 có 90% CB có bằng Đại học CM, trung cấp chính trị trở lên.) + Cán bộ lãnh đạo cấp huyện: Có Bằng CM đại học, bằng LLCT Cao cấp trở lên, Cán bộ chủ chốt dưới 40 tuổi phải kinh qua ít nhất 01 khóa chủ chốt ở cơ sở * Giáo dục, rèn luyện về phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng của ĐV: - Mục đích: + Đề cao tinh thần đoàn kết, chống CN cá nhân, có lối sống cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư. + Gương mẫu trong mọi lĩnh vực, có tinh thần trách nhiệm cao. + Có ý thức tổ chức kỷ luật cao, tích cực, kiên quyết phòng chống quan liêu, tham nhũng và các tiêu cực khác .... - Phương pháp: + Phát triển toàn Đảng thực hiện có kết quả cuộc vận động: "học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM" (Chỉ thị: 06, 03-CT/TW). + Tổ chức cho ĐV học tập và thực hiện tốt các quy định của Đảng và Nhà nuớc (Pháp lệnh cán bộ, công chức, Luật phòng chống tham nhũng, luật khiếu nại, tố cáo, quy định 19 điều ĐV không được làm, quy chế dân chủ ...) + Thường xuyên kiểm tra, thực hiện tốt chế độ tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng và đánh giá chất lượng ĐV. b.2/ Thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên ở chi bộ: Bao gồm 05 nhiệm vụ chủ yếu sau: - Làm tốt công tác phân công nhiệm vụ đảng viên. - Làm tốt công tác đánh giá, phân loại đảng viên hàng năm, làm tốt công tác khen thưởng Đảng viên. - Thường xuyên kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ và chấp hành điều lệ đối với đảng viên, kịp thời xử lý, đưa ra khỏi đảng những đảng viên thoái hóa, biến chất không còn đủ tư cách đảng viên. - Làm tốt công tác bồi dưỡng nguồn và phát triển đảng viên. - Làm tốt công tác quản lý đảng viên: ( ĐV đi làm ăn xa, lưu động, đảng viên sinh hoạt theo quy định 76-QĐ/TW, Đảng viên miễn sinh hoạt Đảng). (Nêu cụ thể tại phần III ) II- CÔNG TÁC CỦA BÍ THƯ CHI BỘ 1. Vai trò và tiêu chuẩn của bí thư chi bộ a) Vai trò của bí thư chi bộ: (04 ND ) - Bí thư chi bộ là người đứng đầu, người đại diện cho chi ủy, chi bộ - Bí thư chi bộ là người đại diện cho chi bộ, chi ủy trước chính quyền và các đoàn thể quần chúng ở đơn vị. - Bí thư chi bộ có vai trò quan trọng trong việc tổ chức các hoạt động của đơn vị - Bí thư chi bộ là người giữ trọng trách cao nhất ở chi bộ, chi ủy; đồng thời cũng là một đảng viên trong chi bộ. b) Tiêu chuẩn của bí thư chi bộ: Ngoài tiêu chuẩn chung của Cấp ủy viên được quy định tại Điểm 1, Điều 12: “Cấp uỷ viên phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh; chấp hành nghiêm chỉnh nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có kiến thức và năng lực tham gia lãnh đạo tập thể, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đoàn kết cán bộ, đảng viên, được quần chúng tín nhiệm. ”. BTCB trong thời kỳ mới cần có đủ các tiêu chuẩn sau: - Có bản lĩnh chính trị vững vàng: Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH, trung thành với CN Mác-Lê nin, tư tưởng HCM, chấp hành nghiêm Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và NQ của Đảng; kiên quyết đấu tranh, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. - Có đạo đức cách mạng và lối sống lành mạnh: Trung thực, gương mẫu; có tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí; không tham nhũng, quan liêu; không cơ hội, vụ lợi; được