Đạo đức trong nghiên cứu khoa học

Làm cho người nghiên cứu luôn đi đúng hướng Kiểm soát hành vi của người nghiên cứu Điều chỉnh cảm xúc của người nghiên cứu theo hướng thăng hoa hướng thiện Hạn chế tối đa các tác động xấu của kết quả nghien c cứu đen s sự phát t i rien cu của loài ngươi i

pdf7 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 11/01/2019 | Lượt xem: 278 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đạo đức trong nghiên cứu khoa học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đ đứ t hi âạo c rong ng en ứ kh hc u oa ọc TS. Lê Quốc Tuấn Khoa Môi trường và Tài nguyên Đại học Nông Lâm Tp. HCM Một số khái niệm về đạo đức trong NCKH „ Các chuẩn mưc của cộng đồng khoa hoc vàï ï hành vi lệch chuẩn của người làm nghiên cứu „ Lựa chọn mục tiêu không đi ngược lại với các truyền thống đạo đức nhân loại „ Đạo đức trong xử lý và công bố kết quả nghiên cứu „ Sử dụng kết quả nghiên cứu không nhằm vào mục đích phi nhân bản Chuẩn mực của cộng đồng nghiên cứu Các chuẩn mực „ Tính cộng đồng „ Tính phổ biến „ Tính không vị lợi „ Tính độc đáo „ Tính hoài nghi Chuẩn mực của cộng đồng nghiên cứu Các dạng lệch chuẩn „ Lệch chuẩn tích cực „ Lệch chuẩn tiêu cực „ Lệch chuẩn nhận thức „ Lệch chuẩn kỹ thuật „ Lệch chuẩn xã hội Lệch chuẩn đao đức„ ï Kiểm soát xã hội với các hành vi lệch chuẩn „ Tác dụng của những hành vi lệch chuẩn dương tính „ Tác động của những hành vi lệch chuẩn âm tính å á å„ Kiem soát xã hội đoi với những hành vi lệch chuan • Nâng cao trình độ nhận thức và kỹ năng về phương pháp luận khoa học • Nâng cao trình độ phân tích và phản biện các kết quả nghiên cứu Tôn trong những quy định về trích dẫn khoa hoc• ï ï GIÁ TRỊ CỦA CÁC CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC „ Làm cho người nghiên cứu luôn đi đúng hướng „ Kiểm soát hành vi của người nghiên cứu „ Điều chỉnh cảm xúc của người nghiên cứu theo hướng thăng hoa hướng thiện „ Hạn chế tối đa các tác động xấu của kết quả hi â ứ đ á ư h ùt t i å û l øi ườing en c u en s ï p a r en cua oa ng Tài liệu tham khảo Chương VII: Đạo đức khoa học Vũ Cao Đàm, 2008. Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học. Nxb Giáo Dục. Chapter 8. “Ethical Considerations in Research”. Geoffrey Marczyk, David DeMatteo, and David Festinger (2005). Essentials of Research Design and Methodology. John Wiley & Sons, Inc. Webpage:

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbaigiangphuongphapnghiencuukhoahocmoitruongchuong9_0312.pdf
Tài liệu liên quan