Hướng dẫn cad/cam - Một số hệ thống cad/cam thông dụng

Yêu cầu và chuẩn bị dữ liệu Xác định hệ điều khiển máy Khai báo môi trường Thực hiện quá trình công nghệ Mô phỏng CNC và lưu chương trình NC

ppt14 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 22/07/2013 | Lượt xem: 1816 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hướng dẫn cad/cam - Một số hệ thống cad/cam thông dụng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Một số hệ thống CAD/CAM thông dụng CHƯƠNG 4 4.1. HỆ THỐNG CAD/CAM - InCAD Thiết kế với MTS – In CAD Thanh công cụ Giới thiệu về giao diện đồ hoạ của InCAD Các vấn đề sử dụng chuột và bàn phím Thanh menu Xuất bản vẽ Giao diện đồ hoạ Lênh thiết kế (Sao chép , kết nối, điều chỉnh...) Nhập bản vẽ Các lệnh vẽ thiết kế và hiệu chỉnh cơ bản Lệnh vẽ (Các khối hình học cơ bản) Các Lệnh điều khiển màn hình Yêu cầu và chuẩn bị dữ liệu Thực hiện quá trình công nghệ Xác định hệ điều khiển máy Khai báo môi trường Mô phỏng CNC và lưu chương trình NC CAD/CAM Phay Yêu cầu và chuẩn bị dữ liệu Thực hiện quá trình công nghệ Xác định hệ điều khiển máy Khai báo môi trường Mô phỏng CNC và lưu chương trình NC CAD/CAM Tiện Chức năng của các modul chính của hệ thống CAD/CAM- MTS Cấu trúc của hệ thống CAD/CAM- MTS 4.2. HỆ THỐNG CAD/CAM - MTS Thiết kế Top CAM Chuyển định dạng các tệp tin thiết kế Quản lý file & giao diện đồ hoạ Thực hiện chức năng CAM Phay và CAM tiện Thực hiện chương trình hậu xử lý (Postprocessor Thực hiện các chức năng lập trình phay CNC Top Mill Mô phỏng phay CNC Top TURN Thực hiện các chức năng lập trình tiện CNC Mô phỏng tiện CNC Chức năng của các modul chính của hệ thống Master CAM Cấu trúc của hệ thống Master CAM 4.3. HỆ THỐNG MASTERCAM Cung cấp các công cụ vẽ và thiết kế để xây dựng mô hình Design Drafting Tạo các bản vẽ kỹ thuật từ mô hình đã được xây dựng Manufacturing Xuất các chương trình NC để điều khiển máy CNC gia công mô hình đã được xây dựng. Cấu trúc của hệ thống CAD/CAM - Cimatron 4.4. HỆ THỐNG CAD/CAM - CIMATRON CIMATRON - MODELING Trang bị các công cụ vẽ & thiết kế để xây dựng các mô hình: Nhiệm vụ của các modul chính của hệ thống CAD/CAM - CIMATRON Wire frame Surface solid Xuất các bản vẽ kỹ thuật từ các mô hình đã được xây dựng CIMATRON – DRAFTING CIMATRON – FEM (Finite Element Modeling) Tạo ra các phần tử hữu hạn trong mô hình để phục vụ cho việc phân tích kỹ thuật. CIMATRON – FEM (Finite Element Modeling) Đảm nhiệm việc xuất các chương trình NC để điều khiển máy CNC gia công mô hình đã được xây dựng. Chức năng của các modul chính của hệ thống CAD/CAM – Pro Engieer Cấu trúc của hệ thống CAD/CAM – Pro Engieer 4.5. HỆ THỐNG CAD/CAM – PRO ENGiNEER Cung cấp các công cụ vẽ và thiết kế để xây dựng mô hình Sketch Assembly Cung cấp các chức năng lắp ráp mô hình Drawing Tạo các bản vẽ kỹ thuật từ mô hình . Manufacturing Xuất các chương trình NC để gia công mô hình.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptHướng dẫn CAD-CAM - Một số hệ thống CAD-CAM thông dụng.ppt
Tài liệu liên quan