đảng viên và nhân dân tín nhiệm - Có năng lực, kiến thức, sức khỏe, hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao: Có trình độ nhất định về LL & CM, có năng lực thực tiễn(Tổ chức thực hiện và điều hành), biết vận dụng sáng tạo, có kết quả chủ trương, nghị quyết của Đảng vào thực tiễn; Chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và sinh hoạt đảng, có tinh thần tự phê bình và phê bình. 2. Nhiệm vụ của bí thư chi bộ a) Bí thư chi bộ chịu trách nhiệm chung về công tác lãnh đạo của chi ủy, chi bộ, đồng thời trực tiếp phụ trách công tác tư tưởng. - Bí thư chi bộ đề xuất để chi ủy thống nhất phân công công tác cho từng chi ủy viên, cho đảng viên của chi bộ: . Thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. (CUV được phân công theo quy chế hoạt động của cấp ủy từng nhiệm kỳ, Đảng viên được phân công nhiệm vụ theo quy định về phân công công tác cho Đảng viên hàng năm- Đều phải được Chi bộ thông qua, ban hành Nghị quyết thực hiện) - BTCB thường xuyên theo dõi, đôn đốc các mặt hoạt động của Chi bộ: Tạo điều kiện cho từng CUV và Đảng viên phát huy vai trò trong việc thực hiện nhiệm vụ; - BTCB phải thể hiện vai trò gương mẫu, đầu tàu: Cùng Chi ủy thể hiện tốt vai trò hạt nhân đoàn kết, trung tâm lãnh đạo hoạt động mọi mặt của Chi bộ và đơn vị. - Bí thư chi bộ cần thường xuyên nắm bắt tình hình và dự báo chiều hướng phát triển về tư tưởng của chi bộ và trong đơn vị:. Bí thư chi bộ phải nhạy bén phát hiện vấn đề, nắm bắt dư luận xã hội, dư luận trong đơn vị; cùng Chi ủy có biện pháp thích hợp làm tốt CT tư tưởng. b) Bí thư chi bộ thường xuyên giữ mối quan hệ chặt chẽ với người phụ trách cơ quan, đơn vị (CQ). - Trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; Mối quan hệ của BTCB và người phụ trách đơn vị (CQ) là mối quan hệ về trách nhiệm; tôn trọng, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau. Phải được quy định cụ thể, rõ ràng, chi tiết trong quy chế hoạt động của cấp ủy; Chi bộ lãnh đạo CQ,, BTCB và lãnh đạo CQ là các chức danh lãnh đạo do Chi bộ phân công - Chống 02 thái cực: Ôm đồm, lấn sân hoặc buông rơi lãnh đạo - Bí thư chi bộ cần có đủ trình độ, kiến thức, cả về chuyên môn, nghiệp vụ:.. Có khả năng tham gia vào việc kiểm tra công tác của người phụ trách đơn vị khi cần thiết-Được thực hiện theo quy chế thông qua chế độ hội ý, giao ban.... - Bí thư chi bộ và người phụ trách đơn vị cần bảo đảm sự thống nhất về quan điểm và các quyết định của cơ quan, đơn vị. Trong các trường hợp đột xuất, chưa kịp bàn thống nhất chủ trương, lãnh đạo CQ chủ động quyết định, sau đó báo cáo Chi ủy (trực tiếp với BTCB) thảo luận, thống nhất báo cáo lên cấp trên. Trường hợp 02 bên chưa thống nhất, BTCB báo cáo với Chi ủy và Cấp ủy cấp trên xem xét, quyết định - Các quyết định và ý kiến của bí thư chi bộ phải dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách Mọi chủ trương phải có sự thảo luận, thống nhất trong cấp ủy; BTCB phải chịu trách nhiệm trước Chi ủy, Chi bộ về các ý kiến và quyết định của mình. 3. Bí thư chi bộ cùng chi ủy chuẩn bị ra nghị quyết và triển khai thực hiện nghị quyết của Chi bộ a) Chuẩn bị ra nghị quyết của chi bộ - Bước 1: Bí thư chi bộ chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi ủy Phải xác định được nội dung cốt lõi, trọng tâm, cần thiết của mỗi kỳ SH Chi bộ để đưa ra Chi ủy thảo luận, thống nhất trước.