Kế toán cho doanh nghiệp 1

Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động. Để cung cấp thông tin về kinh tế tài chính thực sự hữu dụng về một doanh nghiệp, cần có một số công cụ theo dõi .

pdf6 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 30/08/2013 | Lượt xem: 1273 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế toán cho doanh nghiệp 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NỘI DUNG • Các bước tiến hành mở sổ kế toán • Nhập số dư ban đầu • Phân công công việc và quyền hạn trong phòng kế toán • Khóa sổ kế toán cuối kỳ • Lưu trữ và bảo quản sổ kế toán • Trao đổi chứng từ kế toán giữa các bộ phận • Cập nhật phần mềm kế toán 5 NHẬP SỐ DƯ BAN ĐẦU • Khai báo danh mục • Nhập số dư ban đầu 6 KHAI BÁO DANH MỤC • Danh mục Hệ thống tài khoản • Danh mục Khách hàng, Nhà cung cấp • Danh mục Vật tư hàng hóa • Danh mục Đối tượng tập hợp chi phí • Danh mục Tài sản cố định 7 DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN • Dùng để quản lý hệ thống các tài khoản • Thiết lập sẵn theo chuẩn của Bộ Tài chính • Cho phép thêm, sửa, xóa,… phù hợp với yêu cầu quản lý của DN • Sử dụng trong các bút toán hạch toán phát sinh 8 DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN 9 DANH MỤC KHÁCH HÀNG, NHÀ CUNG CẤP • Khai báo nhằm lập báo cáo thống kê mua, bán vật tư hàng hóa, công cụ dụng cụ, theo dõi công nợ. • Thiết lập mã khách hàng nhà cung cấp:, ¾Mỗi khách hàng, nhà cung cấp có một mã khác nhau ¾Không nên đưa ra mã mà thành phần thông tin lại là của một mã khác 10

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf0_ke_toan_cho_doang_nghiep_1_7248.pdf