Một vài lưu ý về kỹ năng sư phạm khi trinh bày bảng Tiếng việt 1 CNGD

Tiếng Việt Vần on, ot; ôn, ôt; ơn, ơt Việc 1 Việc 2 son, ton, mon,. b. sòn, són, sỏn,. tót, ngót, nhọt,.

ppt8 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 08/08/2016 | Lượt xem: 588 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Một vài lưu ý về kỹ năng sư phạm khi trinh bày bảng Tiếng việt 1 CNGD, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MỘT VÀI LƯU Ý VỀ KỸ NĂNG SƯ PHẠM KHI TRINH BÀY BẢNG TIẾNG VIỆT 1 CNGD 1. Lưu ý chung về cách trình bày bảngThứ ngày..tháng.năm 20Tiếng ViệtTên tiết họcViệc 1 Việc 2Ghi lại mô hình của tiếng, - b âm, vần - vViệc 3 Việc 4- b - b- s - v2. Một vài mẫu bảngThứ ... ngày ...tháng ... năm ...Tiếng ViệtTách lời thành tiếngViệc 1 Việc 2 b: v:Việc 3 Việc 4b v: s7,8 Thứ ... ngày.... tháng .... năm .... Tiếng Việt Âm C Việc 1 Việc 2 b: c v: ca ca ba Việc 3 Việc 4 b: ca, cà, cá, cả, cã, cạ b: S22: v:C a Việc 1 Việc 2 b: ba v: ca cha chả cáViệc 3 Việc 4 b: đi chợ, đi xa, đi xe.. b: bà, đi chợ, chó xù S5: v:Thứ ... ngày ... tháng ... năm ...Tiếng ViệtVần chỉ có âm chínhb aThứ ... ngày ... tháng ... năm ... Tiếng Việt Quan hệ âm/chữViệc 1 Việc 3 ...... b, v: D Chương Dương Dám nghĩ dám làm Việc 2 Việc 4 b: dời đô, lẫy nỏ,... b: An Dương Vương, Vạn Xuân S16: v: Thứ...ngày...tháng...năm...Tiếng ViệtTách lời thành tiếngViệc 1Việc 3Việc 2Việc 4Thứ...ngày...tháng...năm... Tiếng Việt Vần on, ot; ôn, ôt; ơn, ơtViệc 1 Việc 2 son, ton, mon,... b. sòn, són, sỏn,.... tót, ngót, nhọt,... v. ........Việc 3 Việc 4b. b.s. v onot

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptmot_so_mau_trinh_bay_bang_8926.ppt