(Đánh giá KQ Thực hiện những nội dung gì; Nội dung, phương hướng nhiệm vụ; Các biện pháp thực hiện) BTCB dự thảo sườn những nội dung cần đưa ra trong phiên họp Chi ủy) - Bước 2: Chủ trì sinh hoạt chi ủy chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi bộ BTCB triệu tập CUV họp (Được ghi biên bản), khuyến khích các CUV phát huy tính chủ động, sáng tạo, thảo luận kỹ, thống nhất nội dung, tóm tắt kết luận và thống nhất dự thảo Nghị quyết của Chi bộ - Bước 3: Chủ trì sinh hoạt chi bộ. (Được thực hiện tuần tự như hướng dẫn 09 sau đây ) b) Tổ chức thực hiện nghị quyết. Một là: Lập chương trình, kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết. Hai là: Phân công trách nhiệm, phối hợp hoạt động của các tổ chức, cá nhân để thực hiện nghị quyết của chi bộ. Cần phân công từng phần việc rõ ràng, cụ thể và hợp lý, gắn trách nhiệm đối với từng CUV, Tổ trưởng đảng và Đảng viên Ba là: Kiểm tra, giám sát và sơ kết, tổng kết. Trong kiểm tra cần đôn đốc, nhắc nhở, bổ sung, điều chỉnh kịp thời 4. Công tác của Bí thư chi bộ trong sinh hoạt chi bộ hàng tháng: (Thực hiện HD số 09-HD/BTCTW của BTC TW; Chỉ thị: 29-CT/HU): a) Bí thư chi bộ cùng Chi ủy chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi bộ hàng tháng. - Bí thư chi bộ dự kiến nội dung, chương tình, thời gian sinh hoạt đưa ra họp chi ủy. - Chi ủy thảo luận, thống nhất, phân công chuẩn bị các nội dung, quyết định thời gian họp chi bộ và hình thức sinh hoạt. - Chi ủy thông báo cho đảng viên biết nội dung, thời gian, địa điểm sinh hoạt chi bộ (nếu chưa quy định thời gian họp định kỳ hàng tháng) b) Công tác của Bí thư chi bộ trong sinh hoạt chi bộ hàng tháng: (Nếu BTCB vắng, đ/c Phó BTCB hoặc 01 đ/c CUV được phân công chủ trì) * Phần mở đầu: - Thông báo tình hình đảng viên của chi bộ (CThức, DBị, MSH, ĐV vắng mặt có và không lý do, ĐV có mặt) - Thông qua chương trình, nội dung sinh hoạt và những nội dung cần tập trung thảo luận - Cử thư ký cuộc họp. (Nên chọn ĐV (có thể giao thường xuyên) có khả năng và KN tổng hợp, Ghi chép đầy đủ, trung thực ý kiến ĐV, kết luận chủ tọa HN) * Phần nội dung: - Thông tin tình hình thời sự nổi bật trong nước và quốc tế, của địa phương, cơ quan, đơn vị; phổ biến những chủ trương, đường lối, chính sách mới của Đảng và Nhà nước. (S. dụng Thông báo nội bộ hàng tháng-Cơ bản đã đủ thông tin chính thống) - Đánh giá tình hình tư tưởng ĐV - Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của chi bộ tháng trước. - Đánh giá việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức HCM của đảng viên, quần chúng thuộc phạm vi của chi bộ (03 ND này cần nêu rõ những việc đã làm được(% thực hiện), những việc chưa làm được, tồn tại, nguyên nhân) - Thông báo ý kiến của đảng viên, quần chúng về lãnh đạo của chi bộ và vai trò tiền phong gương mẫu của đảng viên (nếu có) - Đề ra một số nhiệm vụ cụ thể, thiết thực trước mắt để thực hiện trong tháng - Chi bộ thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến về các nội dung trên. (Phát huy dân chủ, lắng nghe ý kiến của ĐV, gợi ý, định hướng những nội dung trọng tâm cần thảo luận kỹ trước khi biểu quyết) * Phần kết thúc: - Đ/c chủ trì tóm tắt những ý kiến phát biểu của đảng viên và kết luận những vấn đề lớn mà chi bộ đã thảo luận và thống nhất. - Chi bộ biểu quyết thông qua Biên bản HN và Nghị quyết CB. - Đ/c chủ trì và thư ký ký vào biên bản cuộc họp. (BB được thông hội nghị, Ghi thành sổ biên bản để bảo quản và lưu trữ theo quy định) 5. Bí thư chi bộ chuẩn bị nội dung sinh hoạt chuyên đề: Tùy tình hình nhiệm vụ của đơn vị, BT Chi bộ chọn một trong những vấn đề có tính chất trọng tâm, cần thiết để tổ chức SH chuyên đề: (Chỉ thị 29-CT/HU: Tăng cường sinh hoạt chuyên đề, tập trung lãnh đạo có trọng tâm, trọng điểm những nội dung có tính đột phá và những vấn đề phát sinh từ thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị) Cụ thể: - Học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức HCM - Giải pháp xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh - Các giải pháp xây dựng nông thôn mới - Xây dựng thôn, bản, khu phốvăn hóa - Đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. - Công tác xây dựng Đảng; (Đào tạo, BD cán bộ, tạo nguồn, phát triển Đảng, quản lý, phân công công tác cho Đảng viên) - Các giải pháp thực hiện chương trình đột phá của địa phương, đơn vị III- MỘT SỐ NGHIỆP VỤ CHỦ YẾU VỀ CÔNG TÁC ĐẢNG VIÊN Ở CHI BỘ. (Mở rộng) 1- Công tác quản lý Đảng viên: Bao gồm 04 lĩnh vực sau đây: * Quản lý về chính trị, tư tưởng: Yêu cầu: - Đảng viên phải có nhận thức đúng đắn, kiên định với quan điểm, lập trường chính trị của Đảng; Không hoài nghi, dao động; nhận thức mơ hồ, lệch lạc về tư tưởng. - ĐV nói và làm theo Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, luôn nêu cao tính tiền phong, gương mẫu trong sinh hoạt và công tác. Biện pháp: - Làm tốt công tác quản lý ĐV, phát hiện kịp thời những biểu hiện tiêu cực, lệch lạc, mơ hồ về chính trị, tư tưởng của ĐV. - Có biện pháp giáo dục, tạo điều kiện giúp đỡ ĐV khắc phục những tư tưởng lệch lạc, sai trái. - Quán triệt thực hiện nghiêm túc quy định: ĐV nói và làm theo Nghị quyết, quy định của Đảng. * Quản lý về trình độ, năng lực công tác: Yêu cầu: - ĐV phải có nhận thức cơ bản về lý luận và trình độ chuyên môn theo yêu cầu nhiệm vụ được phân công. - Có năng lực thực tiễn, có khả năng tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao. Biện pháp: - Nắm vững trình độ, năng lực công tác của Đảng viên. - Căn cứ vào mặt mạnh và những hạn chế để giao nhiệm vụ hợp lý với trình độ, năng lực của từng Đảng viên. - Có kế hoạch bồi dưỡng, tạo điều kiện để Đảng viên không ngừng nâng cao trình độ và năng lực hoạt động thực tiễn. * Quản lý sinh hoạt và quan hệ xã hội: Yêu cầu: - ĐV phải gương mẫu trong mọi lĩnh vực, có tinh thần trách nhiệm, có lối sống cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư. - ĐV phải có ý thức tổ chức kỷ luật cao, tích cực, kiên quyết phòng chống quan liêu, tham nhũng và các tiêu cực khác .... Biện pháp: - Quản lý về phẩm chất đạo đức, lối sống của Đảng viên. - Đánh giá đầy đủ, chính xác về tư cách Đảng viên. - Chủ động phát hiện, phòng ngừa và ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực, suy thoái về đạo đức, lối sống của Đảng viên. - Có biện pháp giáo dục, nhắc nhở Đảng viên tự giác quản lý bản thân ở mọi nơi, mọi lúc. * Quản lý về đội ngũ Đảng viên: Yêu cầu: - Về số lượng: Nắm chắc cơ cấu, dân tộc, tôn giáo, thành phần xã hội, tuổi đời, tuổi Đảng của Đảng viên. - Về chất lượng: Nắm vững phẩm chất, trình độ, năng lực và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Đảng viên. Biện pháp: - Thường xuyên theo dõi, nắm bắt về chất lượng, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Đảng viên. - Có biện pháp giúp đỡ Đảng viên khắc phục điểm yếu, vượt qua hạn chế, yếu kém để vươn lên. - Thực hiện tốt các quy định về quản lý đảng viên MSH Đảng; Đảng viên đi làm ăn xa (CT lưu động); Đảng viên về sinh hoạt nơi cư trú theo quy định 76-QĐ/TW. - Làm tốt công tác đánh giá, phân tích chất lượng Đảng viên theo quy định. 2- Phân công công tác cho Đảng viên: Thực hiện quy định tại điểm 2, Hướng dẫn số 01-HD/TW của Ban Bí thư; Đảng viên cần phải có sự phân công công tác cụ thể: - Phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng tổ chức cơ sở - Phù hợp với năng lực, sức khỏe và điều kiện cụ thể của từng Đảng viên. Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công, các tổ chức Đảng sử dụng: - Làm căn cứ để đánh giá chất lượng Đảng viên. - Đề ra chủ trương, biện pháp giáo dục, rèn luyện, nâng cao chất lượng Đ.viên. - Là cơ sở xét khen thưởng, kỷ luật, bố trí, sử dụng cán bộ, Đảng viên. * Phương pháp: - Hàng năm (dịp đầu năm) chi bộ rà soát, điều chỉnh; ra NQ phân công công tác cho ĐV, phân công chi uỷ theo dõi, kiểm tra ĐV thực hiện nhiệm vụ. - Cuối năm, ĐV tự đánh giá kết quả; chi bộ xem xét, đánh giá chất lượng ĐV hàng năm (căn cứ vào nhiệm vụ được phân công). * Nội dung phân công công tác cho Đảng viên: - Đối với ĐV khối CQ, DN, đơn vị sự nghiệp và LLvũ trang (kể cả CBCQ xã, thị trấn, trạm xá, trường học) nhiệm vụ phân công gồm: + Thực hiện nhiệm vụ ĐV (Đ2 Điều lệ Đảng) + Thực hiện chức trách, nhiệm vụ chuyên môn do chính quyền, CQ đơn vị giao. + Thực hiện nhiệm vụ do tổ chức Đảng, đoàn thể phân công. + Thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể về XD Chi bộ TSVM; CQ, đơn vị và Đoàn thể vững mạnh. + Thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú (Theo QĐ76) - Đối với ĐV: Thuộc các chi bộ nông thôn, khu phố; nhiệm vụ phân công gồm: + Thực hiện nhiệm vụ ĐV (Đ2 Điều lệ Đảng) + Thực hiện các chuyên đề như: Chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển KT hộ gia đình; XD thôn bản, văn minh, gia đình văn hóa, phòng chống tệ nạn xã hội, đoàn kết khu dân cư, xoá đói giảm nghèo ... + Theo dõi, giúp đỡ quần chúng ưu tú, tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, hội viên phấn đấu vào Đảng, giúp đỡ các TC quần chúng hoạt động. - Đối với Đảng viên được MCT, MSH: + Thực hiện nhiệm vụ theo quy định ĐLĐ phù hợp với hoàn cảnh và sức khỏe. + Thực hiện giáo dục gia đình, con cháu chấp hành tốt chủ trương, chính sách và pháp luật của Đảng, Nhà nước. 3- Sàng lọc đội ngũ Đảng viên: - Đây là một công tác thường xuyên đối với các TCCS Đảng. - Quan điểm của Đảng: Lấy giáo dục, bồi dưỡng giúp đỡ kết hợp với tự phê bình và phê bình nghiêm túc, kiên quyết xử lý kỷ luật thích đáng và đưa ra khỏi Đảng những ĐV không còn đủ tư cách. * Phương châm: + Đảm bảo công minh, chính xác, kịp thời. + Đối với những ĐV vi phạm nguyên tắc kỷ luật của Đảng; vi phạm pháp luật phải có biện pháp xử lý kỷ luật, sai lầm đến đâu xử lý đến đó. (tránh trên nhẹ, dưới nặng) + ĐV vi phạm kỷ luật xin ra khỏi Đảng phải xử lý kỷ luật trước khi đưa ra khỏi Đảng. * Phương pháp tiến hành: + ĐV bỏ sinh hoạt, bỏ công tác, không đóng Đảng phí 03 tháng/năm, giảm sút ý chí, không hoàn thành nhiệm vụ (đã được giúp đỡ, giáo dục mà không tiên bộ) thì CB vận động ra khỏi Đảng hoặc xoá tên ĐV. Cbộ xét cho ra khỏi Đảng có quá ½ tán thành. CBộ xét xoá tên có từ 2/3 trở lên tán thành. (Trường hợp đủ đk xoá tên, nhưng qua 3 lần xét, CB không đủ 2/3 biểu quyết thì làm văn bản báo cáo cấp uỷ trên xoá tên). + ĐV vi phạm kỷ luật Đảng, vi phạm pháp luật Nhà nước phải xử lý kỷ luật, đến mức không còn đủ tư cách thì khai trừ khỏi Đảng. CB xét khai trừ phải đủ 2/3 trở lên tán thành. 4- Quản lý Đảng viên đi làm ăn xa nơi cư trú (Lưu động): Đảng viên đi làm việc lưu động ở các địa phương trong nước, việc làm không ổn định hoặc ở những nơi chưa có tổ chức đảng, không có điều kiện trở về tham gia sinh hoạt chi bộ theo quy định của Điều lệ Đảng, thì đảng viên phải làm đơn báo cáo chi bộ xem xét. Nếu lý do đảng viên đi ra ngoài địa phương nơi cư trú (vì việc làm hoặc vì việc riêng) là chính đáng và thời gian dưới 12 tháng, thì chi bộ xét, đề nghị đảng uỷ cơ sở cho đảng viên được tạm miễn sinh hoạt đảng và công tác trong thời gian đó. Đảng viên phải đăng ký tạm trú với chính quyền địa phương nơi đến và giữ gìn tư cách đảng viên, đóng đảng phí theo quy định; hết thời gian phải có nhận xét của cơ quan, chính quyền địa phương (xã, phường, thị trấn, cơ quan, xí nghiệp...) ở các nơi đến để chi bộ bố trí trở lại sinh hoạt chi bộ. Nếu nơi đến không thực hiện được việc đăng ký tạm trú, hết thời gian trên phải làm bản tự kiểm điểm về việc giữ gìn tư cách đảng viên, báo cáo chi bộ để chi bộ xét cho trở lại sinh hoạt đảng. Trường hợp đảng viên cần tiếp tục đi thêm đợt mới, thì phải có đơn báo cáo với chi bộ để chi bộ xem xét, quyết định. 5- Quản lý Đảng viên theo quy định 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị: - Việc giới thiệu đảng viên đang công tác về nơi cư trú thực hiện theo quy định tại điểm 1, Điều 3 Quy định số 76 - QĐ/TW ngày 15-6-2000 của Bộ Chính trị khoá VIII; quy định cụ thể thêm một số điểm như sau: + Cấp uỷ cơ sở nơi đảng viên đang công tác giới thiệu đảng viên về giữ mối liên hệ với cấp uỷ cơ sở nơi đảng viên cư trú (không phân biệt nơi cư trú của đảng viên ở trong hay ngoài phạm vi của đảng bộ tỉnh, thành phố). + Cấp uỷ cơ sở nơi cư trú của đảng viên tiếp nhận đảng viên, vào sổ theo dõi và thông báo cho chi uỷ chi bộ nơi cư trú của đảng viên theo dõi, quản lý, giúp đỡ đảng viên hoàn thành nhiệm vụ theo quy định tại điều 2 Quy định số 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị. - Tổ chức theo dõi, quản lý đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ, đảng uỷ nơi cư trú như sau: + Cấp uỷ cơ sở nơi đảng viên đang làm việc lập sổ theo dõi việc giới thiệu đảng viên về nơi cư trú, tập hợp ý kiến nhận xét đảng viên của chi uỷ, đảng uỷ cơ sở nơi cư trú và chỉ đạo chi bộ nơi đảng viên đang sinh hoạt xem xét, xử lý những vấn đề có liên quan đến đảng viên. + Cấp uỷ cơ sở nơi cư trú của đảng viên chỉ đạo chi bộ trực thuộc theo dõi, quản lý đảng viên; định kỳ hằng năm và khi cần thiết thông báo với cấp uỷ, chi bộ nơi đảng viên đang làm việc về tình hình đảng viên thực hiện nhiệm vụ ở nơi cư trú. 6- Đảng viên xin Miễn sinh hoạt Đảng: (HD số 27-HD/BTCTW, ngày 26/3/2009 của BTC Ttrung ương) a/ Đối tượng, thủ tục miễn công tác và sinh hoạt Đảng: * Xét, quyết định miễn công tác và sinh hoạt Đảng đối với những đảng viên, tuổi cao, sức khỏe yếu và tự nguyện xin miễn công tác và sinh hoạt Đảng: - Đảng viên tuổi cao, là đảng viên hết tuổi lao động theo quy định của Bộ luật lao động, Nam trên 60 tuổi, nữ trên 55 tuổi. - Đảng viên sức khỏe yếu do chi bộ xem xét dựa vào tình trạng sức khỏe thực tế của Đảng viên (Mắc bệnh cần chữa trị dài ngày từ 03 tháng trở lên; hoặc căn cứ bệnh án của cơ sở y tế). - Thủ tục xét, quyết định: + Đảng viên thuộc đối tượng nêu trên tự nguyện làm đơn hoặc báo cáo trực tiếp với chi bộ. + Chi bộ họp xét, ra nghị quyết để đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng (ghi sổ nghị quyết của chi bộ) và báo cáo đảng uỷ cơ sở. + Khi đảng viên muốn trở lại công tác và sinh hoạt đảng, tự làm đơn hoặc trực tiếp báo cáo với chi bộ xét, quyết định. Lưu ý: + Khi thực hiện xét miễn công tác và sinh hoạt đảng đối với các đối tượng nêu trên, không máy móc áp dụng đại trà với tất cả Đảng viên hết tuổi lao động. + Chỉ thực hiện xem xét đối với những Đảng viên hết tuổi lao động, thực sự yếu sức khỏe, có đơn tự nguyện (hoặc báo cáo trực tiếp) xin được miễn công tác và sinh hoạt đảng. (Thực tế...) * Xét, quyết định miễn công tác và sinh hoạt Đảng đối với những trường hợp khác: - Đảng viên đi thăm người thân ở trong nước, ngoài nước từ 03 tháng trở lên. - Đi làm việc lưu động hoặc việc làm không ổn định, xa nơi đang sinh hoạt chi bộ, không có điều kiện trở về tham gia sinh hoạt chi bộ theo quy định. - Đảng viên là cán bộ, công chức nghỉ trước tuổi chờ đến tuổi nghỉ hưu theo chế độ quy định của Nhà nước có nhu cầu được miễn công tác và sinh hoạt đảng. - Thủ tục: + Đảng viên phải làm đơn nêu rõ lý do và thời gian xin miễn công tác và sinh hoạt đảng, báo cáo chi bộ. + Chi bộ xét, ra nghị quyết cho đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng, đồng thời báo cáo về Đảng uỷ cơ sở. + Đối với Đảng viên đi thăm người thân hoặc đi làm ăn lưu động, thời gian miễn công tác và sinh hoạt đảng không quá 12 tháng. Hết thời gian trên, Đảng viên phải làm bản tự kiểm điểm về việc giữ gìn tư cách đảng viên báo cáo chi bộ; Trường hợp Đảng viên cần đi thêm đợt mới thì phải làm đơn, báo cáo để chi bộ xem xét, quyết định. b/ Trách nhiệm, quyền hạn của đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt Đảng: - Được dự đại hội đảng viên, được chi uỷ hoặc bí thư chi bộ thông báo về nghị quyết, chỉ thị mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tình hình hoạt động của chi bộ, đảng bộ như đối với đảng viên đang sinh hoạt đảng. - Được tính tuổi Đảng và xét tặng Huy hiệu Đảng khi có đủ tiêu chuẩn. - Được miễn đánh giá chất lượng đảng viên trong thời gian được miễn công tác và sinh hoạt đảng. - Giữ gìn tư cách đảng viên, đóng đảng phí theo quy định. Bản thân phải gương mẫu và vận động gia đình chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và các quy định của địa phương, nếu vi phạm tư cách đảng viên phải xử lý kỷ luật theo quy định của Điều lệ Đảng./. HẾT BÀI

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docbai_giang_nhiem_vu_cua_chi_uy_va_cong_tac_cua_bi_thu_chi_bo_8753.doc
Tài liệu liên quan